Dodatak globalnoj izjavi o privatnosti kompanije Western Union za stanovnike Brazila

Cenimo i poštujemo privatnost nosilaca ličnih podataka iz Brazila i posvećeni smo obradi njihovih ličnih podataka u skladu sa Opštim zakonom o zaštiti podataka („LGPD“) i drugim primenljivim brazilskim zakonima i propisima. Ovaj dodatak globalnoj izjavi o privatnosti kompanije Western Union za nosioce iz Brazila („Dodatak“) primenjuje se na nosioce koji žive u Brazilu i druge nosioce koji se nalaze u Brazilu u vreme prikupljanja ličnih podataka (zajednički, „Nosioci iz Brazila“), i za cilj ima da, zajedno sa globalnom izjavom o privatnosti, pruži transparentnost za glavne informacije u vezi sa tretiranjem vaših ličnih podataka. U slučaju neusaglašenosti između informacija u ovom dodatku i onih u globalnoj izjavi o privatnosti, informacije u ovom dodatku imaju prednost.

U Brazilu, pravna lica kompanije Western Union odgovorna za tretiranje (Kontrolori ličnih podataka) su: Western Union Corretora de Câmbio SA, privatna korporacija sa sedištem na adresi Rua Iguatemi, 151, 9th floor, set 91, São Paulo / SP, CEP 01451-011, registrovana kod CNPJ / ME pod brojem 13.728.156 / 0001-35; i Banco Western Union do Brasil SA, privatna korporacija sa sedištem na adresi Rua Iguatemi, nº 151, 7th floor, set 72, São Paulo / SP, CEP 01451-011, registrovana kod CNPJ / ME pod brojem 13.720.915 / 0001-13.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJA KOMPANIJA WESTERN UNION
Za nosioce iz Brazila, prikupljaju se isti lični podaci opisani iznad, osim sledećih:

 • U Brazilu se ne prikupljaju nikakvi podaci u vezi sa učestvovanjem u programima lojalnosti.

 

KAKO KOMPANIJA WESTERN UNION PRIKUPLJA LIČNE PODATKE

Pored načina koji su opisani iznad, Western Union takođe može da prikuplja vaše lične podatke na sledećim mestima:

 • Liste koje šalju javni organi i organi vlasti, kao što je COAF;

Sudska ili vansudska obaveštenja primljena elektronskim putem ili poštom.

KAKO KOMPANIJA WESTERN UNION PRIKUPLJA LIČNE PODATKE
Pored razumnih organizacionih, tehničkih i administrativnih zaštita koje su usklađene sa primenljivim državnim zakonima i propisima i za cilj imaju zaštitu vaših ličnih podataka, takođe preduzimamo institucionalne mere sa istom namerom, kako bismo u aktivnostima imali program upravljanja privatnošću i zaštitom ličnih podataka koji se stalno nadgleda i ažurira.

Pristup prikupljenim podacima ograničen je na zaposlene i ovlašćene osobe, samo kada je to apsolutno neophodno. Osobe koje zloupotrebe te podatke, suprotno prihvaćenim internim smernicama, snosiće odgovarajuće administrativne, disciplinske i pravne sankcije.

KAKO KOMPANIJA WESTERN UNION KORISTI PRIKUPLJENE LIČNE PODATKE
Western Union koristi lične podatke koje prikuplja u sledeće svrhe:

 • Pomoć u pružanju Usluga vama i doprinos stvaranju personalizovanog doživljaja, uključujući korišćenje ličnih podataka koji su neophodni za obavljanje prenosa novca, usluga plaćanja ili pripejd kartica;
 • Prepoznavanje vas i omogućavanje da ostanete povezani sa određenim odeljkom tokom posete, bez potrebe za ponovnim unosom lozinke;
 • Sprovođenje analiza radi razumevanja naših klijenata i poboljšavanja doživljaja, uključujući korišćenje ličnih podataka za analiziranje i unapređivanje naših proizvoda, lokacija, usluga, operacija, funkcionisanja ove veb lokacije i korisničkog doživljaja, pored različitih istraživanja tržišta;
 • Utvrđivanje da li ste na lokaciju Western Union došli pomoću banera ili veb lokacije Partnera;
 • Obezbeđivanje informacija u skladu sa interesovanjima klijenta na lokacijama i u aplikacijama koje pripadaju trećim stranama;
 • Bolje razumevanje efektivnosti naših promotivnih kampanja i da li ste preduzeli neke radnje na osnovu naših promotivnih poruka, kao i merenje povraćaja investicije za marketing i zadovoljstva brendom;
 • Promovisanje bezbednosti, smanjenje finansijskog rizika i borba sa prevarama u okviru naših Usluga;
 • Ispunjavanje pravnih obaveza kojima podleže kompanija Western Union, pored poštovanja propisa regulatornih tela, kao što su BACEN i CVM, naročito u pogledu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma; otkrivanja, sprečavanja i krivično gonjenje u slučaju prevare i krađe, kao i sprečavanje nezakonitog ili zabranjenog korišćenja naših usluga, odnosno drugih nelegalnih i zabranjenih aktivnosti; i
 • Odgovaranje na sudska i vansudska obaveštenja, kao i sprovođenje odbrane u sudskim, administrativnim i arbitracionim procesima.

 

Kada kompanija Western Union obavlja tretiranje ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa, to će se uvek odvijati u granicama vaših očekivanja, a nikada na štetu vaših fundamentalnih interesovanja, prava i sloboda.

Važno je naglasiti da, uprkos tome što je objavljeno u globalnoj izjavi o privatnosti iznad, kompanija Western Union ne prikuplja saglasnost za tretiranje ličnih podataka u okvirima ovog Dodatka, uz korišćenje drugih pravnih osnova dostupnih u primenljivoj pravnoj regulativi, osim onoga što je opisano pod stavkom INFORMACIJE O LIČNIM PODACIMA DECE.

Takođe, imajte u vidu da nije obavezno da će se sve ovde opisane svrhe odnositi na sve klijente. To će zavisiti od izabranog proizvoda / usluge. Da biste saznali više o svrhama koje se odnose na vas, ostvarite kontakt sa našim supervizorom putem kanala navedenih u odeljku KAKO DA KONTAKTIRATE SA NAMA u ovoj Izjavi.

INFORMACIJE O LIČNIM PODACIMA DECE
Kompanija Western Union nema nameru da prikuplja niti čuva podatke iz ekspozitura, veb lokacija ili mobilnih aplikacija o osobama mlađim od 12 godina. U svakom slučaju, ako se takve informacije prikupljaju, to će biti isključivo pod uslovom da je roditelj ili staratelj dao konkretan i namenski pristanak, u skladu sa zakonom.

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO DA IH OSTVARITE
U skladu sa brazilskim zakonom, možete da ostvarite sledeća prava u vezi sa ličnim podacima:

 1. a) Potvrđivanje postojanja tretiranja od strane kompanije Western Union ili bilo koje kompanije iz grupe;

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za zahteve i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Pristup podacima“, a u odeljku „Opis zahteva“ nas obavestite da planirate da ostvarite pravo na potvrdu postojanja tretiranja.

 1. b) Zahtevanje pristupa ličnim podacima koje obrađuje kompanija Western Union ili bilo koja kompanija iz grupe;

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za prijavu i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Pristup podacima“, a u odeljku „Opis zahteva“ nas obavestite da planirate da ostvarite pravo na pristupanje podacima.

 1. c) Ispravljanje, ažuriranje i/ili kompletiranje ličnih podataka;

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za zahteve i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Ispravljanje podataka“, a u odeljku „Opis zahteva“ nas obavestite koje podatke želite da izmenite.

 1. d) Zahtevanje anonimizacije, blokiranja ili uklanjanja nepotrebnih, suvišnih ili nelegalno obrađenih podataka;

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za prijavu i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Ograničavanje obrade“ ili na „Brisanje podataka“, a u odeljku „Opis zahteva“ nas obavestite da podatke tretiramo na nepotreban, suvišan ili nezakonit način.

 1. e) Povlačenje pristanka, kada se lični podaci tretiraju u skladu sa ovom hipotezom;

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za zahteve i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Marketinška deaktivacija“, ako je primenljivo, odnosno na „Opšti upit o privatnosti“, a u odeljku „Opis zahteva“ nas obavestite za koju aktivnost želite da povučete pristanak.

 1. f) Zahtevanje prenos ličnih podataka u drugu uslugu ili kod drugog dobavljača proizvoda, po izričitom zahtevu;

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za prijavu i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Prenos podataka“.

 1. g) Otkrivanje sa kim delimo vaše lične podatke; i

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za prijavu i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Pristup podacima“, a u odeljku „Opis zahteva“ nas obavestite o tome da želite da dobijete informacije o tome sa kim kompanija Western Union deli vaše podatke.

 1. h) Zahtevanje pregleda automatizovanih odluka.

Da biste ostvarili ovo pravo, pristupite našem portalu za zahteve i nakon što se identifikujete (klijent, agent ili zaposleni) kliknite na „Deaktiviranje (automatizovano donošenje odluka / kreiranje profila“, a obavestite nas o p predmetu automatizovane odluke za zahtev za pregled.

Registrovani korisnici takođe mogu da pristupe veb lokaciji https://www.westernunion.com/br/pt/home.html i da izmene postavke profila.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu kod Nacionalnog tela za zaštitu podataka ili drugog tela opisanog u LGPD (poput onih za zaštitu potrošača).

Kada dobijemo zahtev, možemo da vam zatražimo dodatne informacije da bismo potvrdili vaš identitet. U nekim situacijama, možemo da odbijemo da reagujemo ili možemo da primenimo ograničenja na vaša prava, u skladu sa primenljivim zakonom, a objasnićemo razloge koji opravdavaju neispunjavanje vašeg zahteva, kao što su zahtevi u vezi sa Ličnim podacima i/ili dokumentima drugih vlasnika.

Da biste ostvarili ta prava, posetite stranicu https://wuprod.service-now.com/wu_privacy ili se obratite kompaniji Western Union koristeći podatke iz odeljka „KAKO DA NAM SE OBRATITE“. Cilj nam je da odmah odgovorimo na vaš zahtev, ako je neophodno, odnosno u roku od 15 dana. U zavisnosti od složenosti vašeg zahteva, možemo da produžimo taj period kako bismo vas uslužili na odgovarajući način.

KAKO DA NAM SE OBRATITE
Ako imate pitanje ili žalbe na to kako upravljamo vašim ličnim podacima, pošaljite nam pisani zahtev. Pregledaćemo vaš upit i obično ćemo odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od prijema. Takođe možete da nam se obratite, uključujući našeg zaposlenog koji rukovodi obradom ličnih podataka:

Službenik za zaštitu podataka kompanije Western Union

e-adresa: wuprivacy@westernunion.com

Da biste nam se obratili pomoću besplatnog ili lokalnog broja telefona, kliknite na ovaj link da biste razgovarali sa WU korisničkom podrškom: https://www.westernunion.com/br/pt/contact-us.html.

Druge, određenije izjave o privatnosti mogu da se primenjuju na određenu aplikaciju ili uslugu. U tim slučajevima, ta određena izjava o privatnosti zamenjuje ovu u slučaju neusaglašenosti informacija.