DODATEK K GLOBALNI IZJAVI O ZASEBNOSTI DRUŽBE WESTERN UNION ZA PREBIVALCE BRAZILIJE

Cenimo in spoštujemo zasebnost imetnikov osebnih podatkov v Braziliji in smo zavezani k obdelavi njihovih osebnih podatkov v skladu s splošnim zakonom o varstvu podatkov (“LGPD”) ter drugimi veljavnimi brazilskimi zakoni in predpisi. Ta dodatek k globalni izjavi o zasebnosti družbe Western Union za imetnike v Braziliji (“dodatek”) se uporablja za imetnike, ki prebivajo v Braziliji, in druge imetnike, ki so morda v državi v času zbiranja osebnih podatkov (skupaj “imetniki v Braziliji”), ter skupaj z globalno izjavo o zasebnosti želi zagotoviti preglednost glavnih informacij v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. V primeru navzkrižja med informacijami v tem dodatku in informacijami, opisanimi v globalni izjavi o zasebnosti, prevladajo informacije v tem dodatku.

V Braziliji sta pravni osebi družbe Western Union, ki sta odgovorni za obdelavo (upravljavca osebnih podatkov): Western Union Corretora de Câmbio SA, zaprta družba s sedežem na naslovu Rua Iguatemi, 151, 9th floor, set 91, São Paulo/SP, CEP 01451-011, registrirana pri CNPJ ME pod št. 13.728.156/0001-35; in Banco Western Union do Brasil SA, zaprta družba, s sedežem na naslovu Rua Iguatemi, nº 151, 7th floor, set 72, São Paulo/SP, CEP 01451-011, registrirana pri CNPJ/ME pod št. 13.720.915/0001-13.

 

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRA WESTERN UNION

V zvezi z imetniki v Braziliji se zbirajo isti osebni podatki, opisani zgoraj, razen naslednjih:

 • V Braziliji se ne zbirajo podatki o sodelovanju v programih zvestobe.

KAKO WESTERN UNION ZBIRA OSEBNE PODATKE

Poleg zgoraj opisanih načinov lahko Western Union še vedno zbira vaše osebne podatke na naslednjih točkah:

 • Seznami, ki jih pošiljajo javni organi, kot je COAF;

Sodna ali izvensodna obvestila, prejeta po elektronski ali navadni pošti.

 

KAKO WESTERN UNION ZBIRA OSEBNE PODATKE

Poleg razumne organizacijske, tehnične in administrativne zaščite, ki je v skladu z veljavnimi vladnimi zakoni in predpisi za zaščito vaših osebnih podatkov, izvajamo tudi institucionalne ukrepe z enakim namenom, tako da za svoje dejavnosti izvajamo program upravljanja zasebnosti in varstva podatkov, ki ga nenehno pregledujemo in posodabljamo.

Dostop do zbranih informacij je omejen na zaposlene in pooblaščene osebe ter samo, kadar je to nujno potrebno. Tisti, ki te podatke zlorabljajo in kršijo interne pravilnike, bodo podvrženi ustreznim upravnim, disciplinskim in pravnim sankcijam.

 

KAKO WESTERN UNION UPORABLJA ZBRANE OSEBNE PODATKE

Western Union uporablja osebne podatke, ki jih zbira, za naslednje namene:

 • kot podporo v sklopu izvajanja naših storitev za vas in za to, da prejmete najboljšo možno uporabniško izkušnjo, vključno z uporabo osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje denarnih nakazil, storitev plačil ali predplačniških kartic;
 • za prepoznavo identitete in ohranjanje prijave ob vašem obisku, ne da bi morali znova vnesti geslo;
 • za analiziranje spoznanj o naših strankah, izboljšanje njihove izkušnje, vključno z uporabo osebnih podatkov za analiziranje in izboljšanje naših izdelkov, lokacij, storitev, poslovnih procesov, delovanja tega spletnega mesta in njihove uporabniške izkušnje poleg tržnih raziskav;
 • za določanje, ali ste na spletno mesto družbe Western Union prišli prek pasice ali partnerskega spletnega mesta;
 • da vam na spletnih mestih in v aplikacijah drugih ponudnikov zagotovimo informacije, prilagojene vašim interesom;
 • za ugotavljanje, ali so bile naše oglaševalske kampanje učinkovite in ali ste se odzvali na naša oglaševalska sporočila ter za merjenje donosnosti marketinških izdatkov in zadovoljstva z blagovno znamko;
 • za spodbujanje varnosti, zmanjšanje finančnih tveganj in boj proti goljufijam v naših storitvah;
 • za izpolnjevanje zakonskih obveznosti družbe Western Union poleg izpolnjevanja predpisov regulativnih organov, kot sta BACEN in CVM, zlasti v zvezi z bojem proti pranju denarja in financiranju terorizma, odkrivanjem, preprečevanjem in pregonom goljufij in kraje ter preprečevanje nezakonite ali prepovedane uporabe naših storitev ali drugih nezakonitih ali nedovoljenih dejavnosti; in
 • za odgovarjanje na sodna in izvensodna obvestila ter za našo obrambo v sodnih, upravnih ali arbitražnih postopkih.

Ko bo družba Western Union obdelovala osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, se bo to vedno zgodilo v mejah vaših pričakovanj in nikoli v škodo vaših temeljnih interesov, pravic in svoboščin.

Pomembno je omeniti, da Western Union kljub obveščanju v zgornji globalni izjavi o zasebnosti ne zbira soglasja za obdelavo osebnih podatkov v okviru tega dodatka, pri čemer uporablja druge pravne podlage, predvidene v veljavni zakonodaji, razen kot je opisano v točki INFORMACIJE O OSEBNIH PODATKIH OTROK.

Upoštevajte tudi, da vsi tukaj opisani nameni ne veljajo nujno za vse stranke. To je odvisno od dejansko uporabljenega izdelka/storitve. Če želite izvedeti več o namenu, ki velja za vas, kontaktirajte našega nadzornika prek kanalov, navedenih v razdelku “STIK Z NAMI” v tej izjavi.

 

INFORMACIJE O OSEBNIH PODATKIH OTROK

Western Union zavestno ne zbira in ne shranjuje podatkov iz svojih maloprodajnih, spletnih ali mobilnih aplikacij, ki jih dobi od oseb, mlajših od 12 let. Če bodo takšni podatki zbrani, bodo posredovani le s posebnim in poudarjenim soglasjem starša ali zakonitega skrbnika v skladu z zakonodajo.

 

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE IN KAKO JIH UVELJAVLJATE

V skladu z brazilsko zakonodajo lahko uveljavljate naslednje pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki:

 1. a) Potrditev obstoj obdelave s strani družbe Western Union ali katere koli družbe skupine;

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za zahteve in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Dostop do podatkov” in nam v “Opisu zahteve” sporočite, da nameravate uveljavljati pravico do potrditve obstoja obdelave.

 1. b) Zahtevanje dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba Western Union ali katera koli družba skupine;

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za aplikacije in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Dostop do podatkov” in nam v “Opisu zahteve” sporočite, da nameravate uveljavljati pravico do dostopa podatkov.

 1. c) Popravek, posodobitev in/ali dopolnitev osebnih podatkov;

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za zahteve in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Popravek podatkov” in nam v “Opisu zahteve” sporočite, katere podatke želite popraviti.

 1. d) Zahteva po anonimizaciji, blokiranju ali odpravi nepotrebno, pretirano ali nezakonito obdelanih podatkov;

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za aplikacije in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Omejitev obdelave” ali “Izbris podatkov” in nam v “Opisu zahteve” sporočite, da podatke obdelujemo na nepotreben, pretiran ali nezakonit način.

 1. e) Preklic soglasja, ko se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s to hipotezo;

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za zahteve in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Deaktiviranje trženja”, če je primerno, ali na “Splošna poizvedba glede zasebnosti” in nam v “Opisu aplikacije” sporočite, za katero dejavnosti želite preklicati soglasje.

 1. f) Zahteva po prenosljivosti osebnih podatkov v drugo storitev ali drugemu ponudniku storitev na izrecno zahtevo;

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za aplikacije in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Prenosljivost podatkov”.

 1. g) Pridobivanje informacij, s kom delimo vaše osebne podatke; in

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za aplikacije in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Dostop do podatkov” in nam v “Opisu zahteve” sporočite, da nameravate pridobiti informacije o tem, s kom Western Union deli vaše podatke.

 1. h) Zahteva po pregledu avtomatiziranih odločitev.

Za uveljavljanje te pravice obiščite naš portal za zahteve in po identifikaciji (stranka, zastopnik ali zaposleni) kliknite na “Deaktiviranje (avtomatizirano sprejemanje odločitev/ustvarjanje profila)” in nam sporočite predmet avtomatizirane odločitve zahteve za pregled.

Registrirani uporabniki lahko dostopajo tudi do spletnega mesta https://www.westernunion.com/br/pt/home.html in urejajo svoje nastavitve profila.

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nacionalnem organu za varstvo podatkov ali drugem organu, opisanem v LGPD (kot so tisti za varstvo potrošnikov).

Ko prejmemo zahtevo, vas lahko prosimo za dodatne podatke, da potrdimo vašo istovetnost. V nekaterih primerih lahko zavrnemo ukrepanje ali pa omejimo vaše pravice, kot dovoljuje veljavna zakonodaja, in pojasnili bomo razloge, ki upravičujejo neizpolnitev vaše zahteve, kot so zahteve, ki vključujejo osebne podatke in/ali dokumente drugih lastnikov.

Za uveljavljanje teh pravic obiščite spletno stran https://wuprod.service-now.com/wu_privacy ali se obrnite na Western Union prek razdelka z naslovom “STIK Z NAMI”. Na vašo zahtevo se bomo potrudili odgovoriti takoj, če je potrebno, oziroma v roku 15 dni. Glede na zapletenost vaše zahteve lahko to obdobje podaljšamo.

 

KAKO STOPITI V STIK Z NAMI

Če imate vprašanja ali pritožbe glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki, vas prosimo, da svojo zahtevo podate v pisni obliki. Vašo poizvedbo bomo pregledali in običajno nanjo pisno odgovorili v 15 dneh po prejemu. Lahko nas tudi kontaktirate, vključno z našo osebo, zadolženo za obdelavo osebnih podatkov:

Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe Western Union

e-poštni naslov: wuprivacy@westernunion.com

Če nas želite poklicati prek brezplačne ali lokalne telefonske številke, kliknite to povezavo za pogovor s storitvami za stranke družbe WU: https://www.westernunion.com/br/pt/contact-us.html.

Za določeno aplikacijo ali storitev se lahko uporabljajo druge, bolj specifične izjave o zasebnosti. V takih primerih posebna izjava o zasebnosti preglasi to v primeru navzkrižja informacij.