BIJLAGE BIJ DE WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING VAN WESTERN UNION VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

We hechten veel belang aan de privacy van onze Californische consumenten en zetten ons ervoor in om bij het verzamelen, gebruiken, opslaan, beschermen, openbaar maken en delen van hun persoonsgegevens te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”). Deze bijlage voor inwoners van Californië bij de wereldwijde privacyverklaring (de “bijlage“) is van toepassing op inwoners van Californië en is in samenhang met de wereldwijde privacyverklaring bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de CCPA.

Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we persoonsgegevens over u zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Graham Leach Bliley Act). De categorieën van persoonsgegevens die hieronder worden beschreven, zijn onderworpen aan de CCPA. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die mogelijk over u zijn verzameld, klikt u op deze link naar de wereldwijde privacyverklaring.

 

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

In de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de wereldwijde privacyverklaring heeft Western Union mogelijk de onderstaande categorieën van persoonsgegevens verzameld uit de aangegeven categorieën van bronnen. Deze informatie is in het kader van de gespecificeerde zakelijke doeleinden mogelijk gedeeld met de beschreven categorieën van derden. Categorieën van bronnen, categorieën van derden, commerciële doeleinden en zakelijke doeleinden worden nader gedefinieerd in de wereldwijde privacyverklaring en hieronder.

Categorieën van persoonsgegevensCategorieën van bronnenZakelijke en commerciële doeleindenCategorieën van derden
Identificatiegegevens: verstrekte contactgegevens, bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, verstrekte geboortedatum, sociaal profiel en netwerkinformatie, IP-adres, apparaat-ID, mobiele advertentie-ID, cookies, bakens en pixeltags.·   U

·   Onze website

·   Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of leveranciers

·   Mobiele apps

·   Audits

·   Beveiligingsdoeleinden

·   De diensten uitvoeren

·   Kwaliteitsdoeleinden

·   Verificatie

·   Analyse

·   Analyse van internetverkeer

·   Reclame

·   Analyse van promoties

·   Veiligheid

·   Overheidsinstanties

·   Professionele dienstverleners

·   Sociale en advertentienetwerken

·   Leveranciers van gegevensanalyses

·   Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen

Informatie over internetactiviteit en andere elektronische netwerkactiviteiten: omvat onder meer de host die u internettoegang geeft, informatie over uw apparaat (bijvoorbeeld over de eigenschappen, instellingen, apps, opslag en het gebruik ervan), mobiele app, browser en besturingssysteem, de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites en het adres van de website die u via een link naar onze website heeft gebracht.·   Uw gebruik van onze website

·   Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of leveranciers

·   Uw gebruik van mobiele apps

·   Sociale-medianetwerken of openbare bronnen

·   Advertentienetwerken

·   Audits

·   Beveiligingsdoeleinden

·   Foutopsporing

·   Kortdurend gebruik

·   De diensten uitvoeren

·   Interne R&D

·   Kwaliteitsdoeleinden

·   Verificatie

·   Analyse

·   Analyse van internetverkeer

·   Reclame

·   Analyse van promoties

·   Veiligheid

·   Overheidsinstanties

·   Professionele dienstverleners

·   Sociale en advertentienetwerken

·   Internetproviders

·   Leveranciers van gegevensanalyses

·   Besturingssystemen en -platforms

·   Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen

Geolocatiegegevens: kan alleen van uw apparaten worden verzameld als deze optie is ingeschakeld·   Uw gebruik van mobiele apps·   Audits

·   Beveiligingsdoeleinden

·   Kortdurend gebruik

·   Interne R&D

·   Kwaliteitsdoeleinden

·   Veiligheid

·   Sociale en advertentienetwerken

·   Leveranciers van gegevensanalyses

·   Besturingssystemen en -platforms

Categorieën van bronnen: in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de wereldwijde privacyverklaring heeft Western Union mogelijk persoonsgegevens over u verzameld uit de volgende categorieën van bronnen:

 • U: we kunnen gegevens rechtstreeks bij u verzamelen, bijvoorbeeld via transactieformulieren en uw interacties met agentschappen en partners van Western Union of door klantenservice of advies te verlenen, waaronder via e-mail, post, callcenters of live chat;
 • Uw gebruik van onze website: we kunnen gegevens van u of uw apparaat verzamelen via uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld via online formulieren, registraties voor loyaliteits- en beloningsprogramma’s of wedstrijden en andere online diensten die we aanbieden (waarvan een aantal mogelijk wordt beheerd door derden namens Western Union), en ook via geautomatiseerde middelen zoals communicatieprotocollen, e-mailcommunicatie en cookies of vergelijkbare technologieën zoals beschreven in het gedeelte “INTERNETTECHNOLOGIEËN” van de wereldwijde privacyverklaring;
 • Gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of leveranciers: we kunnen informatie over u verzamelen bij onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of leveranciers die namens ons diensten verlenen;
 • Uw gebruik van mobiele apps: we kunnen gegevens over u of uw apparaat verzamelen via uw gebruik van mobiele apps (waarvan een aantal mogelijk wordt beheerd door derden namens Western Union);
 • Sociale-medianetwerken of openbare bronnen: we kunnen informatie over u verzamelen van sociale media of uit andere openbare gegevensbronnen; en
 • Advertentienetwerken: we kunnen informatie over u verzamelen uit advertentienetwerken om u advertenties te tonen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn.

Zakelijke doeleinden: in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de wereldwijde privacyverklaring heeft Western Union mogelijk uw persoonsgegevens gedeeld voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • Audits: gerelateerd aan onze interacties met u en alle gelijktijdige transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tellen van advertentievertoningen, het controleren van de positie en kwaliteit van advertentievertoningen en het controleren van naleving van toepasselijke normen;
 • Beveiligingsdoeleinden: detectie van beveiligingsincidenten, bescherming tegen kwaadwillende, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, en vervolging van degenen die verantwoordelijk zijn voor die activiteiten;
 • Foutopsporing: foutopsporing om fouten te identificeren en te repareren die de beoogde functionaliteit van onze systemen nadelig beïnvloeden;
 • Kortdurend gebruik: kortdurend, tijdelijk gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de contextuele aanpassing van advertenties die worden getoond als onderdeel van uw interactie met ons;
 • De diensten uitvoeren: aanvullend op de in de wereldwijde privacyverklaring beschreven doeleinden: het onderhouden van accounts, het verlenen van klantenservice, het verwerken of uitvoeren van orders en transacties, het verifiëren van uw gegevens, het verwerken van betalingen, het verstrekken van financiering, het leveren van reclame- of marketingdiensten, het leveren van analysediensten of het leveren van soortgelijke diensten;
 • Interne R&D: intern onderzoek uitvoeren voor technologische ontwikkeling en demonstratiedoeleinden; en
 • Kwaliteitsdoeleinden: activiteiten uitvoeren om de kwaliteit of veiligheid van de diensten te controleren of te handhaven en de diensten te verbeteren, te upgraden of te verbeteren.

Categorieën van derden: in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de Algemene privacyverklaring heeft Western Union uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld met de volgende categorieën van derden:

 • Overheidsentiteiten: overheidsentiteiten, waaronder wetshandhavingsinstanties;
 • Professionele dienstverleners: professionele dienstverleners zoals advocatenkantoren en onafhankelijke auditors;
 • Sociale en advertentienetwerken: sociale en advertentienetwerken (die uw persoonsgegevens voor hun eigen marketingdoeleinden kunnen combineren met hun eigen gegevens en beschikbare informatie uit andere bronnen);
 • Internetproviders;
 • Aanbieders van gegevensanalyses;
 • Besturingssystemen en platforms; en
 • Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen.

 

VERKOOP VAN PERSOONSGEGEVENS

Western Union verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden in ruil voor geld.  Western Union neemt wel deel aan reclame-, marketing- en analyseprogramma’s die waarde kunnen genereren voor ons en voor derden met wie we een contract hebben. Zulke uitwisselingen kunnen onder toepasselijk recht worden aangemerkt als een “verkoop”. Bij de deelname aan de bovenstaande programma’s heeft Western Union in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de wereldwijde privacyverklaring uw persoonsgegevens mogelijk verkocht aan derden, waaronder:

 • Identificatiegegevens: contactgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer; en
 • Informatie over internetactiviteit en andere elektronische netwerkactiviteiten: zoals de host die u internettoegang geeft, uw IP-adres of het advertentie-ID van uw apparaat, informatie over uw apparaat (bijvoorbeeld over de eigenschappen, instellingen, apps, opslag en het gebruik daarvan), mobiele app, browser en besturingssysteem, sociaal profiel en netwerkinformatie, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze websites en het adres van de website die u via een link naar onze website heeft gebracht.

 

RECHTEN VAN INWONERS VAN CALIFORNIË

Inwoners van Californië kunnen een verzoek indienen om de verkoop van hun persoonsgegevens tegen te houden. Als u dit recht wilt uitoefenen en zich wilt afmelden voor de verkoop van uw persoonsgegevens, klikt u op deze link https://wuprod.service-now.com/wu_privacy of dient u een verzoek inzake persoonsgegevens in zoals hierboven beschreven in het gedeelte “UW PERSOONSGEGEVENS RAADPLEGEN, VERWIJDEREN EN CORRIGEREN EN UW KEUZES WIJZIGEN” van onze wereldwijde privacyverklaring.

Als u een inwoner bent van Californië, hebt u bovendien mogelijk het recht om twee keer in een periode van 12 maanden de categorieën van persoonsgegevens te vragen die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld, waarbij u voor elke categorie persoonsgegevens de volgende informatie kunt opvragen:

 • de categorieën van bronnen waaruit we die gegevens hebben verzameld;
 • onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van die gegevens;
 • de categorieën van derden aan wie deze gegevens zijn verkocht of verstrekt voor een zakelijk doel; en
 • de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we die gegevens hebben verkocht of vrijgegeven.

U hebt mogelijk ook het recht om de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld te laten verwijderen. Nadat u hebt bevestigd dat u inwoner bent van Californië, kunt u in elke periode van 12 maanden tweemaal een verzoek inzake persoonsgegevens indienen in overeenstemming met het gedeelte “UW PERSOONSGEGEVENS RAADPLEGEN, VERWIJDEREN EN CORRIGEREN EN UW KEUZES WIJZIGEN” van de wereldwijde privacyverklaring.  Na ontvangst van een verzoek zal Western Union binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging sturen en informatie verstrekken over hoe we uw identiteit zullen verifiëren en uw verzoek zullen verwerken. We zullen vervolgens binnen 45 dagen op het verzoek reageren.

Western Union kan individuele klanten niet koppelen aan passieve websitebezoeken, wat van invloed kan zijn op onze mogelijkheden om op bepaalde verzoeken te reageren. Western Union heeft een functie geïmplementeerd waarmee de gebruiker cookies op onze websites kan beheren en leest of plaatst dan alleen cookies op basis van uw voorkeursniveau. Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u een banner te zien met instructies over het beheren van uw voorkeuren.

U kunt ook een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen die namens u een verzoek inzake persoonsgegevens kan indienen. Als u ervoor kiest een gemachtigde vertegenwoordiger aan te wijzen, kan het zijn dat u deze gemachtigde vertegenwoordiger schriftelijke toestemming moet geven om uw verzoek te doen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons moet verifiëren. Als een verzoek van een gemachtigde vertegenwoordiger geen bewijs omvat dat u hem of haar hebt geautoriseerd om namens u te handelen, kunnen we het verzoek afwijzen.

U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd vanwege het feit dat u een recht uitoefent dat wordt beschreven in de wereldwijde privacyverklaring of deze bijlage.

Als u eerder transacties hebt uitgevoerd met Western Union, hebt u andere rechten dan hierboven beschreven. Deze rechten worden hier uitgelegd.

 

CONTACT OPNEMEN

Contact opnemen voor meer informatie: als u vragen of opmerkingen hebt over onze wereldwijde privacyverklaring en het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte “Contact opnemen” van de wereldwijde privacyverklaring.