KALIFORNIJOS GYVENTOJAMS SKIRTAS „WESTERN UNION“ PASAULINIO PRIVATUMO PAREIŠKIMO PRIEDAS

Mums rūpi mūsų Kalifornijos klientų privatumas ir esame įsipareigoję rinkti, naudoti, laikyti, saugoti, atskleisti ir bendrinti jūsų asmeninę informaciją pagal 2018 m. Kalifornijos klientų privatumo įstatymą (toliau – CCPA). Šis Kalifornijos gyventojams skirtas „Western Union“ pasaulinio privatumo pareiškimo priedas (toliau – Priedas) taikomas Kalifornijos gyventojams ir kartu su Pasauliniu privatumo pareiškimu yra skirtas CCPA reikalavimams patenkinti.

Kai naudojatės mūsų Paslaugomis, renkame asmeninę informaciją apie jus, kaip leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus (įskaitant, be kita ko, Gramm-Leach-Bliley aktą). CCPA taikomas toliau aprašytoms asmeninės informacijos kategorijoms, Norėdami sužinoti daugiau apie asmeninę informaciją, kuri galėjo būti surinkta apie jus, spustelėkite šią nuorodą į Pasaulinį privatumo pareiškimą.

 

ASMENINĖS INFORMACIJOS RINKIMAS

Per 12 mėnesių iki Pasaulinio privatumo pareiškimo įsigaliojimo „Western Union“ galėjo rinkti toliau nurodytų kategorijų asmeninę informaciją iš nurodytų kategorijų šaltinių. Ši informacija aprašytais verslo tikslais galėjo būti bendrinama su nurodytų kategorijų trečiosiomis šalimis. Šaltinių kategorijos, trečiųjų šalių kategorijos, komerciniai tikslai ir verslo tikslai yra išsamiau apibrėžti Pasauliniame privatumo pareiškime ir toliau.

Asmeninės informacijos kategorijosŠaltinių kategorijosVerslo ir komerciniai tikslaiTrečiųjų šalių kategorijos
Identifikatoriai: nurodyta kontaktinė informacija, pvz., jūsų vardas ir pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris; nurodyta gimimo data; cocialinio profilio ir tinklo informacija; IP adresas; įrenginio identifikatorius; skelbimų mobiliesiems identifikatorius; slapukai; signalai ir taškų žymos.·   Jūs

·   Mūsų svetainė

·   Filialai, patronuojamosios įmonės ar teikėjai

·   Mobiliosios programos

·   Patikros

·   Saugumo užtikrinimas

·   Paslaugų teikimas

·   Kokybės užtikrinimas

·   Autentifikavimas

·   Analizė

·   Žiniatinklio srauto analizė

·   Reklamavimas

·   Akcijų analizė

·   Saugumas

·   Valdžios subjektai

·   Profesionalų teikiamų paslaugų organizacijos

·   Reklama ir socialiniai tinklai

·   Duomenų analizės paslaugų teikėjai

·   Mūsų filialai ir patronuojamosios įmonės

Informacija apie internete ir kitame elektroniniame tinkle vykdomą veiklą: įskaitant informaciją apie prieglobą, iš kurios jūs gaunate prieigą prie interneto, informaciją apie jūsų įrenginį (pvz., įrenginio savybes, nustatymus, programas, saugojimo ir naudojimo informaciją), mobiliąją programą, naršyklę ir operacinės sistemos programinę įrangą, datą ir laiką, kai apsilankote mūsų svetainėse, ir svetainės, iš kurios patenkate į mūsų svetainę, adresą.·   Jūsų naudojimasis mūsų svetaine

·   Filialai, patronuojamosios įmonės ar teikėjai

·   Jūsų naudojimasis mobiliosiomis programomis

·   Socialiniai tinklai arba viešai prieinami šaltiniai

·   Reklamavimo tinklai

·   Patikros

·   Saugumo užtikrinimas

·   Derinimas

·   Trumpalaikis naudojimas

·   Paslaugų teikimas

·   Vidiniai tyrimai

·   Kokybės užtikrinimas

·   Autentifikavimas

·   Analizė

·   Žiniatinklio srauto analizė

·   Reklamavimas

·   Akcijų analizė

·   Saugumas

·   Valdžios subjektai

·   Profesionalų teikiamų paslaugų organizacijos

·   Reklama ir socialiniai tinklai

·   Interneto paslaugų teikėjai

·   Duomenų analizės paslaugų teikėjai

·   Operacinės sistemos ir platformos

·   Mūsų filialai ir patronuojamosios įmonės

Geografinės vietovės nustatymo duomenys: gali būti renkami iš jūsų įrenginių tik tuo atveju, jei ši funkcija įjungta.·   Jūsų naudojimasis mobiliosiomis programomis·   Patikros

·   Saugumo užtikrinimas

·   Trumpalaikis naudojimas

·   Vidiniai tyrimai

·   Kokybės užtikrinimas

·   Saugumas

·   Reklama ir socialiniai tinklai

·   Duomenų analizės paslaugų teikėjai

·   Operacinės sistemos ir platformos

Šaltinių kategorijos: per 12 mėnesių iki Pasaulinio privatumo pareiškimo įsigaliojimo „Western Union“ galėjo rinkti toliau nurodytų kategorijų asmeninę informaciją apie jus.

 • Jūs: galime rinkti informaciją tiesiogiai iš jūsų, pavyzdžiui, per operacijų formas ir jūsų sąveiką su „Western Union“ agentais ir partneriais arba teikdami klientų aptarnavimo paslaugas ar konsultacijas, įskaitant per el. paštą, įprastus laiškus, skambučių centrus ar tiesioginį pokalbį.
 • Jūsų naudojimasis mūsų svetaine: galime rinkti informaciją iš jūsų ar jūsų įrenginio, kai naudojatės mūsų svetaine, įskaitant per internetines formas, registracijas lojalumo ir premijų programoms arba konkursams bei kitas mūsų siūlomas internetines Paslaugas (kai kurias iš jų gali valdyti trečiosios šalys „Western Union“ vardu), arba per automatines priemones, pvz., ryšių protokolus, el. pašto žinutes, slapukus ir panašias technologijas, aprašytas Pasaulinio privatumo pareiškimo skyriuje „INTERNETO TECHNOLOGIJOS“.
 • Filialai, patronuojamosios įmonės ar teikėjai: galime rinkti informaciją apie jus iš savo filialų, patronuojamųjų įmonių ar teikėjų, kurie teikia paslaugas mūsų vardu.
 • Jūsų naudojimasis mobiliosiomis programomis: galime rinkti informaciją iš jūsų arba jūsų įrenginio, kai naudojatės mobiliosiomis programomis (kai kurias iš jų „Western Union“ vardu gali valdyti trečiosios šalys).
 • Socialiniai tinklai arba viešai prieinami šaltiniai: galime rinkti informaciją apie jus iš socialinės žiniasklaidos ar kitų viešųjų duomenų šaltinių.
 • Reklamavimo tinklai: galime rinkti informaciją apie jus iš reklamavimo tinklų, kad galėtume teikti jums skelbimus, kurie, mūsų nuomone, gali jus sudominti.

Verslo tikslai: per 12 mėnesių iki Pasaulinio privatumo pareiškimo įsigaliojimo „Western Union“ galėjo bendrinti jūsų asmeninę informaciją toliau nurodytais verslo tikslais.

 • Patikros: susijusios su mūsų sąveika su jumis ir bet kokiomis tuo pačiu metu vykdomomis operacijomis, įskaitant, be kita ko, skelbimų parodymų skaičiavimą, skelbimo parodymų vietos ir kokybės patikrinimus bei atitikties taikomiems standartams patikras.
 • Saugumo užtikrinimas: saugumo incidentų aptikimas, apsauga nuo kenkėjiškos, apgaulingos, nesąžiningos ar neteisėtos veiklos ir už tą veiklą atsakingų asmenų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.
 • Derinimas: derinimas, siekiant nustatyti ir ištaisyti klaidas, kurios kenkia numatytam mūsų sistemų veikimui.
 • Trumpalaikis naudojimas: trumpalaikis, laikinas naudojimas, įskaitant, be kita ko, kontekstinių skelbimų, rodomų kaip jūsų sąveikos su mumis dalis, pritaikymą.
 • Paslaugų teikimas: be Pasauliniame privatumo pareiškime aprašytų tikslų, siekiant tvarkyti ar prižiūrėti paskyras, teikti klientų aptarnavimo paslaugas, apdoroti arba vykdyti užsakymus ir operacijas, tikrinti jūsų informaciją, apdoroti mokėjimus, teikti finansavimą, teikti reklamos ar rinkodaros paslaugas, teikti analizės arba panašias paslaugas.
 • Vidiniai tyrimai ir plėtra: vidinių technologinės plėtros tyrimų vykdymas ir demonstravimas.
 • Kokybės užtikrinimas: veiklos, skirtos Paslaugų kokybei ar saugumui tikrinti ar palaikyti ir Paslaugoms atnaujinti ar tobulinti, vykdymas.

Trečiųjų šalių kategorijos: per 12 mėnesių iki Pasaulinio privatumo pareiškimo įsigaliojimo „Western Union“ galėjo bendrinti jūsų asmeninę informaciją su toliau nurodytų kategorijų trečiosiomis šalimis.

 • Valdžios subjektai: valdžios subjektai, įskaitant teisėsaugos institucijas.
 • Profesionalų teikiamų paslaugų organizacijos: profesionalų teikiamų paslaugų organizacijos, tokios kaip advokatų kontoros ir nepriklausomi auditoriai.
 • Reklama ir socialiniai tinklai: reklama ir socialiniai tinklai (kurie rinkodaros tikslais gali sujungti jūsų asmeninę informaciją su savo įrašais ir kitų šaltinių įrašais).
 • Interneto paslaugų teikėjai.
 • Duomenų analizės paslaugų teikėjai.
 • Operacinės sistemos ir platformos.
 • Mūsų filialai ir patronuojamosios įmonės.

 

ASMENINĖS INFORMACIJOS PARDAVIMAS

„Western Union“ neparduoda jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims mainais už pinigus.  „Western Union“ dalyvauja reklamos, rinkodaros ir analizės programose, iš kurių mes ir trečiosios šalys, su kuriomis sudarome sutartis, galime gauti naudos. Tokie mainai pagal galiojančius įstatymus gali būti laikomi „pardavimu“. Dalyvaudama minėtose programose, per 12 mėnesių iki Pasaulinio privatumo pareiškimo įsigaliojimo, „Western Union galėjo „parduoti“ trečiajai šaliai jūsų asmeninę informaciją, įskaitant:

 • identifikatorius: kontaktinę informaciją, pvz., jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį;
 • informaciją apie internete ir kitame elektroniniame tinkle vykdomą veiklą: įskaitant informaciją apie prieglobą, iš kurios jūs gaunate prieigą prie interneto, jūsų kompiuterio IP adresą arba įrenginio ID, informaciją apie jūsų įrenginį (pvz., įrenginio savybes, nustatymus, programas, saugojimo ir naudojimo informaciją), mobiliąją programą, naršyklę ir operacinės sistemos programinę įrangą, socialinį profilį ir tinklo informaciją, datą ir laiką, kai apsilankote mūsų svetainėse, ir svetainės, iš kurios jūs patenkate į mūsų svetainę, adresą.

 

KALIFORNIJOS GYVENTOJŲ TEISĖS

Kalifornijos gyventojai turi teisę reikalauti, kad jų asmeninė informacija nebūtų parduodama trečiosioms šalims. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti parduoti savo asmeninę informaciją, spustelėkite šią nuorodą https://wuprod.service-now.com/wu_privacy arba pateikite asmeninės informacijos užklausą, kaip aprašyta anksčiau pateiktame mūsų Pasaulinio privatumo pareiškimo skyriuje „ASMENINĖS INFORMACIJOS PERŽIŪRA, IŠTRYNIMAS IR KOREGAVIMAS BEI PASIRINKIMO KEITIMAS“.

 

Be to, jei esate Kalifornijos gyventojas, galite turėti teisę du kartus per 12 mėnesių prašyti asmeninės informacijos kategorijų, kurias surinkome apie jus per pastaruosius 12 mėnesių, ir turime pateikti šią kiekvienos asmeninės informacijos kategorijos informaciją:

 • šaltinių, iš kurių rinkome tą informaciją, kategorijas;
 • mūsų verslo ar komercinį tikslą (-us), kuriuo (-iais) renkame tą informaciją;
 • trečiųjų šalių, kurioms ta informacija buvo parduota arba atskleista verslo tikslais, kategorijas;
 • verslo ar komercinį tikslą (-us), dėl kurio (-ių) pardavėme arba atskleidėme tą informaciją.

Taip pat galite turėti teisę prašyti ištrinti asmeninę informaciją, kurią surinkome iš jūsų. Kai patvirtinsite, kad esate Kalifornijos gyventojas, du kartus per 12 mėnesių laikotarpį galėsite pateikti asmeninės informacijos užklausą, vadovaudamiesi Pasaulinio privatumo pareiškimo skyriumi „ASMENINĖS INFORMACIJOS PERŽIŪRA, IŠTRYNIMAS IR KOREGAVIMAS BEI PASIRINKIMO KEITIMAS“.  Gavusi užklausą „Western Union“ per 10 dienų patvirtins užklausos gavimą ir pateiks informaciją, kaip patvirtinsime jūsų tapatybę ir apdorosime jūsų užklausą. Tada atsakysime į užklausą per 45 dienas.

„Western Union“ negali prijungti atskirų klientų prie pasyvių apsilankymų svetainėje ir tai gali turėti įtakos mūsų gebėjimui atsakyti į tam tikras užklausas. „Western Union“ suteikė galimybę vartotojui valdyti slapukus mūsų svetainėse ir skaitys ar rašys slapukus tik atsižvelgdama į jūsų nuostatas. Kai apsilankysite mūsų svetainėje, jums bus pateikta reklamjuostė, nurodanti, kaip tvarkyti savo nuostatas.

Taip pat galite paskirti įgaliotąjį atstovą, kuris jūsų vardu galėtų pateikti asmeninės informacijos užklausą. Jei nuspręsite paskirti atstovą, jums gali reikėti suteikti įgaliotajam atstovui raštišką leidimą pateikti užklausą ir mums tiesiogiai patvirtinti savo tapatybę. Galime atmesti užklausą iš agento, kuris nepateikia įrodymų, kad jį įgaliojote veikti jūsų vardu.

Turite teisę nebūti diskriminuojami dėl to, kad naudojatės Pasauliniame privatumo pareiškime arba šiame Priede aprašytomis teisėmis.

Jei anksčiau sudarėte sandorį su „Western Union“, turite teises, kurios skiriasi nuo ankščiau aprašytų teisių. Jos paaiškintos čia.

 

KONTAKTAI

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis: jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl Pasaulinio privatumo pareiškimo ir privatumo praktikos, susisiekite su mumis, kaip nurodyta Pasaulinio privatumo pareiškimo skyriuje „Susisiekite su mumis“.