ETTEVÕTTE WESTERN UNION ÜLEMAAILMSE PRIVAATSUSAVALDUSE LISA CALIFORNIA RESIDENTIDELE

Me hoolime oma California tarbijate privaatsusest ning oleme pühendunud sellele, et koguda, kasutada, säilitada, kaitsta, avaldada ja jagada teie isikuandmeid 2018. aasta California tarbijakaitseseaduse „California Consumer Privacy Act“ („CCPA“) kohaselt. See ülemaailmse privaatsusavalduse lisa California residentidele („lisa“) kehtib California residentidele ja koos ülemaailmse privaatsusavaldusega on selle eesmärk järgida CCPA nõudeid.

Kui kasutate meie teenuseid, koguma teie isikuandmeid kohaldatavate õigusaktide ja määruste kohaselt (sealhulgas, kuid mitte ainult „Graham Leach Bliley Act“). Allpool kirjeldatud isikuandmete liikide suhtes kohaldatakse CCPA-d. Kui soovite lisateavet isikuandmete kohta, mida võidakse teie kohta koguda, klõpsake seda ülemaailmse privaatsusavalduse linki.

 

ISIKUANDMETE KOGUMINE
12 kuu jooksul enne ülemaailmse privaatsusavalduse jõustumiskuupäeva võis Western Union koguda nimetatud liiki allikatest allpool nimetatud isikuandmete liike; seda teavet võidi jagada kirjeldatud kolmandate osapoolte liikidega määratud ärieesmärkidel. Allikate liike, kolmandate osapoolte liike, kommertseesmärke ja ärieesmärke kirjeldatakse täpsemalt ülemaailmses privaatsusavalduses ja allpool.

Isikuandmete liigidAllikate liigidÄri- ja kommertseesmärgidKolmandate osapoolte liigid
Identifikaatorid: esitatud kontaktteave, näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber; esitatud sünnikuupäev, sotsiaalse profiili ja sotsiaalvõrgustiku teave; IP-aadress; seadme identifikaator; mobiilireklaami identifikaator; küpsised; veebimajakad; pikselsildid.·   Teie

·   Meie veebisait

·   Sidus- või tütarettevõtted või müüjad

·   Mobiilirakendused

·   Auditeerimine

·   Turbe-eesmärgid

·   Teenuste osutamine

·   Kvaliteedi tagamine

·   Autentimine

·   Analüütika

·   Veebiliikluse analüüs

·   Reklaamimine

·   Kampaaniate analüüs

·   Turvalisus

·   Riigiasutused

·   Erialateenuste organisatsioonid

·   Reklaami- ja sotsiaalvõrgustikud

·   Andmeanalüüsiteenuste pakkujad

·   Meie sidus- ja tütarettevõtted

Interneti- ja muude elektrooniliste võrkude tegevuse teave: sealhulgas host, mille kaudu pääsete internetti, teie seadme teave (nt seadme atribuudid, rakendused, salvestusruumi- ja kasutusteave), mobiilirakendus, brauseri ja operatsioonisüsteemi tarkvara, kuupäev ja kellaaeg, mil te meie veebisaite külastate, ning saidi aadress, mille kaudu meie veebisaiti külastate.·   Meie veebisaidi teiepoolne kasutus

·   Sidus- või tütarettevõtted või müüjad

·   Teie mobiilirakenduste kasutus

·   Sotsiaalmeediavõrgud või avalikult kättesaadavad allikad

·   Reklaamivõrgud

·   Auditeerimine

·   Turbe-eesmärgid

·   Tõrkeanalüüs

·   Lühiajaline kasutamine

·   Teenuste osutamine

·   Ettevõttesisene teadus- ja arendustöö

·   Kvaliteedi tagamine

·   Autentimine

·   Analüütika

·   Veebiliikluse analüüs

·   Reklaamimine

·   Kampaaniate analüüs

·   Turvalisus

·   Riigiasutused

·   Erialateenuste organisatsioonid

·   Reklaami- ja sotsiaalvõrgustikud

·   Internetiteenuste pakkujad

·   Andmeanalüüsiteenuste pakkujad

·   Operatsioonisüsteemid ja platvormid

·   Meie sidus- ja tütarettevõtted

Geograafilise asukoha andmed: neid võidakse teie seadmetest koguda ainult juhul, kui olete selle lubanud·   Teie mobiilirakenduste kasutus·   Auditeerimine

·   Turbe-eesmärgid

·   Lühiajaline kasutamine

·   Ettevõttesisene teadus- ja arendustöö

·   Kvaliteedi tagamine

·   Turvalisus

·   Reklaami- ja sotsiaalvõrgustikud

·   Andmeanalüüsiteenuste pakkujad

·   Operatsioonisüsteemid ja platvormid

Allikate liigid: 12 kuu jooksul enne ülemaailmse privaatsusavalduse jõustumiskuupäeva võib Western Union olla kogunud teie isikuandmeid järgmist liiki allikatest.

 • Teie: võime koguda teavet otse teilt, näiteks tehinguvormide kaudu ning teie suhtluse käigus ettevõtte Western Union agentide ja partneritega või klienditoe või konsultatsiooni pakkumise kaudu, sealhulgas e-posti, kirja, kõnekeskuste või reaalajas veebivestluste kaudu.
 • Meie veebisaidi teiepoolne kasutus: võime teavet koguda teilt või teie seadmest, kui kasutate meie veebisaiti, sealhulgas veebivorme, registreerumisi püsikliendi- ja preemiaprogrammides või konkurssidel ja muid meie pakutavaid veebiteenuseid (millest mõnda võivad ettevõtte Western Union nimel hallata kolmandad osapooled) või automatiseeritud vahendite kaudu, nagu sideprotokollid, suhtlus e-posti teel ja küpsised või muud sarnased tehnoloogiad, mida on kirjeldatud ülemaailmse privaatsusavalduse jaotises „INTERNETITEHNOLOOGIAD“.
 • Sidus- või tütarettevõtted või müüjad: võime koguda teiega seotud teavet meie sidusettevõtetelt, tütarettevõtetelt või müüjatelt, kes pakuvad meie nimel teenuseid.
 • Teie mobiilirakenduste kasutus: võime teavet koguda teilt või teie seadmest, kui kasutate mobiilirakendusi (millest mõnda võivad ettevõtte Western Union nimel hallata kolmandad osapooled).
 • Sotsiaalmeediavõrgud või avalikult kättesaadavad allikad: võime teiega seotud teavet koguda sotsiaalmeediast või muudest avalikest andmeallikatest.
 • Reklaamivõrgud: võime teiega seotud teavet koguda reklaamivõrkudest, et saaksime teile esitada reklaame, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda.

Ärieesmärgid: 12 kuu jooksul enne ülemaailmse privaatsusavalduse jõustumiskuupäeva võib Western Union olla jaganud teie isikuandmeid järgmistel ärieesmärkidel.

 • Auditeerimine: see on seotud meie ja teie vahelise suhtluse ja mis tahes samal ajal toimuvate tehingutega, sealhulgas, kuid mitte ainult reklaami näitamiste asukoha ja kvaliteedi kontrollimine ning kehtivatele standarditele vastavuse auditeerimine.
 • Turbe-eesmärgid: turbeintsidentide tuvastamine, pahatahtliku, petturliku, ebaausa või ebaseadusliku tegevuse eest kaitsmine ning sellise tegevuse eest vastutavate isikute vastutuselevõtmine.
 • Tõrkeanalüüs: tõrkeanalüüs selliste tõrgete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, mis halvendavad meie süsteemide ootuspärast funktsionaalsust.
 • Lühiajaline kasutamine: lühiajaline, mööduv kasutamine, sealhulgas, kuid mitte ainult nende reklaamide kontekstipõhine kohandamine, mida teile meiega suhtlemise osana näidatakse.
 • Teenuste osutamine: lisaks ülemaailmses privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidele kontode haldamine või hooldamine, klienditeeninduse pakkumine, tellimuste ja tehingute töötlemine või täitmine, teabe kontrollimine, maksete töötlemine, rahastamise pakkumine, reklaami- või turundusteenuste osutamine, analüüsiteenuste osutamine või muude sarnaste teenuste osutamine.
 • Ettevõttesisene teadus- ja arendustöö: ettevõttesisese uurimistöö tegemine tehnoloogia arendamiseks ja demonstreerimiseks.
 • Kvaliteedi tagamine: teenuste kvaliteedi või ohutuse kontrollimise või haldamise toimingute tegemine ning teenuste parandamine, uuendamine või täiustamine.

Kolmandate osapoolte liigid: 12 kuu jooksul enne ülemaailmse privaatsusavalduse jõustumiskuupäeva võib Western Union olla jaganud teie isikuandmeid järgmist liiki kolmandate osapooltega.

 • Riigiasutused: riigiasutused, sealhulgas õiguskaitseorganid
 • Erialateenuste organisatsioonid: erialateenuste organisatsioonid, näiteks advokaadibürood ja sõltumatud audiitorid
 • Reklaami- ja sotsiaalvõrgustikud: reklaami- ja sotsiaalvõrgustikud (kes võivad kombineerida teie isikuandmeid oma andmetega ning muudest allikatest pärit andmetega nende oma turunduseesmärkide jaoks)
 • Internetiteenuste pakkujad
 • Andmeanalüüsiteenuste pakkujad
 • Operatsioonisüsteemid ja platvormid
 • Meie sidus- ja tütarettevõtted

 

ISIKUANDMETE MÜÜMINE

Western Union ei müü teie isikuandmeid raha eest kolmandatele osapooltele.  Western Union ei osale reklaami-, turundus- ega analüüsiprogrammides, kust meie ja kolmandad osapooled, kellega sõlmime lepinguid, võiksime tuletada väärtust; selliseid vahetusi võidakse kohaldatavate õigusaktide alusel pidada „müügiks“. Eespool nimetatud programmides osalemise korral võis Western Union 12 kuu jooksul enne ülemaailmse privaatsusavalduse jõustumiskuupäeva „müüa“ teie isikuandmeid kolmandale osapoolele, sealhulgas järgmisi andmeid.

 • Identifikaatorid: kontaktteave, näiteks teie nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Interneti- ja muude elektrooniliste võrkude tegevuse teave: sealhulgas host, mille kaudu pääsete internetti, teie IP-aadress või seadme reklaami-ID, teie seadme teave (nt seadme atribuudid, rakendused, salvestusruumi- ja kasutusteave), mobiilirakendus, brauseri ja operatsioonisüsteemi tarkvara, sotsiaalse profiil ja sotsiaalvõrgustiku teave, kuupäev ja kellaaeg, mil te meie veebisaite külastate, ning saidi aadress, mille kaudu meie veebisaiti külastate.

 

CALIFORNIA RESIDENTIDE ÕIGUSED

California residentidel on õigus taotleda seda, et nende isikuandmeid ei müüdaks kolmandatele osapooltele. Et kasutada oma õigust loobuda oma isikuandmete müümisest, klõpsake seda linki https://wuprod.service-now.com/wu_privacy või esitage isikuandmete taotlus, nagu on kirjeldatud eespool meie ülemaailmse privaatsusavalduse jaotises „JUURDEPÄÄS ISIKUANDMETELE, NENDE KUSTUTAMINE JA PARANDAMINE NING VALIKUTE MUUTMINE“.

Kui olete California resident, võib teil lisaks olla õigus taotleda kaks korda 12-kuulise perioodi jooksul teavet teie isikuandmete liikide kohta, mida oleme teie kohta viimase 12 kuu jooksul kogunud, ja igat liiki isikuandmete kohta järgmist teavet.

 • Nende allikate liigid, millest seda teavet kogusime
 • Meie selle teabe kogumise äri- või kommertseesmärgid
 • Nende kolmandate osapoolte kategooria, kellele see teave ärieesmärgil müüdi avaldati.
 • Äri- või kommertseesmärgid, milleks me seda teavet müüsime või avaldasime

Samuti on teil õigus taotleda nende isikuandmete kustutamist, mida oleme teilt kogunud. Kui olete kinnitanud, et olete California resident, võite kaks korda 12-kuulise perioodi jooksul esitada isikliku teabetaotluse vastavalt ülemaailmse privaatsusavalduse jaotisele „JUURDEPÄÄS ISIKUANDMETELE, NENDE KUSTUTAMINE JA PARANDAMINE NING VALIKUTE MUUTMINE“.  Taotluse saamisel kinnitab Western Union 10 päeva jooksul taotluse kättesaamist ja annab teavet selle kohta, kuidas kontrollime teie isikut ja töötleme teie taotlust. Seejärel vastame taotlusele 45 päeva jooksul.

Western Union ei saa seostada üksiktarbijaid passiivsete veebisaidikülastustega, mis võib mõjutada meie võimet teatud taotlustele vastata. Western Union on loonud kasutajatele võimaluse hallata meie veebisaitidel küpsiseid ja me loeme või kirjutame küpsiseid ainult teie eelistuste taseme põhjal. Kui külastate meie veebisaiti, kuvatakse teile teateriba, mis juhendab teid oma eelistuste haldamisel.

Samuti võite määrata volitatud agendi, kes teeb teie nimel isikliku teabetaotluse. Kui otsustate määrata agendi, võib teil olla kohustus esitada volitatud agendile kirjalik nõusolek teie taotluse tegemiseks ja teie isiku kinnitamiseks otse meie juures. Võime lükata tagasi taotluse agendilt, kes ei esita tõendit selle kohta, et tal on teie nimel tegutsemiseks teie volitus.

Teil on õigus mitte olla diskrimineeritud selle pärast, et kasutate mõnda ülemaailmses privaatsusavalduses või selles lisas kirjeldatud õigusi.

Kui olete ettevõttega Western Union varem tehinguid teinud, on teil ülalkirjeldatud õigustest eraldi õigused, mida selgitatakse siin.

 

KONTAKTEERUMINE

Kontakteerumine lisateabe saamiseks: kui soovite esitada küsimusi või muresid meie ülemaailmse privaatsusavalduse ja privaatsustavade kohta, võtke meiega ühendust ülemaailmse privaatsusavalduse jaotises „Meiega ühenduse võtmine“ esitatud andmete abil.