Dodatak globalnoj izjavi o privatnosti kompanije Western Union za stanovnike Meksika

Cenimo privatnost naših korisnika iz Meksika i posvećeni smo prikupljanju, korišćenju, čuvanju, zaštiti, otkrivanju i deljenju ličnih podataka u skladu sa meksičkim federalnim zakonom o zaštiti ličnih podataka privatnih lica (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Ovaj dodatak globalnoj izjavi o privatnosti za stanovnike Meksika („Dodatak“) primenjuje se na stanovnike Meksika i, u kombinaciji sa Globalnom izjavom o privatnosti, za cilj ima da odgovori na zahteve meksičkog federalnog zakona o zaštiti ličnih podataka privatnih lica. U Meksiku, primenljivi Western Union kontrolori podataka su Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. i Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. Sa poslovnom adresom Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

KAKO KOMPANIJA WESTERN UNION OBRAĐUJE LIČNE PODATKE
Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće primarne svrhe:

 • Pružanje naših usluga vama: obavljanje transfera novca, usluga plaćanja, pripejd kartica i programa lojalnosti; slanje važnih komunikacija u vezi sa uslugom, administracijom ili transakcijama; i sprovođenje postojećih ugovora sa vama ili pružanje dodatnih Western Union proizvoda i usluga vama.

 

 • U legitimne poslovne svrhe: kao što je analiziranje i unapređivanje vašeg iskustva u vezi sa našim proizvodima, lokacijama, uslugama i operacijama; vođenje naših veb lokacija i aplikacija; merenje povraćaja investicije od marketinga i zadovoljstva brendom (uključujući putem sprovođenja anketa za ispitivanje tržišta); pružanje korisničke podrške; i pomaganje sa održavanjem zaštite i integriteta naše tehnologije, sistema i usluga.

 

 • U pravne svrhe i svrhe usklađenosti: kao što je usklađenosti sa pravnim i regulatornim obavezama u vezi sa propisima protiv pranja novca i protiv finansiranja terorističkih organizacija, otkrivanjem, prevencijom i krivičnim gonjenjem u slučaju prevare i krađe, kao i za sprečavanje nezakonitog ili nedozvoljenog korišćenja naših usluga ili drugih nezakonitih ili nedozvoljenih aktivnosti. To obuhvata utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava i potraživanja kompanije Western Union i drugih, kao i praćenje i prijavljivanje odstupanja od usklađenosti, kao i korišćenje ličnih podataka za proveru i potvrdu identiteta, odnosno korišćenje usluga trećih strana koje nam sa tim pomažu. U određenim slučajevima, na primer, prilikom pružanja usluga transfera novca, možda nećemo moći da vam pružimo Usluge ukoliko ne navedete potrebne lične podatke.

Vaše lične podatke takođe obrađujemo u sledeće neobavezne, sekundarne svrhe:

 

 • U marketinške svrhe: na primer, ukoliko na to pristanete, kompanija Western Union će vas obaveštavati o ponudama, promocijama i novostima u vezi sa našim proizvodima i Uslugama. Ovim mogu biti obuhvaćene ponude koje mogu da se šalju e-poštom, telefonom, običnom poštom, SMS porukama, preko društvenih mreža i drugih kanala za komunikaciju ili digitalnih kanala. U svakom trenutku možete da opozovete saglasnost za prijem tog marketinškog materijala. Ako više ne želite da primate naš marketinški materijal, možete da povučete saglasnost tako što ćete slediti uputstva u poslatom marketinškom materijalu ili tako što ćete nam se obratiti na način opisan u odeljku OBRATITE NAM SE Imajte u vidu da i kad opozovete saglasnost za prijem naših marketinških materijala, i dalje možemo da vam šaljemo važna obaveštenja u vezi sa uslugama, administracijom ili transakcijama.
 • Kao pomoć pri pružanju Usluga i za omogućavanje personalizovanog doživljaja i pružanje pomoći klijentima pri izvršavanju transakcija i pristupanju informacijama o nalogu;
 • Za prepoznavanje klijenata i da bismo klijentima omogućili da ostanu prijavljeni tokom korišćenja naših veb lokacija i/ili aplikacija bez potrebe da ponovnim unošenjem lozinke;
 • Za potrebe analize podataka kako bismo razumeli potrebe svojih klijenata i poboljšali njihov doživljaj;
 • Za utvrđivanje da li ste došli na lokaciju kompanije Western Union preko reklame u baneru ili nekog Partnera;
 • Za obezbeđivanje informacija u skladu sa interesovanjima klijenta na lokacijama i u aplikacijama koje pripadaju trećim stranama;
 • Za podrobnije razumevanje efikasnosti promotivnih kampanja i zainteresovanosti klijenata za promotivne poruke;
 • Za unapređenje bezbednosti, smanjenje finansijskog rizika i borbu sa prevarama.

 

Kompanija Western Union nikada neće prikupljati niti koristi vaše osetljive lične podatke dok vam pružamo Usluge.

BIOMETRIJSKI PODACI
Pored ličnih podataka navedenih iznad, takođe vas obaveštavamo o tome da kada odlučite da koristite Western Union uslugu transfera novca pomoću naše mobilne aplikacije, Menadžer će takođe prikupljati i obrađivati vaše biometrijske podatke, koji se odnose na vaše fizičke i fiziološke karakteristike, poput vašeg lica za prepoznavanje lica i otisaka prstiju. Navedene biometrijske podatke, zajedno sa fotografijom njihove zvanične identifikacije, Menadžer šalje odgovarajućim institucijama u Meksiku radi provere.

Uz proveru vaših biometrijskih podataka i priloženu zvaničnu identifikaciju, odgovorna strana ispunjava obavezu da zna i proveri identitet vas kao pošiljaoca transfera novca u Meksiku, u skladu sa propisom koji se primenjuje na pošiljaoca novca.

OSTVARIVANJE VAŠIH ARCO PRAVA
Kao vlasnik ličnih podataka, u svakom trenutku možete da ostvarite pravo da pristupite, izmenite, otkažete i/ili opozovete pristanak za obradu ličnih informacija („ARCO prava“), kao i da povučete pristanak u vezi sa obradom bilo kakvih ličnih podataka koje krši uslove ove Globalne izjave o privatnosti, pomoću pisanog zahteva koji ćete uputiti našem odeljenju za privatnost podataka na wuprivacy@westernunion.com, sve dok traženo poništavanje i/ili opoziv nije loše po prava trećih strana i da je u skladu sa članom 34 Zakona.

Vaš zahtev mora da uključuje: i) ime vlasnika ličnih podataka, ii) adresu na koju može da se pošalje odgovor na zahtev, iii) zvanične dokumente koji dokazuju identitet vlasnika podataka, odnosno, tamo gde je primenljivo, dokaz o pravnom zastupanju vlasnika ličnih podataka, i iv) jasan i precizan opis ličnih podataka u vezi sa kojima želite da ostvarite svoja ARCO prava.

Zahtevi za ispravljanje ličnih podataka moraju da sadrže izmene koje želite da unesete i dokaze u vezi sa tim izmenama; zahtevi za opoziv pristanka moraju na jasan način da prenesu vašu želju da opozovete pristanak u vezi sa obradom određenih ličnih podataka, i tamo gde je to primenljivo, razloge za takav opoziv.

Po prijemu vašeg zahteva, imamo rok od 20 (dvadeset) radnih dana da vas obavestimo o relevantnom rešenju, gde će to rešenje biti važeće 15 (petnaest) radnih dana od dana kada ste obavešteni o tom rešenju pisanim putem ili e-poštom. Prethodno navedeni uslovi mogu da se produže jednom, pod uslovom da se navede odgovarajuće opravdanje za produženje

PRISTANAK ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA
Vi, kao vlasnik ličnih podataka, izjavljujete da ste pročitali i složili se sa uslovima i odredbama navedenim u ovom obaveštenju o privatnosti koje vam je dostupno, uz poznavanje svrhe prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka i generisanih ličnih podataka, kao i procedure za ostvarivanje vaših ARCO prava i opozivanje pristanka.

 

Slažem se i ovlašćujem da se moji lični podaci i biometrijski podaci (otisci prstiju i prepoznavanje lica) prikupljaju i obrađuju od strane kompanija Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. i Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V., u skladu sa odredbama ove izjave o privatnosti.

 

Vaši lični podaci će se tretirati u skladu sa nivoima zaštite koje zahteva zakon.