BIJLAGE BIJ DE WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING VAN WESTERN UNION VOOR MEXICAANSE INWONERS

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze Mexicaanse consumenten en zetten ons in voor het verzamelen, gebruiken, opslaan, beschermen, bekendmaken en delen van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Mexicaanse federale wet voor de bescherming van persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van private partijen (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Deze bijlage bij de wereldwijde privacyverklaring van Western Union voor inwoners van Mexico (de “bijlage“) is van toepassing op inwoners van Mexico en is in combinatie met de wereldwijde privacyverklaring bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de Mexicaanse federale wet voor de bescherming van persoonsgegevens die in het bezit zijn van private partijen. De van toepassing zijnde gegevensbeheerders van Western Union in Mexico zijn Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. en Servicio Integral de envíos, S.A. de C.V. met juridisch adres op Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

 

HOE WESTERN UNION UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende primaire doeleinden:

 • Om u onze diensten te verlenen: zoals uitvoering van geldtransacties, betaaldiensten, prepaidkaarten en loyaliteitsprogramma’s; aan u versturen van belangrijke communicatie met betrekking tot diensten, administratieve of transactiegerelateerde zaken; en uitvoering van bestaande contracten met u of levering aan u van aanvullende producten of diensten van Western Union.
 • Voor legitieme zakelijke doeleinden: zoals analyse en verbetering van uw ervaring met onze producten, locaties, diensten en activiteiten; beheer van onze websites en apps; meting van marketingrendement op investeringen en merktevredenheid (inclusief door uitvoering van marktonderzoek); levering van klantenservices aan u; en helpen bij de bescherming van de veiligheid en integriteit van onze technologie, systemen en diensten.
 • Voor wettelijke doeleinden en naleving: zoals naleving van wettelijke verplichtingen en voorschriften met betrekking tot antiwitwaspraktijken en bestrijding van terrorismefinanciering; opsporing, preventie en vervolging van fraude en diefstal, alsmede preventie van illegaal of verboden gebruik van onze diensten, en andere illegale of onrechtmatige activiteiten. Dit kan ook de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten en aanspraken van Western Union en anderen omvatten, en monitoring en rapportage van nalevingsproblemen, evenals het gebruik van uw persoonlijke gegevens om uw identiteit te valideren en te verifiëren, en het gebruik van derden om ons te helpen dit te doen. In bepaalde gevallen, zoals bij geldtransacties, kunnen wij onze diensten mogelijk alleen aanbieden als u de benodigde persoonlijke gegevens verstrekt.

We verwerken uw persoonlijke gegevens ook voor de volgende niet-essentiële secundaire doeleinden:

 • Voor marketingdoeleinden: zoals, onderhevig aan uw toestemming, u informeren over aanbiedingen, promoties en updates met betrekking tot onze producten en diensten. Dit kan aanbiedingen via e-mail, telefoon, brievenpost, sms, sociale media en andere communicatie- of digitale kanalen omvatten. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze marketingcommunicatie. Als u niet langer marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies in de betreffende e-mail op te volgen of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte CONTACT OPNEMEN. Onthoud dat, als u ervoor kiest geen marketingmateriaal van ons te ontvangen, we u nog altijd belangrijke mededelingen kunnen sturen in verband met onze diensten, onze administratie of transacties.
 • Om ons te assisteren bij het verlenen van diensten aan u en om u te helpen een gepersonaliseerde ervaring te krijgen en u te helpen bij de uitvoering van transacties en toegang tot accountgegevens;
 • Om u te herkennen en u in staat te stellen tijdens uw gebruik van onze websites en/of toepassingen aangemeld te blijven zonder uw wachtwoord opnieuw te hoeven invoeren;
 • Om analyses uit te voeren om onze klanten te begrijpen en hun beleving te verbeteren;
 • Om vast te stellen of u via een banneradvertentie of een geassocieerd bedrijf naar Western Union bent gekomen;
 • Om informatie te verstrekken die specifiek is voor uw interesses op andere websites en in andere toepassingen dan van Western Union;
 • Om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze promotiecampagnes en of u hebt gehandeld op basis van onze promotionele berichten;
 • Om de veiligheid te verbeteren, de financiële risico’s te beperken en fraude te bestrijden.

Western Union zal uw gevoelige persoonlijke gegevens nooit verzamelen of gebruiken terwijl we onze diensten aan u leveren.

 

BIOMETRISCHE GEGEVENS

Naast de hierboven genoemde persoonlijke gegevens delen we u ook mee dat op het moment dat u besluit de Money Transfer Service van Western Union via onze mobiele toepassing in te huren, de Manager ook uw biometrische gegevens zal verzamelen en verwerken, die verwijzen naar uw fysieke en fysiologische kenmerken, zoals uw gezicht voor gezichtsherkenning en vingerafdrukken. Deze biometrische gegevens zullen, samen met de foto van hun officiële identificatie, door de Manager naar de bevoegde autoriteiten in Mexico worden gestuurd voor hun respectievelijke validatie.

Met de validatie van uw biometrische gegevens en de officiële identificatie die wordt gepresenteerd, voldoet de verantwoordelijke partij aan de verplichting om de identiteit van u als verzender van een geldtransactie in Mexico te kennen en te verifiëren, in overeenstemming met de verordening die van toepassing is als geldzender.

 

UITOEFENING VAN UW ARCO-RECHTEN

Als eigenaar van de persoonsgegevens kunt u, door middel van een schriftelijk verzoek aan onze Data Privacy Department, via wuprivacy@westernunion.com, op elk moment uw rechten uitoefenen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, of deze te corrigeren, te annuleren en/of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan (de “ARCO-rechten“) evenals om uw toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens die in strijd is met de voorwaarden van deze privacyverklaring, voor zover het verzoek om de goedkeuring in te trekken en/of herroeping geen schade toebrengt aan de rechten van derden in overeenstemming met artikel 34 van de wet.

Uw verzoek moet het volgende omvatten: i) de naam van de eigenaar van de persoonlijke gegevens, ii) een adres waar het verzoek kan worden beantwoord, iii) officiële documenten die de identiteit van de eigenaar van de gegevens vaststellen, of, indien van toepassing, een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging van de eigenaar van de persoonlijke gegevens, en iv) een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de persoonlijke gegevens waarvoor u uw ARCO-rechten wenst uit te oefenen.

Verzoeken om correctie van persoonlijke gegevens moeten de wijzigingen bevatten die u wenst aan te brengen en bewijsmateriaal ter ondersteuning van een dergelijk verzoekschrift; verzoeken met betrekking tot de herroeping van uw toestemming moeten op een duidelijke manier communiceren dat u uw toestemming wilt herroepen met betrekking tot de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens, en, waar van toepassing, de redenen voor deze herroeping.

Na ontvangst van uw verzoek hebben wij een termijn van 20 (twintig) werkdagen om u op de hoogte te stellen van de relevante oplossing, waarbij een dergelijke oplossing van kracht is vanaf 15 (vijftien) werkdagen na de datum waarop een dergelijk besluit schriftelijk of per e-mail aan u is meegedeeld. De bovengenoemde voorwaarden kunnen eenmaal worden verlengd, voor zover de verlenging naar behoren wordt gemotiveerd.

 

TOESTEMMING VOOR DE BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U, als eigenaar van de persoonlijke gegevens, verklaart de voorwaarden van deze Privacyverklaring die voor u beschikbaar is, te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan, en op de hoogte bent van het doel van de verzameling en behandeling van uw persoonlijke gegevens en de gegenereerde persoonlijke gegevens, evenals de procedure om uw ARCO-rechten uit te oefenen en de herroeping van uw toestemming.

Ik stem ermee in en geef toestemming voor het verzamelen en verwerken van mijn persoonlijke gegevens en biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsherkenning) door Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. en Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V. in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de beschermingsniveaus die wettelijk zijn vereist.