TILLEGG TIL WESTERN UNIONS GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING FOR INNBYGGERE I CALIFORNIA

Vi bryr oss om personvernet til forbrukerne i California og er forpliktet til å samle inn, bruke, lagre, beskytte, videreformidle og dele personopplysningene dine i samsvar med California Consumer Privacy Act av 2018 («CCPA»). Dette tillegget til den globale personvernerklæringen for innbyggere i California («tillegg») gjelder for innbyggere i California, og i forbindelse med den globale personvernerklæringen er det ment å oppfylle kravene i CCPA.

Når du bruker Tjenestene våre, samler vi inn personopplysninger om deg i henhold til gjeldende lover og forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til Graham Leach Bliley Act). Kategoriene av personopplysninger som er beskrevet nedenfor, er underlagt CCPA. Hvis du vil ha mer informasjon om personopplysningene som kan ha blitt samlet inn om deg, trykker du på denne koblingen til den globale personvernerklæringen.

 

INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I løpet av de 12 siste månedene før ikrafttredelsesdatoen for den globale personvernerklæringen kan Western Union ha samlet inn nedenstående kategorier av personopplysninger fra de angitte kategoriene av kilder. Denne informasjonen kan ha blitt delt med de beskrevne kategoriene av tredjeparter for de angitte forretningsformålene. Kategorier av kilder, kategorier av tredjeparter, kommersielle formål og forretningsformål er nærmere definert i den globale personvernerklæringen og nedenfor.

Kategorier av personopplysningerKategorier av kilderForretningsmessige og kommersielle formålKategorier av tredjeparter
Identifikatorer: oppgitt kontaktinformasjon, for eksempel navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer, fødselsdato, sosial profil og nettverksinformasjon, IP-adresse, enhetsidentifikator, mobilannonseidentifikator, informasjonskapsler, sporingsbilder og pikseltagger.·   Deg

·   Vår nettside

·   Tilknyttede selskaper, datterselskaper eller leverandører

·   Mobilapper

·   Revisjon

·   Sikkerhetsformål

·   Levering av Tjenestene

·   Kvalitetsformål

·   Autentisering

·   Analyse

·   Nettrafikkanalyse

·   Annonsering

·   Analyse av kampanjer

·   Sikkerhet

·   Myndighetsorganer

·   Organisasjoner som leverer profesjonelle tjenester

·   Reklame og sosiale nettverk

·   Leverandører av dataanalyse

·   Våre tilknyttede selskaper og datterselskaper

Informasjon fra aktivitet på Internett og andre elektroniske nettverk: inkludert verten som gir deg tilgang til Internett, informasjon om enheten (for eksempel enhetens egenskaper, innstillinger, apper, lagring og bruksinformasjon), mobilapp, nettleser- og operativsystemprogramvare, dato og klokkeslett når du besøker nettstedene våre, og adressen til nettstedet som sender deg til nettstedet vårt, når du besøker oss.·   Din bruk av nettstedet vårt

·   Tilknyttede selskaper, datterselskaper eller leverandører

·   Din bruk av mobilapper

·   Sosiale medier eller offentlig tilgjengelige kilder

·   Annonsenettverk

·   Revisjon

·   Sikkerhetsformål

·   Feilsøking

·   Kortsiktig bruk

·   Levering av Tjenestene

·   Intern FoU

·   Kvalitetsformål

·   Autentisering

·   Analyse

·   Nettrafikkanalyse

·   Annonsering

·   Analyse av kampanjer

·   Sikkerhet

·   Myndighetsorganer

·   Organisasjoner som leverer profesjonelle tjenester

·   Reklame og sosiale nettverk

·   Internett-tjenesteleverandører

·   Leverandører av dataanalyse

·   Operativsystemer og plattformer

·   Våre tilknyttede selskaper og datterselskaper

Geolokaliseringsdata: kan bare samles inn fra enhetene dine hvis aktivert·   Din bruk av mobilapper·   Revisjon

·   Sikkerhetsformål

·   Kortsiktig bruk

·   Intern FoU

·   Kvalitetsformål

·   Sikkerhet

·   Reklame og sosiale nettverk

·   Leverandører av dataanalyse

·   Operativsystemer og plattformer

Kategorier av kilder: I løpet av de 12 siste månedene før ikrafttredelsesdatoen for den globale personvernerklæringen kan Western Union ha samlet inn personopplysninger om deg fra følgende kategorier av kilder:

 • Deg: Vi kan samle inn informasjon direkte fra deg, for eksempel gjennom transaksjonsskjemaer og din samhandling med Western Union-agenter og -partnere eller gjennom å tilby kundestøtte eller konsultasjon, inkludert e-post, post, kundesentre eller chat.
 • Din bruk av nettstedet vårt: Vi kan samle inn informasjon fra deg eller enheten din gjennom din bruk av nettstedet vårt, inkludert elektroniske skjemaer, registreringer for lojalitetsprogrammer og belønningsprogrammer eller konkurranser og andre elektroniske Tjenester vi tilbyr (hvorav noen kan administreres av tredjeparter på vegne av Western Union), eller gjennom automatiserte metoder som kommunikasjonsprotokoller, e-postkommunikasjon og informasjonskapsler eller lignende teknologier som beskrevet i avsnittet «INTERNETT-TEKNOLOGI».
 • Tilknyttede selskaper, datterselskaper eller leverandører: Vi kan samle inn informasjon om deg fra våre tilknyttede selskaper, datterselskaper eller leverandører som leverer tjenester på våre vegne.
 • Din bruk av mobilapper: Vi kan samle inn informasjon fra deg eller enheten din gjennom din bruk av mobilapper (hvorav noen kan administreres av tredjeparter på vegne av Western Union).
 • Sosiale medier eller offentlig tilgjengelige kilder: Vi kan samle inn informasjon om deg fra sosiale medier eller andre offentlige datakilder.
 • Reklamenettverk: Vi kan samle inn informasjon om deg fra annonsenettverk, slik at vi kan levere deg annonser vi tror kan være av interesse for deg.

Forretningsformål: I løpet av de 12 siste månedene før ikrafttredelsesdatoen for den globale personvernerklæringen kan Western Union ha delt personopplysningene dine for følgende forretningsformål:

 • Revisjon: I forbindelse med vår samhandling med deg og eventuelle samtidige transaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til telling av annonsevisninger, verifisering av posisjon og kvaliteten på annonsevisninger, og revisjon av samsvar med gjeldende standarder.
 • Sikkerhetsformål: Oppdage sikkerhetshendelser, beskytte mot ondsinnet, villedende, bedragersk eller ulovlig aktivitet, og straffeforfølge personer som er ansvarlig for slik aktivitet.
 • Feilsøking: Feilsøking for å identifisere og reparere feil som påvirker den tiltenkte funksjonaliteten til systemene våre.
 • Kortsiktig bruk: Kortsiktig, midlertidig bruk, inkludert, men ikke begrenset til kontekstuell tilpasning av annonser som vises som en del av samhandlingene dine med oss;
 • Levering av Tjenestene: I tillegg til formålene som er beskrevet i den globale personvernerklæringen: opprettholde eller vedlikeholde kontoer, tilby kundeservice, behandle eller gjennomføre bestillinger og transaksjoner, verifisere informasjonen din, behandle betalinger, tilby finansiering, tilby reklame- eller markedsføringstjenester, tilby analytiske tjenester eller tilby lignende tjenester.
 • Intern FoU: Gjennomføre intern forskning for teknologisk utvikling og demonstrasjon.
 • Kvalitetsformål: Gjennomføre aktiviteter for å verifisere eller opprettholde kvaliteten av eller sikkerheten til Tjenestene, og for å forbedre, oppgradere eller utvide Tjenestene.

Kategorier av tredjeparter: I løpet av de 12 siste månedene før ikrafttredelsesdatoen for den globale personvernerklæringen kan Western Union ha delt personopplysningene dine med følgende kategorier av tredjeparter:

 • Offentlige organer: Offentlige organer inkludert politiet.
 • Organisasjoner som leverer profesjonelle tjenester: Organisasjoner som leverer profesjonelle tjenester, for eksempel advokatfirmaer og uavhengige revisorer.
 • Reklame og sosiale nettverk: Reklame og sosiale nettverk (som kan kombinere personopplysningene dine med egne oppføringer, og oppføringer som er tilgjengelig fra andre kilder, til sine markedsføringsformål).
 • Internett-tjenesteleverandører.
 • Leverandører av dataanalyse.
 • Operativsystemer og plattformer.
 • Våre tilknyttede selskaper og datterselskaper.

 

SALG AV PERSONOPPLYSNINGER

Western Union selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter i bytte mot penger.  Western Union deltar riktignok i reklame, markedsføring og analyseprogrammer som vi og tredjeparter som vi har kontrakt med, kan tjene penger på, og slike utvekslinger kan utgjøre et «salg» i henhold til gjeldende lov. Når du deltar i programmene ovenfor, kan Western Union, i løpet av de 12 siste månedene før ikrafttredelsesdatoen for den globale personvernerklæringen ha «solgt» personopplysningene dine til en tredjepart, inkludert:

 • Identifikatorer: Kontaktinformasjon, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.
 • Informasjon fra aktivitet på Internett og andre elektroniske nettverk: Inkludert verten du bruker for å få tilgang til Internett, IP-adressen din eller enhetens annonse-ID, informasjon om enheten (for eksempel informasjon om enhetens egenskaper, innstillinger, programmer, lagring og bruk), mobilapp, nettleser- og operativsystemprogramvare, sosial profil og nettverksinformasjon, dato og klokkeslett når du besøker nettstedene våre, og adressen til nettstedet som sender deg til nettstedet vårt når du besøker oss.

 

RETTIGHETER I CALIFORNIA

Innbyggere i California har rett til å be om at personopplysningene deres ikke selges til tredjeparter. For å benytte din rett til å reservere deg mot salg av personopplysninger må du følge denne lenken https://wuprod.service-now.com/wu_privacy eller sende inn en forespørsel knyttet til personopplysninger som beskrevet i den globale personvernerklæringen ovenfor, i avsnittet med tittelen «FÅ TILGANG TIL, SLETTE OG KORRIGERE PERSONOPPLYSNINGENE OG ENDRE VALGENE DINE».

Hvis du er bosatt i California, kan du i tillegg ha rett til å be om å få vite, to ganger i løpet av en 12-måneders periode, hvilke kategorier av personopplysninger vi har samlet inn om deg i løpet av de siste 12 månedene, og følgende informasjon for hver kategori av personopplysninger:

 • kategoriene av kilder som vi har samlet inn opplysningene fra
 • vårt forretningsmessige eller kommersielle formål for å samle inn opplysningene
 • kategoriene av tredjeparter som informasjonen ble solgt eller videreformidlet til for et forretningsformål
 • det forretningsmessige eller kommersielle formålet for at vi solgte eller videreformidlet opplysningene

Du kan også ha rett til å be om sletting av personopplysningene vi har samlet inn fra deg. Når du har bekreftet at du er bosatt i California, kan du sende inn en forespørsel knyttet til personopplysninger i samsvar med avsnittet «FÅ TILGANG TIL, SLETTE OG KORRIGERE PERSONOPPLYSNINGENE OG ENDRE VALGENE DINE» to ganger i løpet av en 12-måneders periode.  Når Western Union mottar en forespørsel, vil vi bekrefte mottak av forespørselen innen 10 dager og gi informasjon om hvordan vi vil bekrefte identiteten din og behandle forespørselen. Deretter svarer vi på forespørselen innen 45 dager.

Western Union kan ikke knytte individuelle forbrukere til passive nettstedsbesøk, noe som kan påvirke muligheten til å svare på visse forespørsler. Western Union har implementert muligheten for at brukeren kan administrere informasjonskapsler på nettstedene våre, og vil bare lese eller skrive informasjonskapsler basert på preferansenivået ditt. Når du besøker nettstedet vårt, får du se et banner som forteller deg hvordan du administrerer preferansene dine.

Du kan også utpeke en autorisert agent som kan foreta henvendelsen om personopplysninger på dine vegne. Hvis du velger å utpeke en agent, kan du bli bedt om å gi den autoriserte agenten skriftlig tillatelse til å komme med forespørselen, og bli bedt om å bekrefte identiteten din direkte hos oss. Vi kan avvise en forespørsel fra en agent som ikke legger frem bevis på at han eller hun har autorisasjon fra deg til å opptre på dine vegne.

Du har rett til ikke å bli diskriminert fordi du utøver noen av rettighetene som er beskrevet i den globale personvernerklæringen eller dette tillegget.

Hvis du tidligere har handlet med Western Union, har du rettigheter som er atskilt fra de som er beskrevet ovenfor, og disse blir forklart her.

 

KONTAKT

Kontakt for mer informasjon: For spørsmål eller bekymringer knyttet til vår globale personvernerklæring og personvernpraksis må du kontakte oss som angitt i avsnittet «Kontakt oss» i den globale personvernerklæringen.