TILLEGG TIL WESTERN UNIONS GLOBALE PERSONVERNERKLÆRING FOR BRASILIANSKE STATSBORGERE

Vi verdsetter og respekterer personvernet til innehavere som er i Brasil, og er forpliktet til å behandle personopplysningene deres i samsvar med den generelle personvernloven («LGPD») og andre gjeldende brasilianske lover og forskrifter. Dette tillegget til Western Unions globale personvernerklæring for innehavere som er i Brasil («tillegg»), gjelder for innehavere som bor i Brasil og andre innehavere som oppholder seg i landet på tidspunktet for innsamling av personopplysninger (samlet kalt «innehavere i Brasil»), og har – sammen med den globale personvernerklæringen – som mål å sørge for åpenhet rundt hovedinformasjonen som er knyttet til behandlingen av personopplysningene dine. Ved en konflikt mellom informasjonen i dette tillegget og det som beskrives i den globale personvernerklæringen, skal informasjonen i dette tillegget gjelde.

I Brasil er dette Western Union-enhetene som er ansvarlige for behandlingen (behandlingsansvarlige for personopplysninger): Western Union Corretora de Câmbio SA, et privat aksjeselskap med hovedkvarter i Rua Iguatemi, 151, 9. et., sett 91, São Paulo / SP, CEP 01451-011, registrert hos CNPJ / ME under nr. 13.728.156 / 0001-35; og Banco Western Union do Brasil SA, et privat aksjeselskap med hovedkvarter i Rua Iguatemi, nr. 151, 7. et., sett 72, São Paulo / SP, CEP 01451-011, registrert hos CNPJ / ME under nr. 13.720.915 / 0001-13.

 

PERSONOPPLYSNINGER WESTERN UNION SAMLER INN

For innehavere i Brasil blir de samme personopplysningene som er beskrevet ovenfor, samlet inn, med unntak av følgende:

 • I Brasil samles det ikke inn informasjon om deltakelse i lojalitetsprogrammer.

HVORDAN WESTERN UNION SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

I tillegg til måtene som er beskrevet ovenfor, kan Western Union fortsatt samle inn personopplysninger ved følgende punkter:

 • Lister sendt av offentlige organer og myndigheter, for eksempel COAF.

Juridiske eller utenrettslige meldinger mottatt elektronisk eller via post.

 

HVORDAN WESTERN UNION SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

I tillegg til rimelige organisatoriske, tekniske og administrative beskyttelsestiltak som er i samsvar med gjeldende offentlige lover og forskrifter for å beskytte personopplysningene dine, bruker vi også institusjonelle virkemidler som har det samme formålet, slik at personvern- og datavernprogrammet som styrer aktivitetene våre, hele tiden blir revidert og oppdatert.

Tilgang til informasjonen som samles inn, er begrenset til ansatte og autoriserte personer og kun når det er strengt nødvendig. Personer som misbruker denne informasjonen, i strid med aktuelle interne retningslinjer, blir ilagt passende administrative, disiplinære og juridiske sanksjoner.

 

HVORDAN WESTERN UNION BRUKER PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN

Western Union bruker personopplysningene som samles inn, for å:

 • gjøre det mulig å levere Tjenester til deg og hjelpe deg å få en personlig tilpasset opplevelse, inkludert bruk av personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre pengeoverføringer, betalingstjenester eller bruke forhåndsbetalte kort
 • gjenkjenne deg så du kan forbli pålogget i løpet av økten uten å måtte skrive inn passordet på nytt
 • gjennomføre analyser av hvordan vi kan forstå kundene våre og forbedre opplevelsen deres – blant annet ved bruk av personopplysninger for å analysere og forbedre våre produkter, steder, tjenester, operasjoner, driften av dette nettstedet og tilhørende kundeopplevelser – i tillegg til markedsundersøkelser
 • fastslå om du kom til Western Union via et banner eller nettstedet til et tilknyttet selskap
 • levere innhold som er relevante for interessene dine, på nettsteder og i apper som ikke tilhører Western Union
 • bedre forstå effektiviteten av kampanjene våre, og om du har utført handlinger basert på kampanjene våre, samt å måle avkastningen av investeringer i markedsføring og merketilfredshet
 • fremme sikkerhet, redusere økonomisk risiko og bekjempe svindel i Tjenestene våre
 • oppfylle de rettslige forpliktelsene som Western Union er underlagt, i tillegg til å overholde forskrifter fra reguleringsorganer som BACEN og CVM, særlig hva gjelder bekjempelse av hvitvasking og forebygging av terrorfinansiering; oppdage, forebygge og straffeforfølge svindel og tyveri, og hindre ulovlig eller forbudt bruk av tjenestene våre eller andre ulovlige aktiviteter
 • svare på juridiske og utenomrettslige varsler, og å forsvare oss i rettslige og administrative saker eller voldgiftssaker

Når Western Union behandler personopplysninger basert på en berettiget interesse, vil dette alltid skje innenfor grensene av dine forventninger og aldri til skade for dine grunnleggende interesser, rettigheter og friheter.

Det er viktig å merke seg at Western Union til tross for informasjonen som gis i den globale personvernerklæringen ovenfor, ikke innhenter samtykke til behandling av personopplysninger i henhold til dette tillegget, men benytter andre rettslige grunnlag innenfor gjeldende lovgivning, ut over slik det er beskrevet i INFORMASJON OM BARNS PERSONOPPLYSNINGER.

Vær også oppmerksom på at ikke alle formålene som er beskrevet her, nødvendigvis gjelder for alle kunder. Dette avhenger av produktet/tjenesten som benyttes. Hvis du vil vite mer om formålene som gjelder for deg, kan du inngå en kontrakt med ansvarlig person hos oss gjennom kanalene som er angitt i avsnittet «SLIK KONTAKTER DU OSS» i denne erklæringen.

 

INFORMASJON OM BARNS PERSONOPPLYSNINGER

Western Union samler ikke med viten inn eller oppbevarer informasjon fra personer som er under 12 år. Hvis slik informasjon skulle bli samlet inn, vil den i alle tilfeller bare oppgis med det spesifikke og uthevede samtykket gitt av en forelder eller verge, i tråd med vilkårene i loven.

 

DINE RETTIGHETER OG HVORDAN DU UTØVER DEM

Ifølge brasiliansk lov kan du utøve følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene dine:

 1. a) Få bekreftet at Western Union eller et konsernselskap behandler opplysninger.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår forespørselsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Tilgang til data» og informerer oss også i «Beskrivelse av forespørsel» om at du har tenkt å utøve retten til å få bekreftet tilstedeværelsen av behandling.

 1. b) Be om tilgang til personopplysninger behandlet av Western Union eller et selskap i konsernet.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår applikasjonsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Tilgang til data» og informerer oss også i «Beskrivelse av forespørsel» om at du har tenkt å utøve retten til å få tilgang til opplysningene.

 1. c) Korrigere, oppdatere og/eller legge inn personopplysningene dine.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår forespørselsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Datakorrigering» og informerer oss også i «Beskrivelse av forespørsel» om hvilke opplysninger du vil rette.

 1. d) Be om anonymisering, blokkering eller eliminering av unødvendige, overdrevne eller ulovlig behandlede opplysninger.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår applikasjonsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Begrens behandling» eller på «Slett data» og informerer oss også i «Beskrivelse av forespørsel» hvorfor du mener at vi behandler opplysningene på en unødvendig, overdreven eller ulovlig måte.

 1. e) Trekke tilbake samtykket ditt, når personopplysningene dine behandles under denne hypotesen.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår forespørselsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Deaktiver markedsføring», hvis aktuelt, eller på «Generell personvernforespørsel», og informerer oss også om «Beskrivelse av bruk», som er aktiviteten du vil trekke tilbake samtykket for.

 1. f) Be om overføring av personopplysninger til en annen tjeneste- eller produktleverandør, etter uttrykt forespørsel.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår applikasjonsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Dataportabilitet».

 1. g) Få vite hvem vi deler personopplysningene dine med.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår applikasjonsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Tilgang til data» og informerer oss også i «Beskrivelse av forespørsel» om at du ønsker informasjon om hvem Western Union deler opplysningene dine med.

 1. h) Be om gjennomgang av automatiserte beslutninger.

For å utøve denne rettigheten må du gå til vår forespørselsportal, og etter å ha identifisert deg selv (kunde, agent eller ansatt), klikker du på «Deaktivering (automatisert beslutningstaking/profilopprettelse)» og informerer oss også om det automatiserte beslutningsobjektet for gjennomgangsforespørselen.

Registrerte brukere kan også gå inn på nettstedet https://www.westernunion.com/br/pt/home.html og redigere profilinnstillingene sine.

Du har også rett til å sende inn en klage til det nasjonale datatilsynet eller et annet organ som er beskrevet i LGPD (for eksempel et forbrukerråd).

Når vi mottar en forespørsel, kan vi be om flere opplysninger fra deg for å bekrefte identiteten din. I noen tilfeller kan vi avvise handlingen, eller vi kan innføre begrensninger på rettighetene dine i henhold til gjeldende lovgivning. I så fall vil vi forklare årsakene som gir oss rett til ikke å oppfylle forespørselen din, for eksempel forespørsler om personopplysninger og/eller dokumenter fra andre eiere.

For å utøve slike rettigheter kan du gå inn på https://wuprod.service-now.com/wu_privacy eller kontakte Western Union gjennom avsnittet «SLIK KONTAKTER DU OSS». Vi vil prøve å svare på forespørselen din umiddelbart, hvis det trengs, eller innen 15 dager. Avhengig av forespørselens kompleksitet kan vi forlenge denne perioden for kunne å betjene deg.

 

SLIK KONTAKTER DU OSS

Hvis du har spørsmål om eller klager på hvordan vi behandler personopplysninger, ber vi om at du sender en skriftlig henvendelse. Vi vil gå gjennom forespørselen din og vanligvis svare deg skriftlig innen 15 dager etter mottak. Du kan også kontakte oss, inkludert personen som er ansvarlig for behandling av personopplysninger:

Western Unions personvernombud

e-post: wuprivacy@westernunion.com

For å kontakte oss via et gratis eller lokalt telefonnummer kan du klikke på denne koblingen for å snakke med WUs kundeservice: https://www.westernunion.com/br/pt/contact-us.html.

Andre mer spesifikke personvernerklæringer kan gjelde for et bestemt bruksområde eller en bestemt tjeneste. I slike tilfeller overstyrer den spesifikke personvernerklæringen denne i tilfelle en informasjonskonflikt.