• Destinatar
  • Plată
  • Examinaţi
  • Chitanţă

Juridic

Programul Western Union Recomandaţi un prieten
Termeni şi condiţii – Regatul Unit


Aceşti Termeni şi condiţii („Termenii şi condiţiile”), împreună cu documentele menţionate în acestea, prevăd termenii care reglementează Programul Western Union Recomandaţi un prieten.  Prin utilizarea Programului Recomandaţi un prieten, confirmaţi că acceptaţi aceşti Termeni şi condiţii şi că veţi respecta prevederile acestora.  Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi condiţii în integralitate, nu sunteţi autorizat să participaţi la Programul Recomandaţi un prieten.

Pentru a participa la Programul Recomandaţi un prieten, vizitaţi meniul de la www.westernunion.com sau din aplicaţia mobilă Western Union şi selectaţi „Recomandaţi un prieten”.  Utilizatorii care îşi invită prietenii să participe la Programul Recomandaţi un prieten sunt cei care fac recomandarea.  Persoanele care primesc o invitaţie să participe la Programul Recomandaţi un prieten sunt cei care primesc recomandarea.

1.     Programul Recomandaţi un prieten

1.1  Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a acestor Termeni şi condiţii, Western Union vă va oferi dumneavoastră şi persoanei recomandate de dumneavoastră o recompensă în valoare de 10 GBP („Recompensa”) dacă persoana invitată de dumneavoastră acceptă Termenii şi condiţiile Programului şi efectuează un transfer de bani online prin Western Union de peste 50 GBP.

1.2  Trebuie să fiţi utilizator înregistrat pe www.westernunion.com pentru a participa la Programul Recomandaţi un prieten, fie pentru a invita sau a primi o invitaţie.  Înregistrarea este necesară pentru a ne asigura că vă oferim Recompensele pe care le câştigaţi şi pentru a aplica Recompensele la transferurile pe care le efectuaţi. 

1.3  Western Union poate modifica în orice moment Recompensa. Valoarea Recompensei la care veţi avea dreptul va fi valoarea care se aplică la momentul în care îndepliniţi toate cerinţele Programului Recomandaţi un prieten. Consultaţi termenii şi condiţiile privind Recompensele pentru informaţii despre datele de expirare a acestora. Dacă nu solicitaţi Recompensa, aceasta va expira şi vă veţi pierde toate drepturile legate de aceasta.

1.4  Dacă sunteţi persoana care realizează invitaţia, Western Union vă va furniza un link unic de internet („Link de recomandare”) pe care îl puteţi trimite persoanei care primeşte recomandarea, pentru a o invita să participe la Programul Recomandaţi un prieten.  Western Union nu trimite Linkuri de recomandare.  Trebuie să copiaţi Linkul de recomandare şi aveţi libertatea de a alege cum îl veţi trimite persoanei care primeşte recomandarea (de ex., prin e-mail, SMS, reţele de socializare etc.), cu condiţia să faceţi acest lucru respectând aceşti Termeni şi condiţii.

1.5  Sub rezerva restricţiilor acestor Termeni şi condiţii, atât persoana care face, cât şi cea care primeşte recomandarea vor avea, în general, dreptul la o Recompensă dacă (a) persoana care face recomandarea distribuie Linkul de recomandare persoanei care primeşte recomandarea; (b) persoana care primeşte recomandarea utilizează Linkul de recomandare pentru a accepta aceşti Termeni şi condiţii şi se înregistrează la www.westernunion.com; şi (c) persoana care primeşte recomandarea efectuează un transfer care (i) îndeplineşte cerinţele Programului Recomandaţi un prieten din jurisdicţia respectivă, (ii) este aprobat de Western Union şi (iii) este primit de destinatar („Tranzacţie acceptată”).

1.6  Ori de câte ori persoana care face şi cea care primeşte recomandarea îndeplinesc condiţiile de mai sus, ambele persoane au dreptul la o Recompensă. Dacă îndepliniţi cerinţele Programului Recomandaţi un prieten, aveţi dreptul la o Recompensă până la maxim 5 ori.

1.7  Nu vă puteţi invita pe dumneavoastră înşivă să participaţi la program.  Puteţi invita doar alte persoane care au vârsta de cel puţin 18 (optsprezece) ani.

1.8  Nu puteţi trimite Linkuri de recomandare în moduri pe care Western Union (la propria şi absoluta sa latitudine) le consideră a reprezenta comunicare spam, nesolicitată sau nedorită în alt mod. 

 

2.     Utilizări nepermise

2.1  Puteţi utiliza Programul Recomandaţi un prieten exclusiv cu bună-credinţă şi în conformitate cu legile aplicabile.  Următoarele utilizări sunt nepermise şi sunteţi de acord să nu utilizaţi Programul Recomandaţi un prieten în niciunul din următoarele scopuri:

(a)   Crearea de profile multiple, duplicate sau false la www.westernunion.com pentru a vă invita pe dumneavoastră înşivă;

(b)   Invitarea altor persoane care au creat profile multiple, duplicate sau false;

(c)   Utilizarea de informaţii de contact alternative pentru a vă trimite Linkuri de recomandare dumneavoastră înşivă sau altor persoane;

(d)   Invitarea unor persoane pe care nu le cunoaşteţi personal, dacă Western Union (la propria şi absoluta sa latitudine) consideră că faceţi acest lucru într-un mod care constituie comunicare spam, nesolicitată sau nedorită în alt mod;

(e)   Invitarea unor persoane fictive sau false;

(f)    Uzurparea identităţii oricărei alte persoane sau alte declaraţii false privind identitatea oricărei alte persoane;

(g)   Efectuarea de transferuri sau plăţi către un alt utilizator, care nu sunt transferuri sau plăţi legitime;

(h)   Invitarea unor persoane având vârsta de sub 18 (optsprezece) ani pentru a participa la Programul Recomandaţi un prieten sau încercarea de a participa la Program având vârsta de sub 18 (optsprezece) ani;

(i)     Transmiterea de materiale publicitare sau promoţionale nesolicitate sau neautorizate sau orice formă similară de comunicare (de ex., trimiterea de „spam”);

(j)     Intervenirea asupra sau tulburarea funcţionării oricăror servere, reţele sau sisteme conectate la Programul Recomandaţi un prieten;

(k)   Orice acţiune care afectează sau prejudiciază marca, prestigiul sau reputaţia Western Union sau a oricăror furnizori de servicii care asistă Western Union la oferirea Programului Recomandaţi un prieten;

(l)     Transmiterea oricărui fişier care conţine viruşi, viermi, troieni sau orice alte caracteristici contaminante sau distructive;

(m)  Utilizarea oricărui sistem automat, script sau macrocomandă pentru a participa la Programul Recomandaţi un prieten;

(n)   Revânzarea, compensarea prin schimb, comercializarea, licitarea sau generarea de venituri în alt mod prin oferirea de acces la Programul Recomandaţi un prieten altor persoane;

(o)   Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Western Union, ale furnizorilor de servicii sau oricăror terţe părţi;

(p)   Urmărirea, hărţuirea sau vătămarea oricărei alte persoane;

(q)   Utilizarea Programului Recomandaţi un prieten în orice mod pe care Western Union (la propria şi absoluta sa latitudine) îl consideră nerezonabil, excesiv sau cu rea-credinţă;

(r)    Utilizarea Programului Recomandaţi un prieten în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări aplicabile locale, naţionale sau internaţionale sau care este în orice mod ilegal, fraudulos sau ilicit sau are orice scop sau efect ilegal, fraudulos sau ilicit.

2.2  Declaraţi şi garantaţi că nici dumneavoastră, nici o altă persoană care acţionează în numele sau cu autorizarea dumneavoastră nu veţi utiliza sau permite utilizarea Programului Recomandaţi un prieten de manieră nepermisă.  

3.     Protecţia datelor

3.1  Pentru a participa la Programul Recomandaţi un prieten, trebuie să furnizaţi informaţii cu caracter personal despre dumneavoastră; în caz contrar, Western Union nu vă poate oferi Recompensele la care puteţi avea dreptul.  Informaţiile dumneavoastră personale vor fi prelucrate în conformitate cu Declaraţia de confidenţialitate digitală Western Union, care este disponibilă la [https://www.westernunion.com/gb/en/privacy-statement.html].

3.2  Vă rugăm să reţineţi că informaţiile personale pe care le furnizaţi vor fi transferate în afara Uniunii Europene către furnizori de servicii aflaţi în Statele Unite, care ajută Western Union să opereze Programul Recomandaţi un prieten.  Western Union ia măsuri pentru a se asigura că astfel de transferuri sunt protejate prin mecanisme conform legislaţiei Uniunii Europene.  Pentru a afla despre drepturile dumneavoastră în legătură cu astfel de transferuri şi mecanismele de protejare a acestora, vizitaţi [https://www.westernunion.com/gb/en/privacy-statement.html].

3.3  Pentru a contacta Western Union cu privire la drepturile dumneavoastră legate de protecţia datelor sau întrebări privind Programul Recomandaţi un prieten, vizitaţi secţiunea „Contactaţi-ne” la adresa [https://www.westernunion.com/gb/en/contact-us.html].

 

4.     Respectarea confidenţialităţii altor persoane; fără spam

4.1  Atunci când copiaţi un Link de recomandare şi îl trimiteţi unei alte persoane, ne declaraţi şi garantaţi că aţi obţinut consimţământul expres al persoanei respective pentru a-i trimite comunicări electronice conţinând Linkul de recomandare.

4.2  Distribuirea în masă prin e-mail a Linkurilor de recomandare către persoane pe care nu le cunoaşteţi, partajarea Linkurilor de recomandare pe site-uri web, partajarea Linkurilor de recomandare pe reţele de socializare cu destinatari pe care nu-i cunoaşteţi sau orice altă partajare sau promovare a unui Link de recomandare într-un mod care (la propria şi absoluta latitudine a Western Union) poate constitui sau părea să constituie comunicare comercială nesolicitată sau „spam”, sunt interzise.  Western Union îşi rezervă dreptul de a închide profilul persoanei care trimite invitaţii, de a dezactiva orice Link de recomandare relevant şi de a solicita persoanei care trimite invitaţii să înceteze partajarea Linkurilor de recomandare în orice mod permis de legea aplicabilă.  

4.3  Dacă aţi primit un Link de recomandare de pe un site web, pe o reţea de socializare de la o persoană pe care nu o cunoaşteţi, prin e-mail de la o persoană pe care nu o cunoaşteţi sau în orice alt mod de la o persoană pe care nu o cunoaşteţi, vă rugăm să luaţi cunoştinţă de faptul că este posibil ca Linkul de recomandare să nu fie valid şi să nu funcţioneze. 

 

5.     Restricţii ale Programului

5.1  Dacă Recompensa câştigată în cadrul Programului Recomandaţi un prieten este o reducere care poate fi aplicată unor transferuri Western Union viitoare, această Recompensă poate fi aplicată doar unui singur transfer.  Orice parte din Recompensă care nu este utilizată la transferul la care este aplicată va fi pierdută.

5.2  Recompensele nu au valoare monetară şi nu pot fi plătite în numerar. Recompensele nu sunt transferabile şi nu pot fi licitate, comercializate, schimbate sau vândute.  La încetarea Programului Recomandaţi un prieten sau a oricărei părţi a acestuia din orice motiv sau la anularea profilului dumneavoastră www.westernunion.com din orice motiv, orice Recompense nefolosite vor fi pierdute.

5.3  Recompensele sunt supuse verificării. Western Union poate întârzia acordarea unei Recompense pentru a efectua o investigaţie sau pentru orice alt motiv pe care, la propria şi absoluta sa latitudine, îl consideră adecvat.

5.4  Western Union vă poate interzice să participaţi la Programul Recomandaţi un prieten sau poate refuza să vă ofere o Recompensă dacă, la propria şi absoluta sa latitudine, Western Union suspectează sau stabileşte că nu aţi utilizat Programul Recomandaţi un prieten cu bună-credinţă, aţi încălcat aceşti Termeni şi condiţii, aţi încălcat legea aplicabilă sau dacă utilizarea dumneavoastră atrage o potenţială răspundere sau reprezintă o ameninţare pentru Western Union, sucursalele şi afiliaţii acesteia, furnizorii de servicii sau oricare dintre responsabilii, administratorii, angajaţii, reprezentanţii şi agenţii acestora.

5.5  Pentru a participa la Programul Recomandaţi un prieten sau a vizualiza statutul invitaţiilor către prieteni, va trebui să vă conectaţi folosind datele dumneavoastră de conectare sau să creaţi un profil la www.westerunion.com. Dumneavoastră aveţi răspunderea de a păstra confidenţialitatea datelor dumneavoastră de conectare şi sunteţi pe deplin responsabil de toate activităţile care au loc cu folosirea acestora. Sunteţi de acord să anunţaţi imediat Western Union dacă sunteţi de părere că a fost compromisă confidenţialitatea datelor dumneavoastră de conectare sau dacă suspectaţi o utilizare neautorizată a profilului dumneavoastră.

6.     Licenţa de a folosi platforma şi conţinutul Recomandaţi un prieten

6.1  Programul Recomandaţi un prieten este furnizat prin intermediul unei platforme cu un anumit conţinut („Conţinutul”) incluzând desene, text, grafică, imagini, clipuri video, informaţii, sigle, pictograme butoane, software, fişiere audio, cod informatic şi altele.  Fiind între dumneavoastră şi Western Union, întregul Conţinut este proprietatea Western Union sau a licenţiatorilor săi sau a furnizorilor de servicii terţi şi este protejat de legile privind drepturile de autor, mărcile şi altele.

6.2  Sub rezerva acestor Termeni şi condiţii, Western Union vă autorizează să accesaţi şi să utilizaţi platforma prin care este furnizat Programul Recomandaţi un prieten; Programul Recomandaţi un prieten şi Conţinutul sunt exclusiv pentru utilizarea personală şi necomercială.  Această licenţă este revocabilă în orice moment, fără notificare şi cu sau fără motiv legitim. Utilizarea neautorizată a Conţinutului poate încălca legile şi reglementările privind drepturile de autor şi mărcile şi/sau alte legi şi reglementări aplicabile şi este strict interzisă.

7.     Limitări ale răspunderii

Western Union nu acceptă nicio răspundere pentru utilizarea Programului Recomandaţi un prieten în orice mod care nu respectă aceşti Termeni şi condiţii.  În plus, Western Union nu va fi, în niciun caz, responsabilă faţă de dumneavoastră pentru niciun fel de prejudiciu indirect, accesoriu, special, subsidiar sau punitiv sau exemplar, inclusiv (dar fără limitare) daune pentru pierderea profitului, prestigiului, utilizării, datelor sau alte pierderi intangibile sau nemateriale rezultând în urma (i) utilizării sau imposibilităţii de a utiliza Programul Recomandaţi un prieten; (ii) costului achiziţionării de bunuri sau servicii de schimb; (iii) defecţiunilor tehnice, conexiunilor pierdute, deconectărilor, întârzierilor sau erorilor de transmitere; (iv) accesului neautorizat, coruperii, furtului, modificării, pierderii sau distrugerii transmisiunilor, datelor, aplicaţiilor sau sistemelor dumneavoastră; (iv) oricărei avarieri a unui computer sau sistem de tehnologia informaţiilor ca urmare a participării, accesării sau descărcării Programului Recomandaţi un prieten; (vii) oricărui virus, defect, probleme informatice sau intervenţii neautorizate; (viii) declaraţiilor, comunicărilor sau conduitei oricărei terţe părţi; sau (ix) oricăror erori de imprimare, tipografice, administrative sau tehnologice pe orice site-uri web sau în orice materiale asociate Programului Recomandaţi un prieten; sau (x) oricărui alt aspect legat de Programul Recomandaţi un prieten. 

8.     Refuzarea garanţiilor

8.1  Înţelegeţi şi sunteţi de acord că utilizarea de către dumneavoastră a Programului Recomandaţi un prieten este făcută pe riscul dumneavoastră exclusiv şi că Programul şi sistemele şi platformele asociate sunt furnizate „aşa cum sunt” şi „aşa cum sunt disponibile”.  Western Union declină în mod expres răspunderea pentru toate garanţiile, condiţiile şi termenii (colectiv denumite „Garanţiile”) de orice tip, fie explicite sau implicite conform dreptului comun sau cutumelor, inclusiv (dar fără limitare): garanţii cu privire la produsele sau serviciile oferite prin utilizarea Programului Recomandaţi un prieten; garanţii implicite de vandabilitate, calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop şi neîncălcare a drepturilor.

8.2  Western Union nu oferă nicio garanţie că (i) Programul Recomandaţi un prieten va îndeplini cerinţele dumneavoastră; (ii) Programul Recomandaţi un prieten va fi oferit neîntrerupt, în timp util, în siguranţă sau fără erori; (iii) rezultatele obţinute în urma Programului Recomandaţi un prieten vor fi exacte sau fiabile; (iv) calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau alte materiale obţinute prin intermediul Programului Recomandaţi un prieten se va ridica la aşteptările dumneavoastră; şi (v) orice erori ale serviciului vor fi remediate. 

 

9.     Rezervări de drepturi; separabilitate

9.1  Dacă Western Union (la propria şi absoluta sa latitudine) suspectează sau stabileşte că a avut loc o încălcare a acestor Termeni şi condiţii, Western Union poate lua orice măsură este considerată adecvată, inclusiv (dar fără limitare) încetarea Linkurilor de recomandare, închiderea profilului dumneavoastră, închiderea profilelor terţilor, încetarea sau invalidarea Recompenselor, suspendarea sau încetarea Programului Recomandaţi un prieten parţial sau integral.

9.2  Neexercitarea sau amânarea aplicării de către Western Union a unui drept sau a unei prevederi din aceşti Termeni şi condiţii nu constituie o renunţare la respectivul drept sau prevedere.  În cazul în care o instanţă competentă constată că orice prevedere din aceşti Termeni şi condiţii este nevalabilă, dumneavoastră şi Western Union conveniţi că instanţa va trebui să pună în aplicare intenţia reflectată în prevedere şi că celelalte prevederi ale acestor Termeni şi condiţii rămân în deplină vigoare.

10.  Modificări ale Termenilor şi condiţiilor

10.1    Western Union poate modifica aceşti Termeni şi condiţii în orice moment prin revizuirea site-ului web.

10.2    Western Union îşi rezervă dreptul de a modifica, schimba sau înceta Programul Recomandaţi un prieten (inclusiv valoarea Recompensei) în orice moment, fără notificare.

10.3    În urma oricărei modificări a acestor Termeni şi condiţii, continuarea utilizării Programului Recomandaţi un prieten constituie acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor şi condiţiilor modificate şi a Programului Recomandaţi un prieten aşa cum este în vigoare la momentul respectiv.

11.  Legea aplicabilă şi competenţa pentru litigii

11.1    Aceşti Termeni şi condiţii, precum şi orice litigiu sau revendicare apărute ca urmare sau în legătură cu acestea sau cu subiectul sau cu constituirea acestora (inclusiv litigii sau revendicări necontractuale) vor fi reglementate şi interpretate în conformitate cu legile din Anglia şi Ţara Galilor.

11.2    Dumneavoastră şi Western Union sunteţi de acord în mod irevocabil că instanţele din Anglia şi Ţara Galilor sunt cele competente pentru soluţionarea oricăror litigii sau revendicări apărute ca urmare sau în legătură cu aceşti Termeni şi condiţii sau cu subiectul sau cu constituirea acestora (inclusiv litigii sau revendicări necontractuale).

11.3    Procedura Uniunii Europene de soluţionare online a litigiilor (SOL) oferă o soluţie simplă, eficientă, rapidă, cu costuri reduse şi extrajudiciară pentru litigii referitoare la transferuri online. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.