TILLÄGG TILL WESTERN UNIONS GLOBALA INTEGRITETSPOLICY FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

Vi värnar om integriteten för våra konsumenter i Kalifornien och samlar in, använder, lagrar, skyddar, lämnar ut och delar dina personuppgifter i enlighet med California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”). Detta tillägg till den globala integritetspolicyn för invånare i Kalifornien (”tillägg”) gäller för invånare i Kalifornien och är tillsammans med den globala integritetspolicyn avsett att uppfylla kraven i CCPA.

När du använder våra tjänster samlar vi in personuppgifter om dig enligt gällande lagar och förordningar (inklusive men inte begränsat till Graham Leach Bliley Act). De kategorier av personuppgifter som beskrivs nedan omfattas av CCPA. Mer information om de personuppgifter som kan ha samlats in om dig finns på denna länk till den globala integritetspolicyn.

 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Under de 12 månaderna före ikraftträdandedatumet för den globala integritetspolicyn kan Western Union ha samlat in nedanstående kategorier av personuppgifter från de angivna kategorierna av källor. Dessa uppgifter kan ha delats med de beskrivna kategorierna av tredje parter för de angivna affärsändamålen. Kategorier av källor, kategorier av tredje parter, kommersiella ändamål och affärsändamål definieras närmare i den globala integritetspolicyn och nedan.

Kategorier av personuppgifterKategorier av källorAffärsändamål och kommersiella ändamålKategorier av tredje parter
Identifierare: kontaktinformation som tillhandahålls, till exempel ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, födelsedatum som tillhandahålls, social profil och nätverksinformation, IP-adress, enhetsidentifierare, mobilannonsidentifierare, cookies, signaler och pixeltaggar.·   Du

·   Vår webbplats

·   Dotterbolag, närstående företag eller leverantörer

·   Mobilappar

·   Granskning

·   Säkerhetssyften

·   Utföra tjänsterna

·   Kvalitetsändamål

·   Autentisering

·   Analys

·   Webbtrafikanalys

·   Annonsering

·   Kampanjanalys

·   Säkerhet

·   Statliga enheter

·   Organisationer för professionella tjänster

·   Reklamnätverk och sociala nätverk

·   Leverantörer av dataanalys

·   Våra dotterbolag och närstående företag

Internet och annan information om elektronisk nätverksaktivitet: inklusive värden för din internetåtkomst, information om din enhet (såsom egenskaper, inställningar, program, lagrings- och användningsinformation), mobilapp, webbläsare och operativsystem, datum och tid när du besökt våra webbplatser och adressen till den webbplats som länkat dig till vår webbplats.·   Din användning av vår webbplats

·   Dotterbolag, närstående företag eller leverantörer

·   Din användning av mobilappar

·   Sociala medier eller offentligt tillgängliga källor

·   Reklamnätverk

·   Granskning

·   Säkerhetssyften

·   Felsökning

·   Korttidsanvändning

·   Utföra tjänsterna

·   Intern forskning och utveckling

·   Kvalitetsändamål

·   Autentisering

·   Analys

·   Webbtrafikanalys

·   Annonsering

·   Kampanjanalys

·   Säkerhet

·   Statliga enheter

·   Organisationer för professionella tjänster

·   Reklamnätverk och sociala nätverk

·   Internetleverantörer

·   Leverantörer av dataanalys

·   Operativsystem och plattformar

·   Våra dotterbolag och närstående företag

Geolokaliseringsdata: kan endast samlas in från dina enheter om det är aktiverat·   Din användning av mobilappar·   Granskning

·   Säkerhetssyften

·   Korttidsanvändning

·   Intern forskning och utveckling

·   Kvalitetsändamål

·   Säkerhet

·   Reklamnätverk och sociala nätverk

·   Leverantörer av dataanalys

·   Operativsystem och plattformar

Kategorier av källor: under de 12 månaderna före ikraftträdandedatumet för den globala integritetspolicyn kan Western Union ha samlat in personuppgifter om dig från följande kategorier av källor:

 • Du: vi kan samla in information direkt från dig, till exempel genom transaktionsformulär och dina interaktioner med Western Union-ombud och -partner eller genom att tillhandahålla kundsupport eller konsultation, inklusive via e-post, post, callcenter eller chatt.
 • Din användning av vår webbplats: vi kan samla in information från dig eller din enhet genom din användning av vår webbplats, inklusive onlineformulär, registreringar för lojalitets- och förmånsprogram eller tävlingar och andra onlinetjänster som vi erbjuder (varav vissa kan hanteras av tredje part på uppdrag av Western Union) eller genom automatiserade metoder som kommunikationsprotokoll, e-postkommunikation och cookies eller liknande tekniker som beskrivs i avsnittet INTERNETTEKNIKER i den globala integritetspolicyn.
 • Dotterbolag, närstående företag eller leverantörer: vi kan samla in information om dig från våra dotterbolag, närstående företag eller leverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning.
 • Din användning av mobilappar: vi kan samla in information från dig eller din enhet genom din användning av mobilappar (varav vissa kan hanteras av tredje part på uppdrag av Western Union).
 • Sociala medier eller offentligt tillgängliga källor: vi kan samla in information om dig från sociala medier eller andra offentliga datakällor.
 • Reklamnätverk: vi kan samla in information om dig från reklamnätverk så att vi kan visa reklam som vi tror att du kan vara intresserad av.

Affärsändamål: Under de 12 månaderna före ikraftträdandedatumet för den globala integritetspolicyn kan Western Union ha delat dina personuppgifter för följande affärsändamål:

 • Granskning: relaterat till våra interaktioner med dig och eventuella samtidiga transaktioner, inklusive men inte begränsat till räkning av annonsvisningar, verifiering av positionering och kvalitet på annonsvisningar och granskning av efterlevnad av tillämpliga standarder.
 • Säkerhetssyften: upptäcka säkerhetsincidenter, skydda mot skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig verksamhet och åtala dem som är ansvariga för denna verksamhet.
 • Felsökning: felsökning för att identifiera och åtgärda fel som försämrar vårt systems avsedda funktion.
 • Korttidsanvändning: kortvarig, tillfällig användning, inklusive men inte begränsat till sammanhangsanpassning av annonser som visas som en del av dina interaktioner med oss.
 • Utföra tjänsterna: Förutom de syften som beskrivs i den globala integritetspolicyn, underhålla konton, tillhandahålla kundservice, behandla eller genomföra beställningar och transaktioner, verifiera din information, behandla betalningar, tillhandahålla finansiering, tillhandahålla reklam- eller marknadsföringstjänster, tillhandahålla analystjänster eller tillhandahålla liknande tjänster.
 • Intern forskning och utveckling: Bedriva intern forskning för teknisk utveckling och demonstration och
 • Kvalitetsändamål: utföra aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla tjänsternas kvalitet eller säkerhet och förbättra, uppgradera eller förhöja tjänsterna.

Kategorier av tredje parter: Under de 12 månaderna före ikraftträdandedatumet för den globala integritetspolicyn kan Western Union ha delat dina personuppgifter med följande kategorier av tredje parter:

 • Statliga enheter: statliga enheter, inklusive brottsbekämpande organ.
 • Organisationer för professionella tjänster: organisationer för professionella tjänster, som advokatbyråer och oberoende revisorer.
 • Reklamnätverk och sociala nätverk: reklamnätverk och sociala nätverk (som kan slå samman dina personuppgifter med egna register och register som finns tillgängliga från andra källor för deras egna marknadsföringsändamål).
 • Internetleverantörer
 • Leverantörer av dataanalys
 • Operativsystem och plattformar
 • Våra dotterbolag och närstående företag.

 

FÖRSÄLJNING AV PERSONUPPGIFTER

Western Union säljer inte dina personuppgifter till tredje part i utbyte mot pengar.  Western Union deltar i reklam-, marknadsförings- och analysprogram från vilka vi och tredje part som vi ingår avtal med kan erhålla värde. Sådana utbyten kan utgöra en ”försäljning” enligt tillämplig lag. Vid deltagande i ovanstående program kan Western Union, under de 12 månaderna före ikraftträdandedatumet för den globala integritetspolicyn, ha ”sålt” dina personuppgifter till en tredje part, inklusive:

 • Identifierare: kontaktinformation, till exempel ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Internet och annan information om elektronisk nätverksaktivitet: inklusive värden för din internetåtkomst, din IP-adress eller enhetens reklam-id, information om din enhet (såsom egenskaper, inställningar, program, lagrings- och användningsinformation), mobilapp, webbläsare och operativsystem, information om social profil och nätverk, datum och tid när du besökt våra webbplatser och adressen till den webbplats som länkat dig till vår webbplats.

 

RÄTTIGHETER FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

Invånare i Kalifornien har rätt att begära att deras personuppgifter inte säljs till tredje part. För att utöva din rätt att välja bort försäljningen av dina personuppgifter följer du denna länk https://wuprod.service-now.com/wu_privacy eller skickar en begäran om personuppgifter enligt beskrivningen ovan i avsnittet KOMMA ÅT, RADERA OCH KORRIGERA DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÄNDRA DINA VAL i vår globala integritetspolicy.

Om du är bosatt i Kalifornien kan du dessutom ha rätt att begära, två gånger under en 12-månadersperiod, de kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig under de senaste 12 månaderna och, för varje kategori av personuppgifter, följande information:

 • de kategorier av källor från vilka vi samlade in informationen
 • våra affärsändamål eller kommersiella ändamål för att samla in informationen
 • de kategorier av tredje parter till vilka informationen har sålts eller lämnats ut för ett affärsändamål
 • de affärsändamål eller kommersiella ändamål för vilka vi har sålt eller lämnat ut informationen.

Du kan även ha rätt att begära radering av de personuppgifter som vi har samlat in från dig. När du har bekräftat att du är bosatt i Kalifornien kan du lämna in en begäran om personuppgifter i enlighet med avsnittet KOMMA ÅT, RADERA OCH KORRIGERA DINA PERSONUPPGIFTER OCH ÄNDRA DINA VAL i den globala integritetspolicyn två gånger under en 12-månadersperiod.  När Western Union har tagit emot en begäran bekräftar vi att vi mottagit din begäran inom 10 dagar och ger dig information om hur vi verifierar din identitet och behandlar din begäran. Vi svarar sedan på begäran inom 45 dagar.

Western Union kan inte koppla enskilda konsumenter till passiva webbplatsbesök, vilket kan påverka vår förmåga att svara på vissa begäranden. Western Union har gjort det möjligt för användaren att hantera cookies på våra webbplatser och kommer endast att läsa eller skriva cookies baserat på din inställningsnivå. När du besöker vår webbplats visas en banderoll med information om hur du hanterar dina inställningar.

Du kan även utse ett auktoriserat ombud för att göra en begäran om personuppgifter för din räkning. Om du väljer att utse ett ombud kan du behöva ge det auktoriserade ombudet skriftligt tillstånd att göra din begäran och verifiera din egen identitet direkt hos oss. Vi kan neka en begäran från ett ombud som inte lämnar in bevis på att du har godkänt att ombudet får agera för din räkning.

Du har rätt att inte bli diskriminerad eftersom du utövar en rättighet som beskrivs i den globala integritetspolicyn eller detta tillägg.

Om du tidigare har gjort transaktioner med Western Union har du rättigheter som skiljer sig från dem som beskrivs ovan och som förklaras här.

 

KONTAKT

Kontakt för mer information: om du har frågor eller funderingar om vår globala integritetspolicy och våra integritetsrutiner kan du kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” i den globala integritetspolicyn.