MEKSIKOS GYVENTOJAMS SKIRTAS „WESTERN UNION“ PASAULINIO PRIVATUMO PAREIŠKIMO PRIEDAS

Mums rūpi mūsų Meksikos klientų privatumas ir esame įsipareigoję rinkti, naudoti, laikyti, saugoti, atskleisti ir bendrinti jūsų asmeninę informaciją pagal Meksikos federalinį aktą dėl privačių šalių turimų asmens duomenų apsaugos (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Šis Meksikos gyventojams skirtas „Western Union“ pasaulinio privatumo pareiškimo priedas (toliau – Priedas) taikomas Kalifornijos gyventojams ir kartu su Pasauliniu privatumo pareiškimu yra skirtas Meksikos federalinio akto dėl privačių šalių turimų asmens duomenų apsaugos reikalavimams patenkinti. Meksikoje „Western Union“ duomenų valdytojai yra „Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.“, „Servicios de Apoyo GDE SA de CV“, „Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V.“ ir „Servicio Integral de Envíos“, S.A. de C.V., juridinis adresas Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

 

KAIP „WESTERN UNION“ TVARKO JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome toliau nurodytais pagrindiniais tikslais.

 • Norėdami teikti jums mūsų paslaugas: tokias kaip pinigų pervedimai, mokėjimo paslaugos, išankstinio mokėjimo kortelės ir lojalumo programos; siųsti jums svarbius su paslaugomis, administraciniais reikalais ar su operacijomis susijusius pranešimus ir vykdyti esamas su jumis sudarytas sutartis arba teikti jums papildomų „Western Union“ produktų ar paslaugų.
 • Teisėtais verslo tikslais: pvz., jūsų patirties, susijusios su mūsų produktais, vietomis, paslaugomis ir operacijomis, analizavimas ir tobulinimas; mūsų svetainių ir programų veikimo užtikrinimas; rinkodaros investicijų grąžos ir pasitenkinimo prekės ženklu vertinimas (įskaitant rinkos tyrimų apklausas); klientų paslaugų teikimas bei mūsų technologijų, sistemų ir paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimas.
 • Teisiniais ir atitikties užtikrinimo tikslais: pvz., siekdami laikytis teisinių aktų ir reglamentų, susijusių su kova su pinigų plovimu, kova su terorizmo finansavimu; sukčiavimo ir vagysčių atvejų aptikimu, apsauga ir kaltinimų pateikimu, taip pat apsauga nuo neteisėto ar draudžiamo mūsų paslaugų naudojimo arba neteisėtos veiklos. Be to, tai gali apimti „Western Union“ ir kitų objektų teisių ir pretenzijų kūrimą, vykdymą ar gynimą, atitikties problemų stebėjimą ir pranešimą apie jas, taip pat jūsų asmens duomenų naudojimą siekiant patvirtinti ir autentifikuoti jūsų tapatybę bei tai darant naudotis trečiųjų šalių paslaugomis. Tam tikrais atvejais, pvz., vykdant pinigų pervedimo paslaugas, mums gali nepavyksti suteikti jums Paslaugų, jei nepateiksite reikiamų asmens duomenų.

Taip pat tvarkome jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais neesminiais, antriniais tikslais.

 • Rinkodaros tikslais: pvz., jums sutikus, pranešime apie pasiūlymus, akcijas ir naujienas, susijusias su mūsų produktais ir Paslaugomis. Tai gali apimti pasiūlymus el. paštu, telefonu, įprastu paštu, SMS, per socialinius tinklus ir kitus komunikacijos ar skaitmeninius kanalus. Bet kuriuo metu galite atsisakyti šių rinkodaros pranešimų. Jei iš mūsų nenorėsite gauti su rinkodara susijusios informacijos, galite jos atsisakyti vykdydami atitinkamos elektroninės komunikacijos instrukcijas arba susisiekę su mumis, kaip aprašyta skyriuje SUSISIEKITE SU MUMIS Atminkite, kad atsisakius gauti su rinkodara susijusią informaciją, vis dar galime siųsti jums svarbią informaciją, susijusią su paslaugomis, administravimu ar operacijomis.
 • Norėdami padėti teikti Paslaugas jums ir gauti pagal asmeninius jūsų poreikius pritaikytas funkcijas, atlikti operacijas bei pasiekti paskyros informaciją.
 • Norėdami atpažinti jus ir leisti jums likti prisijungusiems, kai naudojatės mūsų svetainėmis ir (arba) programomis, iš naujo neįvedant slaptažodžio.
 • Norėdami atlikti klientų supratimo analizę, pagerindami jų patirtį.
 • Norėdami nustatyti, ar atvykote į „Western Union“ iš skelbimo tinklalapyje ar partnerių svetainės.
 • Norėdami pateikti jus dominančią informaciją apie ne „Western Union“ svetaines ir programas.
 • Norėdami geriau suprasti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą ir tai, ar paskatinti mūsų reklaminių pranešimų ėmėtės kokių nors veiksmų.
 • Norėdami skatinti saugą, sumažinti finansinę riziką ir kovoti su sukčiavimo atvejais.

„Western Union“ niekada nerinks ir nenaudos jūsų neskelbtinos asmeninės informacijos, kol jums teiksime savo Paslaugas.

 

BIOMETRINIAI DUOMENYS

Be ankščiau paminėtų asmens duomenų, taip pat pranešame, kad tuo metu, kai mobiliojoje programoje nuspręsite pasinaudoti „Western Union“ pinigų pervedimo paslauga, valdytojas taip pat rinks ir tvarkys jūsų biometrinius duomenis, susijusius su jūsų fizinėmis ir fiziologinėmis savybėmis, pvz. veido bruožus veido atpažinimui ir pirštų atspaudus. Minėtus biometrinius duomenis kartu su oficialaus asmens tapatybės dokumento nuotrauka valdytojas nusiųs kompetentingoms Meksikos institucijoms, kad juos patvirtintų.

Patvirtinus jūsų biometrinę informaciją ir pateiktą oficialų asmens tapatybės dokumentą, atsakingoji šalis, kaip pinigų pervedimo įmonė, pagal taikytiną reglamentą įvykdo pareigą žinoti ir patvirtinti jūsų, kaip pinigų pervedimo siuntėjo Meksikoje, tapatybę.

 

NAUDOJIMASIS SAVO ARCO TEISĖMIS

Kaip asmeninės informacijos savininkas, jūs galite bet kada pasinaudoti teisėmis pasiekti, taisyti, panaikinti savo asmeninę informaciją ir (arba) prieštarauti jos tvarkymui (angl. access, rectify, cancel and/or oppose, ARCO) (toliau – ARCO teisės), taip pat galite atšaukti savo sutikimą dėl bet kokios asmeninės informacijos tvarkymo, pažeidžiančio šio Pasaulinio privatumo pareiškimo sąlygas, pateikdami raštišką prašymą mūsų Duomenų privatumo skyriui adresu wuprivacy@westernunion.com, jei prieštaravimas ir (arba) atšaukimo prašymas nedaro žalos trečiųjų šalių teisėms ir pagal įstatymo 34 straipsnį.

Jūsų prašyme turi būti nurodyta ši informacija: i) asmeninės informacijos savininko vardas, pavardė, ii) adresas, kuriuo būtų galima atsakyti į prašymą, iii) oficialūs dokumentai, patvirtinantys duomenų savininko tapatybę, arba, kai taikytina, asmens duomenų savininko teisinio atstovavimo įrodymas ir iv) aiškus ir tikslus asmeninės informacijos, dėl kurios norite pasinaudoti savo ARCO teisėmis, aprašymas.

Prašymuose ištaisyti asmeninę informaciją turi būti nurodyti pakeitimai, kuriuos norite atlikti, ir tokio prašymo pagrįstumą patvirtinantys įrodymai. Prašymuose dėl jūsų sutikimo atšaukimo turi būti aiškiai nurodyta, kad norite atšaukti savo sutikimą dėl tam tikros asmens informacijos tvarkymo ir, jei taikytina, tokio atšaukimo priežastis.

Gavę jūsų užklausą, per 20 (dvidešimt) darbo dienų informuosime jus apie atitinkamą sprendimą. Šis sprendimas įsigalios po 15 (penkiolikos) darbo dienų nuo tos dienos, kai apie tokį sprendimą jums buvo pranešta raštu arba elektroniniu paštu. Minėti terminai gali būti pratęsti vieną kartą, pateikus pagrįstą pratęstimo priežastį.

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ

Jūs, kaip asmens duomenų savininkas, žinodami jūsų asmens duomenų ir sugeneruotų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą, taip pat ARCO teisių įgyvendinimo ir sutikimo atšaukimo tvarką, pareiškiate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiame jums prieinamame Privatumo pranešime pateiktomis sąlygomis.

Sutinku ir įgalioju, kad mano asmeniniai duomenys ir biometriniai duomenys (pirštų atspaudai ir veido atpažinimas) būtų renkami ir tvarkomi „Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V.“ ir „Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V.“ pagal šio privatumo pranešimo nuostatas.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis įstatymų reikalaujamų apsaugos lygių.