ADENDUM PENDUDUK MEXICO UNTUK PERNYATAAN PRIVASI GLOBAL WESTERN UNION

Kami mengambil berat tentang privasi pengguna Mexico kami dan komited untuk mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, melindungi, mendedahkan dan berkongsi maklumat peribadi anda mengikut Akta Persekutuan Mexico berkenaan Perlindungan Data Peribadi yang disimpan oleh Pihak Persendirian (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Adendum Penduduk Mexico untuk Pernyataan Privasi Global Western Union (“Adendum”) boleh digunakan untuk penduduk Mexico dan, sehubungan dengan Pernyataan Privasi Global, bertujuan untuk memenuhi keperluan Akta Persekutuan Mexico berkenaan Perlindungan Data Peribadi yang disimpan oleh Pihak Persendirian. Di Mexico, pengawal data Western Union yang berkenaan ialah Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. dan Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. dengan alamat sah di  Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

 

CARA WESTERN UNION MELINDUNGI MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan Utama yang berikut:

 • Untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda: seperti mengendalikan pindahan wang, perkhidmatan pembayaran, kad prabayar dan program kesetiaan; menghantar komunikasi penting berkaitan dengan perkhidmatan, pentadbiran atau urus niaga; dan melaksanakan kontrak sedia ada dengan anda atau memasuki kontrak bagi produk atau perkhidmatan Western Union tambahan dengan anda.
 • Untuk tujuan perniagaan yang sah: seperti menganalisis dan menambah baik pengalaman anda berkenaan produk, lokasi, perkhidmatan dan operasi kami; menjalankan laman web dan aplikasi kami; mengukur pulangan pemasaran pada pelaburan dan kepuasan jenama (termasuk menjalankan tinjauan penyelidikan pasaran); menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada anda; dan membantu untuk melindungi keselamatan dan integriti teknologi, sistem dan perkhidmatan kita.
 • Untuk tujuan undang-undang dan pematuhan: seperti mematuhi kewajipan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan antipengubahan wang haram serta pembiayaan melawan pengganas; pengesanan, pencegahan dan pendakwaan terhadap penipuan dan kecurian serta mencegah penggunaan perkhidmatan kami yang tidak sah atau dilarang atau kegiatan haram atau salah yang lain. Ini juga termasuk menubuhkan, menggunakan atau mempertahankan hak dan tuntutan undang-undang daripada Western Union dan lain-lain, serta memantau dan melaporkan isu pematuhan dan menggunakan Data Peribadi anda untuk mengesahkan dan mengesahkan ketulenan identiti anda, dan menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk berbuat demikian. Dalam hal tertentu, seperti melakukan perkhidmatan pindahan wang, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda melainkan anda memberikan Data Peribadi yang diperlukan.

Kami juga memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan tidak penting yang berikut, Tujuan Kedua:

 • Untuk tujuan pemasaran: seperti, tertakluk pada persetujuan anda, memaklumi anda tentang tawaran, promosi dan kemas kini berkenaan produk dan Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk tawaran melalui e-mel, telefon, surat, SMS, media sosial dan saluran komunikasi atau digital yang lain. Anda boleh menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran ini pada bila-bila masa. Jika anda tidak mahu menerima komunikasi berkaitan dengan pemasaran daripada kami lagi, anda boleh menarik diri dengan mengikut arahan dalam komunikasi elektronik yang berkenaan atau dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian MENGHUBUNGI KAMI Harap maklum bahawa jika anda menarik diri daripada menerima komunikasi berkaitan dengan pemasaran daripada kami, kami masih boleh menghantar komunikasi penting tentang perkhidmatan, pentadbiran atau berkaitan dengan urus niaga kepada anda.
 • Untuk membantu kami menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda dan membantu anda menerima pengalaman yang diperibadikan serta membantu anda menjalankan urus niaga dan mengakses maklumat akaun;
 • Untuk mengenal pasti identiti anda dan membenarkan anda untuk meneruskan daftar masuk semasa penggunaan laman web dan/atau aplikasi kami tanpa perlu memasukkan semula kata laluan anda;
 • Untuk melakukan analitis dan memahami pelanggan kami, meningkatkan pengalaman mereka;
 • Untuk menentukan sama ada anda melawati Western Union daripada iklan sepanduk atau Ahli Gabungan;
 • Untuk menyampaikan maklumat khusus berdasarkan minat anda pada laman web dan aplikasi bukan Western Union;
 • Untuk lebih memahami keberkesanan kempen promosi kami dan sama ada anda bertindak mengikut mesej promosi kami;
 • Untuk menggalakkan keselamatan, mengurangkan risiko kewangan dan memerangi penipuan di seluruh perkhidmatan kami.

Western Union tidak akan mengumpulkan atau menggunakan maklumat peribadi sensitif anda semasa kami menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda.

 

DATA BIOMETRIK

Selain data peribadi yang dinyatakan di atas, kami juga memaklumi anda bahawa pada masa anda memutuskan untuk mengupah Perkhidmatan Pemindahan Wang Western Union melalui aplikasi mudah alih kami, Pengurus juga akan mengumpulkan dan memproses data biometrik anda, yang merujuk kepada ciri fizikal dan fisiologi anda, seperti muka anda bagi pengecaman muka dan cap jari. Data biometrik tersebut, bersama-sama gambar pengenalan rasmi, akan dihantar oleh Pengurus kepada pihak berkuasa yang kompeten di Mexico untuk pengesahan.

Dengan pengesahan maklumat biometrik anda dan pengenalan rasmi yang diberikan, pihak yang Bertanggungjawab mematuhi kewajipan untuk mengetahui dan mengesahkan identiti anda sebagai penghantar pindahan wang di Mexico, menurut peraturan yang dikenakan sebagai Pemindah Wang.

 

MENGGUNAKAN HAK ARCO ANDA

Sebagai pemilik maklumat peribadi, anda boleh menggunakan hak anda untuk mengakses, membetulkan, membatalkan dan/atau menentang pemprosesan maklumat peribadi anda (“Hak ARCO”) serta untuk menarik balik persetujuan anda berkenaan pemprosesan bagi apa-apa maklumat peribadi yang melanggar terma Pernyataan Privasi Global ini, melalui permintaan bertulis kepada Jabatan Privasi Data kami di wuprivacy@westernunion.com, selagi penentangan dan/atau penarikan balik yang diminta tidak akan memudaratkan pihak ketiga dan mematuhi artikel 34 Undang-undang.

Permintaan anda mestilah menyertakan: i) nama pemilik maklumat peribadi, ii) alamat yang menyatakan permintaan mungkin dijawab, iii) dokumen rasmi yang mewujudkan identiti pemilik data atau, jika berkenaan, bukti perwakilan sah pemilik Data Peribadi, dan iv) huraian jelas dan tepat tentang maklumat peribadi yang anda mahu gunakan hak ARCO anda.

Permintaan pembetulan maklumat peribadi mestilah menyertakan pengubahsuaian yang mahu dibuat dan bukti untuk menyokong permohonan tersebut; permintaan berkenaan pembatalan persetujuan anda mestilah disampaikan dengan cara yang jelas bahawa anda mahu menarik balik persetujuan anda berkenaan pemprosesan maklumat peribadi tertentu dan jika berkenaan, sebab pembatalan tersebut.

Apabila permintaan anda diterima, Kami mempunyai tempoh masa 20 (dua puluh) hari perniagaan untuk memaklumi anda tentang penyelesaian yang berkaitan, dengan penyelesaian tersebut berkuat kuasa selama 15 (lima belas) hari perniagaan berikutan tarikh penyelesaian tersebut dimaklumkan kepada anda secara bertulis atau melalui e-mel. Terma yang disebut di atas boleh dilanjutkan sekali, selagi justifikasi yang sewajarnya telah diberikan

 

PERSETUJUAN PENGENDALIAN DATA PERIBADI

Anda, sebagai pemilik Data Peribadi, mengisytiharkan bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk menerima terma dan syarat yang diberikan dalam Notis Privasi ini yang tersedia kepada anda, dengan mengetahui bahawa tujuan pengumpulan dan pengendalian Data Peribadi anda dan Data Peribadi Yang Dijanakan, serta prosedur untuk menggunakan hak ARCO anda serta pembatalan persetujuan anda.

Saya mengizinkan dan membenarkan data peribadi dan data biometrik (cap jari dan pengecaman muka) saya dikumpulkan dan diproses oleh Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. dan Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V., menurut peruntukan Notis Privasi ini.

Data Peribadi anda akan dikendalikan dengan mematuhi tahap perlindungan yang diperlukan oleh Undang-undang.