Dodatak globalnoj izjavi o privatnosti kompanije Western Union za stanovnike Kalifornije

Cenimo privatnost naših korisnika u Kaliforniji i posvećeni smo prikupljanju, korišćenju, čuvanju, zaštiti, otkrivanju i deljenju vaših ličnih podataka u skladu sa kalifornijskim zakonom o privatnosti potrošača iz 2018. („CCPA“). Ovaj dodatak globalnoj izjavi o privatnosti za stanovnike Kalifornije („Dodatak“) primenjuje se na stanovnike Kalifornije i, u kombinaciji sa Globalnom izjavom o privatnosti, za cilj ima da odgovori na zahteve CCPA.

Kada koristite naše Usluge, prikupljamo lične podatke o vama, u skladu sa primenljivim zakonima i propisima (uključujući, bez ograničenja, zakon „Graham Leach Bliley“). Kategorije ličnih podataka opisane u nastavku usklađene su sa CCPA. Više informacija o ličnim podacima koji su prikupljeni o vama, pratite ovaj link do Globalne izjave o privatnosti.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Tokom 12 meseci pre datuma stupanja na snagu Globalne izjave o privatnosti, kompanija Western Union može da prikuplja donje kategorije ličnih podataka iz navedenih kategorija izvora; ti podaci mogu da se dele sa opisanim kategorijama trećih strana u navedene poslovne svrhe. Kategorije izvora, kategorije trećih strana, komercijalne svrhe i poslovne svrhe dodatno su definisane u Globalnoj izjavi o privatnosti i ispod.

Kategorije ličnih podatakaKategorije izvoraPoslovne i komercijalne svrheKategorije trećih strana
Identifikatori: navedene informacije za kontakt, na primer, ime, poštanska adresa, e-adresa i broj telefona; navedeni datum rođenja; profili na društvenim mrežama i informacije o mreži; IP adresa; identifikator uređaja; identifikator mobilnih oglasa; kolačići; veb svetionici; i oznake piksela.· Vi

· Naša veb lokacija

· Povezana društva, podružnice ili dobavljači

· Mobilne aplikacije

· Provera

· Bezbednosne svrhe

· Pružanje Usluga

· Svrhe u vezi sa kvalitetom

· Provera identiteta

· Analitika

· Analiza veb saobraćaja

· Oglašavanje

· Analiza promocija

· Sigurnost

· Vladini entiteti

· Organizacije za profesionalne usluge

· Oglašavanje i društvene mreže

· Dobavljači analiziranja podataka

· Naša povezana društva i podružnice

Informacije o internetu i drugim elektronskim mrežnim aktivnostima: uključujući host sa kojeg pristupate internetu, informacije o vašem uređaju (kao što su svojstva, postavke, aplikacije, skladišni prostor i informacije o potrošnji uređaja), mobilna aplikacija, pregledač i softver operativnog sistema, datum i vreme pristupanja našim veb lokacijama i adresa lokacije sa koje ste dospeli na našu veb lokaciju.· Vaše korišćenje naše veb lokacije

· Povezana društva, podružnice ili dobavljači

· Vaše korišćenje mobilnih aplikacija

· Društvene mreže ili javno dostupni izvori

· Mreže za oglašavanje

· Provera

· Bezbednosne svrhe

· Popravljanje grešaka

· Kratkoročna upotreba

· Pružanje Usluga

· Interno istraživanje i razvoj

· Svrhe u vezi sa kvalitetom

· Provera identiteta

· Analitika

· Analiza veb saobraćaja

· Oglašavanje

· Analiza promocija

· Sigurnost

· Vladini entiteti

· Organizacije za profesionalne usluge

· Oglašavanje i društvene mreže

· Dobavljači internet usluga

· Dobavljači analiziranja podataka

· Operativni sistemi i platforme

· Naša povezana društva i podružnice

Podaci geolociranja: mogu da se prikupljaju sa vaših uređaja samo ako je geolociranje omogućeno· Vaše korišćenje mobilnih aplikacija· Provera

· Bezbednosne svrhe

· Kratkoročna upotreba

· Interno istraživanje i razvoj

· Svrhe u vezi sa kvalitetom

· Sigurnost

· Oglašavanje i društvene mreže

· Dobavljači analiziranja podataka

· Operativni sistemi i platforme

Kategorije izvora: tokom 12 meseci pre datuma stupanja na snagu Globalne izjave o privatnosti, kompanija Western Union je mogla da prikuplja lične podatke o vama iz sledećih kategorija izvora:

 • Vi: možemo da prikupljamo podatke direktno od vas, na primer, putem obrazaca za transakcije i vaše interakcije sa agentima i partnerima kompanije Western Union, odnosno kroz pružanje korisničke podrške ili konsultacija, uključujući pomoću e-pošte, obične pošte, pozivnih centara ili ćaskanja uživo;
 • Vaše korišćenje naše veb lokacije: možemo da prikupljamo informacije od vas ili sa vašeg uređaja putem vašeg korišćenja naše veb lokacije, uključujući onlajn obrasce, registracije za programe lojalnosti, nagradne programe ili takmičenja, kao i druge onlajn Usluge koje pružamo (nekima od njih mogu da upravljaju treće strane u ime kompanije Western Union) ili putem automatizovanih sredstava poput protokola za komunikaciju, komunikacije e-poštom i kolačića ili sličnih tehnologija, kao što je opisano u odeljku Globalne izjave o privatnosti pod naslovom „INTERNET TEHNOLOGIJE“;
 • Povezana društva, podružnice ili dobavljači: možemo da prikupljamo podatke o vama od naših povezanih društava, podružnica ili dobavljača koji pružaju usluge u naše ime;
 • Vaše korišćenje mobilnih aplikacija: možemo da prikupljamo podatke od vas ili sa vašeg uređaja putem mobilnih aplikacija (nekima od njih možda upravljaju treće strane u ime kompanije Western Union);
 • Društvene mreže ili javno dostupni izvori: možemo da prikupljamo podatke o vama sa društvenih mreža ili iz drugih javno dostupnih izvora; i
 • Mreže za oglašavanje: možemo da prikupljamo podatke o vama sa mreža za oglašavanje kako bismo vam prikazivali oglase za koje smatramo da imate interesovanje.

Poslovne svrhe: tokom 12 meseci pre datuma stupanja na snagu Globalne izjave o privatnosti, kompanija Western Union je mogla da deli lične podatke u sledeće poslovne svrhe:

 • Provera: u vezi sa našim interakcijama sa vama i svim naknadnim transakcijama, uključujući, bez ograničenja, brojanje prikaza oglasa, verifikovanje pozicioniranja i kvaliteta prikaza, kao i proveru usaglašenosti sa primenljivim standardima;
 • Bezbednosne svrhe: otkrivanje bezbednosnih incidenata, zaštita od zlonamernih, varljivih, prevarnih ili nelegalnih aktivnosti i krivično gonjenje onih koji su odgovorni za takve aktivnosti;
 • Popravljanje grešaka: popravljanje grešaka radi identifikovanja i rešavanja problema koji ometaju predviđeno funkcionisanje naših sistema;
 • Kratkoročna upotreba: kratkoročna, prolazna upotreba, uključujući, bez ograničenja, kontekstualno prilagođavanje oglasa koji se prikazuju kao deo vaše interakcije sa nama;
 • Pružanje Usluga: pored svrha opisanih u Globalnoj izjavi o privatnosti, održavanje i servisiranje naloga, pružanje korisničke podrške, obrada ili realizovanje porudžbina i transakcija, verifikovanje informacija, obrada plaćanja, pružanje finansiranja, pružanje usluga oglašavanja ili marketinga, pružanje analitičkih usluga ili pružanje sličnih usluga;
 • Interno istraživanje i razvoj: sprovođenje internog istraživanja za tehnološki razvoj i demonstraciju; i
 • Svrhe u vezi sa kvalitetom: sprovođenje aktivnosti za verifikovanje ili održavanje kvaliteta i bezbednosti Usluga i poboljšavanje, nadogradnju ili unapređivanje Usluga.

Kategorije trećih strana: tokom 12 meseci pre datuma stupanja na snagu Globalne izjave o privatnosti, kompanija Western Union je mogla da deli vaše lične podatke sa sledećim kategorijama trećih strana:

 • Vladini entiteti: vladini entiteti, uključujući agencije za sprovođenje zakona;
 • Organizacije za profesionalne usluge: organizacije za profesionalne usluge, kao što su advokatske kancelarije i nezavisni revizori;
 • Oglašavanje i društvene mreže: oglašavanje i društvene mreže (koje mogu da kombinuju vaše lične podatke sa svojim podacima, kao i podacima dostupnim iz drugih izvora u njihove marketinške svrhe);
 • Dobavljači internet usluga;
 • Dobavljači analiziranja podataka;
 • Operativni sistemi i platforme; i
 • Naša povezana društva i podružnice.

PRODAJA LIČNIH PODATAKA

Kompanija Western Union ne prodaje vaše lične podatke trećim stranama u zamenu za novac. Western Union učestvuje u programima oglašavanja, marketinga i analitike na osnovu kojih mi i treće strane sa kojima imamo ugovore možemo da ostvarimo vrednost; takve razmene mogu da predstavljaju „prodaju“ u skladu sa primenljivim zakonom. Dok učestvujemo u gore navedenim programima, tokom 12 meseci pre datuma stupanja na snagu Globalne izjave o privatnosti, kompanija Western Union može da „proda“ vaše lične podatke trećoj strani, uključujući:

 • Identifikatore: informacije za kontakt, na primer, ime, e-adresa i broj telefona; i
 • Informacije o internetu i drugim elektronskim mrežnim aktivnostima: uključujući host sa kojeg pristupate internetu, IP adresu računara ili ID oglašavanja uređaja, informacije o vašem uređaju (kao što su svojstva, postavke, aplikacije, skladišni prostor i informacije o potrošnji uređaja), mobilnu aplikaciju, pregledač i softver operativnog sistema, profile na društvenim mrežama i informacije o mreži, datum i vreme pristupanja našim veb lokacijama i adresu lokacije sa koje ste dospeli na našu veb lokaciju.

 

PRAVA STANOVNIKA KALIFORNIJE

Stanovnici Kalifornije imaju pravo da zahtevaju da se njihovi lični podaci ne prodaju trećim stranama. Da biste ostvarili pravo da odustanete od prodaje vaših ličnih podataka, pratite ovaj link https://wuprod.service-now.com/wu_privacy ili pošaljite zahtev za lične podatke na način koji je opisan iznad u odeljku naše Globalne izjave o privatnosti pod naslovom „PRISTUP LIČNIM PODACIMA, BRISANJE I KORIGOVANJE LIČNIH PODATAKA I PROMENA IZBORA“.

 

Pored toga, ako ste stanovnik Kalifornije, možete da imate pravo da dva puta u roku od 12 meseci tražite kategorije ličnih podataka koje smo prikupili o vama tokom proteklih 12 meseci i, za svaku kategoriju ličnih podataka, sledeće informacije:

 

 • kategorije izvora iz kojih smo prikupili te podatke;
 • naše poslovne ili komercijalne svrhe za prikupljanje tih podataka;
 • kategorije trećih strana kojima su te informacije prodate ili otkrivene u poslovnu svrhu; i
 • poslovne ili komercijalne svrhe u koje smo prodali ili otkrili te informacije.

 

Takođe možete da imate pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka koje smo prikupili od vas. Kada potvrdite da ste stanovnik Kalifornije, možete da pošaljete zahtev za lične podatke u skladu sa odeljkom Globalne izjave o privatnosti pod naslovom „PRISTUP LIČNIM PODACIMA, BRISANJE I KORIGOVANJE LIČNIH PODATAKA I PROMENA IZBORA“ dva puta u okviru bilo kojeg perioda od 12 meseci. Po prijemu zahteva, kompanija Western Union će potvrditi prijem zahteva u roku od 10 dana i pružiće informacije o tome kako ćemo verifikovati vaš identitet i obraditi vaš zahtev. Zatim ćemo odgovoriti na zahtev u roku od 45 dana.

 

Kompanija Western Union ne može da poveže pojedinačne korisnike sa pasivnim posetama veb lokaciji, što može da utiče na našu mogućnost da odgovorimo na neke zahteve. Kompanija Western Union je dodala mogućnost da korisnici upravljaju kolačićima na našim veb lokacijama i čitaćemo i upisivati kolačiće isključivo na osnovu vašeg izabranog nivoa. Kada posetite našu veb lokaciju, prikazaće vam se baner sa uputstvima kako da upravljate željenim postavkama.

 

Takođe možete da angažujete ovlašćenog agenta koji će podneti zahtev za lične podatke u vaše ime. Ako odlučite da imenujete agenta, možda ćete ovlašćenom agentu morati da date pisanu dozvolu za podnošenje zahteva i verifikovanje vašeg identiteta direktno sa nama. Možemo da odbijemo zahtev od agenta ukoliko ne priloži dokaz da ima ovlašćenje od vas da deluje u vaše ime.

 

Imate pravo da ne budete diskriminisani usled ostvarivanja bilo kojeg prava opisanog u Globalnoj izjavi o privatnosti ili ovom Dodatku.

 

Ako ste prethodno imali transakcije sa kompanijom Western Union, imate prava koja su odvojena od onih opisanih iznad, a ona su objašnjena ovde.

 

KONTAKT

Kontakt za dodatne informacije: pitanja ili nedoumice u vezi sa našom Globalnom izjavom o privatnosti i politikom privatnosti, obratite nam se na način koji je naveden u odeljku „Obratite nam se“ u Globalnoj izjavi o privatnosti.