DODATEK K GLOBALNI IZJAVI O ZASEBNOSTI DRUŽBE WESTERN UNION ZA PREBIVALCE MEHIKE

Skrbimo za zasebnost naših potrošnikov v Mehiki in smo zavezani k zbiranju, uporabi, shranjevanju, varovanju, razkrivanju in deljenju vaših osebnih podatkov v skladu z mehiškim zveznim zakonom o varovanju osebnih podatkov, ki jih hranijo zasebne stranke (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Ta dodatek k globalni izjavi o zasebnosti družbe Western Union za prebivalce Mehike (“dodatek“) velja za prebivalce Mehike in skupaj z globalno izjavo o zasebnosti izpolnjuje zahteve mehiškega zveznega zakona o varovanju osebnih podatkov, ki jih hranijo zasebne stranke. V Mehiki so pristojni upravljavci podatkov družbe Western Union družbe Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. in Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. s sedežem na naslovu Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

 

KAKO WESTERN UNION OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke obdelujemo v naslednje primarne namene:

 • Za izvajanje storitev za vas: kot so izvajanje denarnih nakazil, storitev plačil, predplačniških kartic in programov zvestob, pošiljanje pomembnih sporočil v zvezi s storitvami, administracijo ali nakazili ter za izpolnjevanje obstoječih pogodb, sklenjenih z vami, ali sklenitev dodatnih pogodb za izdelke ali storitve družbe Western Union.
 • V zakonite poslovne namene: kot so analiza in izboljšava vaše izkušnje z našimi izdelki, lokacijami, storitvami in poslovnimi procesi, upravljanje naših spletnih mest in aplikacij, merjenje donosnosti marketinških izdatkov ter zadovoljstva z blagovno znamko (vključno z izvajanjem tržnih raziskav), zagotavljanje storitev za stranke ter zaščita varnosti in integritete naše tehnologije, sistemov in storitev.
 • Za pravne namene in spoštovanje predpisov: kot je spoštovanje pravnih in regulativnih predpisov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma, razkrivanjem, preprečevanjem in zasledovanjem goljufij in kraj ter za preprečevanje nezakonite ali prepovedane uporabe naših storitev ali drugih nezakonitih oziroma prepovedanih dejavnosti. To lahko obsega tudi določitev, izvajanje ali obrambo zakonskih pravic ali zahtevkov družbe Western Union in tretjih oseb ter nadziranje in sporočanje dogodkov ter tudi uporabo vaših osebnih podatkov za preverjanje in ugotavljanje vaše istovetnosti ter poziv tretjih oseb v ta namen. V določenih primerih, kot je npr. izvajanje storitev denarnih nakazil, se lahko zgodi, da lahko naše storitve izvedemo šele, ko nam sporočite potrebne osebne podatke.

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi v naslednje nebistvene, sekundarne namene:

 • Za namene trženja: kot je obveščanje o ponudbah, promocijah in posodobitvah naših izdelkov in storitev na podlagi vašega soglasja. To lahko vključuje ponudbe po e-pošti, telefonu, običajni pošti, SMS-sporočilih, družabnih medijih in drugih komunikacijskih ali digitalnih kanalih. Kadar koli se lahko odločite, da ne želite več prejemati teh marketinških sporočil (zavrnitev). Če od nas ne želite več prejemati oglasnih sporočil, nam to sporočite tako, da sledite navodilom v ustrezni elektronski komunikaciji ali se obrnete na nas, kot je opisano v razdelku STIK Z NAMI“. Upoštevajte, da če prejemanje naših oglasnih sporočil zavrnete, vam lahko še vedno pošiljamo pomembna sporočila v zvezi s storitvami, administracijo ali nakazili.
 • kot podporo v sklopu izvajanja naših storitev za vas in za to, da prejmete najboljšo možno uporabniško izkušnjo oziroma pomoč pri opravljanju nakazil in dostopu do podatkov o računu;
 • za prepoznavo identitete in ohranjanje prijave, med uporabo naših spletnih mest in/ali aplikacij, ne da bi morali vsakič vnesti geslo;
 • za analiziranje spoznanj o naših strankah, izboljšanje njihove izkušnje;
 • za ugotavljanje, ali ste na spletno mesto Western Union prišli prek oglasa s pasico ali partnerskega spletnega mesta;
 • da vam na spletnih mestih in v aplikacijah drugih ponudnikov zagotovimo informacije, prilagojene vašim interesom;
 • za ugotavljanje, ali so bile naše oglaševalske kampanje učinkovite in ali ste se odzvali na naša oglaševalska sporočila;
 • za spodbujanje varnosti, zmanjšanje finančnih tveganj in boj proti goljufijam.

Družba Western Union ne bo nikoli zbirala ali uporabljala vaših občutljivih osebnih podatkov, medtem ko vam nudimo svoje storitve.

 

BIOMETRIČNI PODATKI

Obveščamo vas tudi, da bo v trenutku, ko se odločite za uporabo storitve nakazovanja denarja družbe Western Union preko naše mobilne aplikacije, upravitelj poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov zbiral in obdeloval tudi vaše biometrične podatke, ki se nanašajo na vaše fizične in fiziološke značilnosti, kot so vaš obraz za prepoznavanje obraza in prstni odtisi. Omenjene biometrične podatke bo upravitelj skupaj s fotografijo uradnega identifikacijskega dokumenta poslal pristojnim organom v Mehiki, da jih bodo ti preverili.

S potrditvijo vaših biometričnih podatkov in predloženega uradnega identifikacijskega dokumenta odgovorna oseba izpolnjuje obveznost, da pozna in preveri identiteto vas kot pošiljatelja denarnega nakazila v Mehiki v skladu s predpisom, ki velja za ponudnika za prenos denarja.

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC ARCO

Kot lastnik osebnih podatkov lahko kadar koli uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, preklica in/ali nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov (“pravice ARCO“), kot tudi do preklica vašega soglasja za obdelavo katerih koli osebnih podatkov, ki krši pogoje te globalne izjave o zasebnosti, in sicer tako,da pošljete pisno zahtevo našemu oddelku za varovanje podatkov na wuprivacy@westernunion.com, če zahtevani ugovor in/ali preklic ne škodi pravicam tretjih oseb in je v skladu s členom 34 zakona.

Vaša zahteva mora vsebovati: i) ime in priimek lastnika osebnih podatkov, ii) naslov, na katerega je mogoče poslati odgovor na zahtevo, iii) uradne dokumente, ki dokazujejo identiteto lastnika podatkov, ali, kjer je primerno, dokazilo o pravnem zastopanju lastnika osebnih podatkov in iv) jasen in natančen opis osebnih podatkov, za katere želite uveljavljati svoje pravice ARCO.

Zahteve za popravek osebnih podatkov morajo vključevati želene spremembe in dokaze, ki podpirajo takšno peticijo; zahteve v zvezi s preklicem vašega soglasja morajo na jasen način sporočiti, da želite preklicati svoje soglasje za obdelavo določenih osebnih podatkov, in, kjer je to primerno, razloge za tak preklic.

Po prejemu vaše zahteve vas bomo v roku 20 (dvajsetih) delovnih dni obvestili o ustrezni rešitvi, pri čemer bo taka rešitev začela veljati 15 (petnajst) delovnih dni po datumu, ko ste bili o tej rešitvi obveščeni pisno ali po e-pošti. Zgoraj navedeni roki se lahko enkrat podaljšajo, če je podana ustrezna utemeljitev za podaljšanje.

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Kot lastnik osebnih podatkov izjavljate, da ste prebrali določila in pogoje tega obvestila o zasebnosti, ki vam je na voljo, ter se z njimi strinjate, pri tem pa ste seznanjeni z namenom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov in ustvarjenih osebnih podatkov ter tudi s postopkom uveljavljanja vaših pravic ARCO in preklica vašega soglasja.

Strinjam se in dovoljujem, da moje osebne podatke in biometrične podatke (prstni odtisi in prepoznavanje obraza) zbirata in obdelujeta družbi Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. in Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V. v skladu z določili tega obvestila o zasebnosti.

Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu z zaščitnimi ukrepi, ki jih zahteva zakonodaja.