TILLEGG TIL WESTERN UNIONS GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING FOR MEKSIKANSKE STATSBORGERE

Vi bryr oss om personvernet til våre meksikanske forbrukere og forplikter oss til å samle inn, bruke, lagre, beskytte, videreformidle og dele personopplysningene dine i henhold til Mexicos føderale lov om beskyttelse av personopplysninger som oppbevares av private parter (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Tillegget til Western Unions globale personvernerklæring for meksikanske statsborgere («tillegget») gjelder for innbyggere i Mexico og er, i forbindelse med den globale personvernerklæringen, ment å oppfylle kravene i den nevnte føderale loven i Mexico. I Mexico er det Grupo Dinámico Empresarial S.A som er gjeldende behandlingsansvarlig for Western Union de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. og Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. med juridisk adresse ved Av. Paseo de la Reforma Nr. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Mexico by.

 

HVORDAN WESTERN UNION BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi behandler personopplysningene dine til følgende primære formål:

 • For å levere tjenestene våre til deg: For eksempel å gjennomføre pengeoverføringer, betalingstjenester, administrere forhåndsbetalte kort og lojalitetsprogrammer; sende deg viktig tjenesterelatert, administrativ eller transaksjonsrelatert kommunikasjon; oppfylle eksisterende kontrakter med deg eller inngå avtale om flere Western Union-produkter eller -tjenester med deg.
 • For rettmessige forretningsformål: For eksempel å analysere og forbedre opplevelsen av våre produkter, steder, tjenester og operasjoner; drifte nettsteder og apper; måle markedsavkastning fra investering og merketilfredshet (inkludert ved å gjennomføre markedsundersøkelser); yte deg kundeservice; bidra til å beskytte sikkerheten og integriteten til teknologi, systemer og tjenester fra oss.
 • Til juridiske formål og samsvarsformål: For eksempel for å overholde rettslige og lovfestede plikter knyttet til hvitvasking av penger og finansiering mot terrorisme, oppdagelse, forebygging og rettsforfølgelse av svindel og tyveri, samt forebygging av ulovlig bruk av tjenestene våre eller andre ulovlige eller urettmessige aktiviteter. Dette kan også omfatte etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter og krav fra Western Union og andre, overvåking og rapportering av samsvarsproblemer, bruk av personopplysningene dine for å validere og autentisere identiteten din, og at vi benytter tredjeparter til å hjelpe oss med dette. I visse tilfeller, for eksempel når du bruker pengeoverføringstjenester, kan vi kanskje ikke tilby Tjenestene våre med mindre du oppgir nødvendige personopplysninger.

Vi behandler også din personlige informasjon til følgende ikke-essensielle sekundære formål:

 • Til markedsføringsformål: For eksempel, når du har gitt samtykke til det, å varsle deg om tilbud, kampanjer og oppdateringer knyttet til produktene og Tjenestene våre. Disse kan omfatte tilbud via e-post, telefon, post, SMS, sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler og digitale kanaler. Du kan når som helst avregistrere deg, slik at du ikke mottar henvendelser om markedsføring. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsrelaterte varsler fra oss, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene i det aktuelle elektroniske mediet eller ved å kontakte oss som beskrevet i «KONTAKT OSS»-delen. Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke motta markedsføringsrelaterte varsler fra oss, kan vi likevel sende deg viktig service-, administrasjons- eller transaksjonsrelaterte varsler.
 • for å tilby bedre Tjenester til deg, hjelpe deg å få en personlig tilpasset opplevelse, hjelpe deg å utføre transaksjoner, og hjelpe deg få tilgang til kontoinformasjon
 • for å gjenkjenne deg, så du kan forbli pålogget mens du bruker nettstedet vårt og/eller programmene våre, uten å måtte skrive inn passordet på nytt
 • Å utføre analyser for å forstå kundene våre og gi dem en enda bedre opplevelse.
 • fastslå om du kom til Western Union via et banner eller nettstedet til et tilknyttet selskap
 • Å levere innhold som er spesifisert for dine interesser, på nettsteder og programmer som ikke er tilknyttet Western Union.
 • For å få et bedre innblikk i hvor effektive kampanjene våre er, og om du handlet basert på salgsfremmende meldinger.
 • fremme sikkerhet, redusere økonomisk risiko og bekjempe svindel

Western Union vil aldri samle inn eller bruke sensitive personopplysninger for å levere Tjenestene våre til deg.

 

BIOMETRISKE DATA

I tillegg til de personopplysningene som er nevnt ovenfor, informerer vi deg også om at lederen fra det øyeblikket du bestemmer deg for å benytte Western Unions pengeoverføringstjeneste gjennom mobilappen vår, også vil samle inn og behandle biometriske data om deg, noe som betyr fysiske og fysiologiske trekk, for eksempel ansiktet ditt for ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk. Lederen vil så sende disse biometriske dataene, sammen med et bilde av offisiell identifikasjon, til de kompetente myndighetene i Mexico for deres respektive validering.

Ved å validere den biometriske informasjonen og det offisielle identifikasjonspapiret ditt, overholder den ansvarlige parten kravet om å kjenne til og bekrefte identiteten av deg som avsender av en pengeoverføring i Mexico, i henhold til forskriftene som gjelder for pengeoverførere.

 

UTØVELSE AV ARCO-RETTIGHETENE DINE

Som eier av personopplysningene kan du når som helst utøve dine rettigheter for å få tilgang til og/eller rette personopplysningene dine, avbryte og/eller motsette deg behandlingen av personopplysningene dine («ARCO-rettigheter»), samt trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger som bryter med vilkårene i denne globale personvernerklæringen, ved å levere en skriftlig anmodning til personvernavdelingen vår på wuprivacy@westernunion.com, i den grad den meldte innvendingen og/eller opphevingen ikke går ut over tredjeparters rettigheter og samsvarer med artikkel 34 i loven.

Forespørselen din må inkludere: i) navnet på eieren av den personlige informasjonen, ii) en adresse der forespørselen kan besvares, iii) offisielle dokumenter som etablerer identiteten til eieren av dataene, eller, der det er aktuelt, bevis på juridisk representasjon av eieren av personopplysningene, og iv) en klar og presis beskrivelse av personopplysningene du ønsker å utøve ARCO-rettighetene dine for.

Anmodninger om retting av personopplysninger må inneholde de endringene du ønsker skal bli utført, og bevis som støtter opp om denne begjæringen. Forespørsler om oppheving av samtykket ditt må kommuniseres på en tydelig måte, der du sier at du ønsker å oppheve samtykket ditt når det gjelder behandling av visse personopplysninger, og eventuelt årsakene til en slik oppheving.

Når vi har mottatt forespørselen din, har vi en frist på 20 (tyve) virkedager for å informere deg om den relevante løsningen. Denne løsningen vil da gjelde i 15 (femten) virkedager regnet fra den datoen da du ble informert om den, enten skriftlig eller via e-post. De nevnte betingelsene kan utvides én gang, så langt det er gitt riktig begrunnelse for forlengelsen

 

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Som eier av personopplysningene dine erklærer at du har lest og godtar vilkårene i denne personvernerklæringen, som er gjort tilgjengelig for deg, og at du vet hva formålet med innsamlingen og behandlingen av personopplysningene dine og de genererte personopplysningene er, i tillegg til fremgangsmåten for å utøve ARCO-rettighetene og opphevelsen av samtykket ditt.

Jeg samtykker og godkjenner at mine personopplysninger og biometriske data (fingeravtrykk og ansiktsgjenkjennelse) samles inn og behandles av Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. og Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V., i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med de sikkerhetsnivåene loven krever.