• Destinatario
  • Pago
  • Revisión
  • Recibo

Legal

Termes i condicions


Espanya: Condicions del Servei en Línia de Transferència Monetària de Western Union®

ÉS IMPORTANT LLEGIR I ENTENDRE LES NOSTRES CONDICIONS ABANS D'ACCEPTAR-LES. AQUESTES CONDICIONS CONTENEN LIMITACIONS DE L'ABAST DE LES NOSTRES OBLIGACIONS CAP A VOSTÈ, A MÉS DE LIMITACIONS I EXEMPCIONS DE LA NOSTRA RESPONSABILITAT CAP A VOSTÈ EN CAS QUE SOFRÍS UN PERJUDICI A CONSEQÜÈNCIA D'HAVER FET SERVIR EL SERVEI DE TRANSFERÈNCIA MONETÀRIA DE WESTERN UNION. HEM MARCAT AMB NEGRETA LES DISPOSICIONS QUE INDIQUEN AQUESTES LIMITACIONS I EXEMPCIONS.

Les nostres Condicions utilitzen les següents definicions:

a. "Targeta bancària" fa referència a una targeta Visa® o MasterCard® de crèdit o dèbit;

b.“Dia hàbil” fa referència a un dia que no sigui dissabte o diumenge en que els bancs estan oberts per operacions generals a Viena;

c."Emissor de la targeta" fa referència a l'emissor i propietari de la targeta bancària;

d."Métode de pagament” fa referència a les opcions de pagament disponibles per a l´emissor per finançar una transferència monetària a través del Servei en Línia de Western Union que pot variar de país en país i pot incloure targeta bancària, compte bancari i altres mètodes de pagament.

e.“Activitat prohibida" fa referència a qualsevol activitat il·lícita; entre d’altres, srealitzar o rebre pagaments per serveis de jocs d´atzar i apostes; o fer-se un pagament a un mateix com el Receptor per demostrar solvència financera (RISC DE FRAU); o crear més d’un perfil, o enviar o rebre diners en nom d´una altra persona.

f."Receptor" fa referència a la persona nomenada com a beneficiària d'una transferència monetària (tant si aquesta transferència ha estat efectuada per l´emissor utilitzant el Servei en Línia de Western Union, com si ho ha fet una altra persona a través d’un altre Servei de Transferència Monetària de Western Union);

g."Emissor" fa referència a la persona que realitza una transferència monetària a través del Servei en línia de Western Union;

h."Transacció" fa referència a totes les transferències monetàries realitzades mitjançant el Servei en Línia de Western Union;

i."Western Union", "nosaltres", "el/la/els/les nostre/a/es" fa referència a Western Union International Bank GmbH i a Western Union International Limited i, en referència a la clàusula 9 de l´acord sobre "negligència o frau en representació nostra”, inclou també totes les empreses associades o agents de Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited quan realitzin funcions que, altrament, haurien de realitzar Western Union International Bank GmbH i Western Union International Limited en el marc del Servei en Línia de Western Union que ofereixen.

j."Servei en Línia de Western Union" fa referència a tots els serveis de transferència monetària que facilitem a través de la Pàgina Web de Western Union o de les aplicacions per mòbils de Western Union.

k."La Pàgina Web de Western Union" o "Pàgina Web" fa referència a la pàgina web gestionada per nosaltres per proporcionar serveis en línia de transferència monetària i a l’aplicació de Western Union per mòbils; i

l."Vostè”, “seva/vostre" fa referència a qualsevol persona que faci servir la Página Web de Western Union o el Servei en línia de Western Union com a emissor.

1. SOBRE NOSALTRES

1.1. El Servei en Línia de Western Union® l´ofereix Western Union International Bank GMBH (WUIB) en col.laboració amb Western Union International Limited. WUIB és una societat austríaca de responsabilitat limitada amb domicili social a The Icon Vienna Turm 24, Wiedner Gürtel 13, 1100, Viena, Austria. Consta registrada en el Registre Mercantil de Viena amb el número FN 256187t.. El seu número del Registre de Tractament de Dades és el 2111221. Western Union International Limited és una societat irlandesa (TO 372428) amb domicili social a Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irlanda.

1.2. Els clients poden obtenir informació sobre direccions i horari laborable dels agents i representants locals mitjançant el següent telèfon: +322.639.7098. També es pot contactar amb WUIB en el següent telèfon: 900 633 633 o mitjançant el correu electrònic spain.customer@westernunion.es.

1.3. WUIB està supervisada per l’ Autoritat Austríaca de Mercats Financers [Finanzmarktaufsicht] Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Viena, número de telèfon +43 1 249 59. Més informació a: www.fma.gv.at.

2. ELS NOSTRES SERVEIS

2.1. El Servei en Línia de Western Union ofereix serveis de transferències nacionals i internacionals. Vostè necessita tenir una edat mínima de 18 anys per fer ús del Servei en Línia de Western Union i tenir la seva residència habitual a Espanya. Cada transferència de diners rep un número individual de transacció, el “Número de Control de Transferència Monetària” o "MTCN”.

2.2. Complimentant i acceptant la informació necessària per fer una transferència de diners y acceptant aquestes Condicions, l'emissor faculta a WUIB a executar una transferència monetària concreta. Cada transferència de diners individual constitueix un contracte entre WUIB i l'emissor, que està limitada a l'execució d'una transferència de diners concreta. En cap concepte es converteix en un acord marc entre vostè i Western Union que ens obligui a realitzar conseqüents transferències monetàries individuals. L'emissor tindrà que informar el receptor de la transferència d'una manera apropiada.

2.3. Subjecte als requeriments estatutaris o legals, ens comprometem a que els diners estiguin disponibles per la retirada per part del Receptor, a mes trigar, al final del dia laborable següent al dia laborable en que els diners van ser rebuts (“Dia de recepció”). El moment de recepció es el moment quan Western Union rep els diners que han de ser transferits i les taxes associades a la transferència. Per a transferències formalitzades en format paper el període s'allarga un dia laborable addicional.

2.4. Per diners transferits (i) a un estat fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), o (ii) subjecte a conversió múltiple de divises entre l'Euro i una divisa diferent a l’ Euro d'un país membre de la Unió Europea o del EEE, o (iii) que no es pagarà en Euros, els diners estaran disponibles per ser recollits pel receptor, com a molt tard, al final del quart dia laborable després del dia de recepció.

2.5. Per a transferències regulars, els diners estan normalment disponibles per la recepció en qüestió de minuts, subjecte a l'horari d'apertura del respectiu agent local. Per alguns països, el servei podria retardar-se o limitar-se per altres restriccions. Si necessita informació addicional, contacti el número de telèfon especificat al paràgraf 1.2 d'aquestes Condicions.

2.6. El Servei en Línia de Western Union proporciona diverses opcions per rebre diners, incloent diners en efectiu a l'ubicació d'un agent, directe a un número de compte o telèfon mòbil quan sigui disponible. Quan els fons s’ han de pagar en metàl·lic, el Receptor ha de proporcionar una prova adequada de la seva identitat, juntament amb dels detalls de la transacció requerides per Western Union en relació amb la transferència, en particular el nom del receptor, la quantitat aproximada de diners transferits i qualsevol altre condició o requeriment que siguin obligatòri a l'ubicacio de l'agent de Western Union per realitzar el pagament, com el MTCN. El pagament del diners en efectiu, es farà al receptor que Western Union o el seu agent considerin autoritzat per rebre’ls, seguint la verificació i identificació dels documents. Els pagaments es podran fer fins i tot si la informació de la transacció proporcionada pel Receptor té errors mínims. Ni Western Union ni els seus agents verifiquen la direcció del Receptor. A determinades ubicacions de pagament es podria requerir al Receptor proporcionar prova de la seva identitat o respondre una pregunta de verificació (o totes dues) per rebre els diners. Les preguntes de verificació no constitueixen una prova addicional de seguretat i no poden ser usades per retardar el pagament d'una transferència i estan prohibides en alguns països. Per transaccions a un compte bancari o un telèfon mòbil, Western Union transferirà els fons al compte facilitat per l'emissor. En el cas d'una inconsistència entre el titular del número de compte (incloent-hi número de telèfon mòbil per comptes de número mòbil) i el nom del Receptor previst, la transferència serà abonada al número de compte proporcionada per l'emissor.

2.7. La llei aplicable prohibeix als transmissors de diners fer negoci amb certs individus o països; Western Union està requerit a verificar totes les transaccions amb llistes de noms proporcionades pels governs dels països i territoris on fem negocis, incloent-hi l’Oficina de Control d'Actius (OFAC) del Departament del Tresor del EUA i la Unió Europea. Si es detecta un possible nom, Western Union recerca la Transacció per determinar si el nom detectat es correspon amb la persona de la llista rellevant. Amb aquesta finalitat, Western Union està autoritzat a demanar a l'emissor detalls addicionals i prova d'identificació que pot causar retards en la transacció. Aquest és un requeriment legal per totes les Transaccions processades per Western Union (incloent-hi transferències que comencen i acaben als EUA).

2.8. Taxes de transferència: a la pàgina Web de Western Union hi ha informació escrita explicant la forma com Western Union cobra a l'emissor per fer una transferència de diners. Aquesta informaciò també es mostra a l'emissor de forma prèvia a completar l'ordre de pagament. Les tarifes específiques per una transferència de diners estan indicades en l'àrea "Enviar diners" a www.westernunion.com. Només heu de seleccionar el país de destinació, entrar la quantitat a transferir i fer clic a "Calcular". L'Emissor assumirà totes les taxes per completar la transferència, excepte quan la llei aplicable al país de destinació així ho determini. En alguns casos, els pagaments de transferències de diners estàn subjectes a impostos locals i comissions. El Receptor pot rebre càrrecs addicionals en rebre els fons de l'emissor a través d'una transferència basada en un compte, telèfon mòbil o compte bancari. Les transferències de diners haurien de ser enviades a un compte de divisa local (Receptor); en cas contrari, la institució receptora (on el receptor té el seu compte) pot convertir els fons amb la seva taxa de conversió pròpia o inclús pot rebutjar la transferència de diners. L'acord del Receptor amb el seu proveïdor de telefonia mòbil, compte "mWallet" o d'altres proveïdors regeix el seu compte i determina els seus drets, obligacions, taxes aplicables, disponibilitat de fons i limitacions del compte. En el cas d'inconsistència entre el titular del número de compte (incloent-hi números de telèfon mòbil per comptes de telèfon mòbil) i el nom del receptor, la transferència serà abonada al número de compte facilitat per l'emissor. Western Union pot carregar tarifes addicionals associades amb l'ús d'un compte per enviar o rebre una transferència de diners. Western Union no assumeix cap responsabilitat relacionada amb costos de l'emissor o altre titular de compte en relació amb el tipus de canvi fet servir per la conversió a monedes differents de les locals o per accions o omissions en nom del destinatari o proveïdor de serveis financers provisionals.

2.9. Canvi de divises

a. Els pagaments de transferències de diners normalment es faran en la divisa del país de destí (en alguns països els pagaments estan disponibles solament en divises alternatives). A Western Union totes les divises es converteixen amb la tarifa de canvi viguent. Western Union calcula la seva tarifa de canvi basant-se en la tarifa interbancària comercial disponible més un marge. La majoria de tarifes de conversió s’ajusten vàries vegades diàriament, en concordança amb el tancament de tarifes dels mercats financers globals. La tarifa de canvi per una transferència de diners s’indica a www.westernunion.com després de seleccionar el país de destinació al camp "Enviar diners", introduint la la quantitat a transferir i clicant “Calcular”.

b. La divisa es converteix en el moment de la transferència i el receptor rebrà la quantitat de divisa estrangera mostrada durant el procés de transferència. Tanmateix, en alguns països, les regulacions nacionals requereixen que les transferències de diners es converteixin únicament quan es paguen. Si l'emissor envia els fons a algú d'aquests països, la tarifa de canvi mencionada és únicament una estimació, i la tarifa de canvi final es determinarà al moment del pagament. Els agents de Western Union poden oferir als Receptors l'elecció de rebre els diners en una divisa diferent de la seleccionada per l'Emissor . En aquests casos, Western Union (o els seus agents, el proveïdor de telefonia mòbil o proveïdor de compte) pot recollir una quantitat addicional quan converteix els fons de l'Emissor a una divisa seleccionada pel Receptor. Si l'Emissor selecciona una divisa de pagament diferent de la divisa nacional del país de destinació, és possible que la divisa de pagament seleccionada no estigui disponible a totes les destinacions de pagament en aquest país, o pot no estar disponible en suficients bitllets petits per pagar tota la transferència. En aquests casos, l'agent pagador podrà pagar tot o part de la transferència de diners de l'Emissor en la divisa nacional. El tipus de canvi de Western Union pot ser menys favorable que algunes tarifes de conversió anunciades comercialment i usades en transaccions entre bancs o d'altres institucions financeres. Qualsevol diferència entre el canvi de moneda ofert als clients i el canvi de moneda rebut per Western Union serà retinguda per Western Union (i en alguns casos, els seus agents, proveïdors de telefonia mòbil o proveïdors de comptes) a més a més de les tarifes de la transferència. Pot obtenir informació addicional sobre tipus de canvi per a països i destinacions específiques a través el telèfon gratuït indicat a baix o a la nostra Web.

2.10. SMS -Western Union pot oferir notificació per SMS gratuïta en alguns països per indicar (a l'Emissor) que els diners transferits han sigut recollits pel Receptor o que els diners estan disponibles per recollir (pel Receptor). Els càrrecs aplicats pel proveïdor del servei de telefonia són de la responsabilitat exclusiva de l'Emissor o del Receptor. Western Union no és responsable de qualsevol càrrec relacionat amb els missatges de SMS. Si la llei aplicable ho permet, el SMS serà enviat al número de telèfon mòbil de l'Emissor i/o Receptor facilitat en realitzar la transacció. Western Union enviarà missatges SMS a un portal per reenviament; tanmateix, el reenviament és responsabilitat de terceres parts i no pot ser garantit. Western Union no és responsable d'avaries tècniques que succeeixin fora dels seus sistemes propis.

3. LA NOSTRA RESPONSABILITAT CAP A VOSTÈ

3.1. Declarem la nostra voluntat d´oferir-li els serveis de transferència monetària i la informació corresponent de conformitat amb aquestes Condicions en la forma de pagaments individuals i actuar amb diligència raonable.

3.2. No estem obligats a acceptar cap mena d´ordre per realitzar qualsevol transacció i no acceptem cap responsabilitat pel fet de declinar qualsevol d´aquestes ordres o per revocar, acabar o restringir els nostres serveis amb vostè. No obstant això, aquestes condicions s´aplicaran a qualsevol ordre que decidim acceptar.

3.3. No acceptem cap responsabilitat cap a vostè per:

a. béns o serveis que pagueu en fer servir el Servei en Línia de Western Union, i en particular per la seva entrega;

b. errors ens els serveis de comunicació que no puguin considerar-se, raonablement, sota el nostre control;

c. pèrdues o endarreriments en la transmissió de missatges, derivats de l'utilització de qualsevol proveïdor de serveis d'accés a Internet o causats per qualsevol navegador o software que no estigui sota el nostre control;

d. els serveis que us presti l'Emissor de la targeta;

e. virus causats per tercers;

f. errors a la Web o al Servei en Línia de Western Union que es produeixin perquè la informació que vostè o un tercer ens hagin proporcionat sigui incompleta o incorrecta

g. qualsevol ús il·legítim o intercepció de missatges o informació abans que arribin a la Web;

h. qualsevol ús o accés il·legítim a dades de les que disposem sobre la seva persona o les seves transaccions (tret que aquest ús o accés s'hagi produït per negligència, frau o incompliment de les lleis de protecció de dades personals per part nostra).

3.4. Independentment de qualsevol acord previ sobre transferències monetàries, no estem obligats a iniciar o realitzar una transferència monetària si:

a. no podem comprovar satisfactòriament la vostra identitat;

b. tenim motius per sospitar que el missatge de transacció es incorrecte, il·legítim o fals;

c. ens ha proporcionat informació incorrecta o incompleta o el seu missatge de transacció no ens arriba amb temps suficient per poder efectuar puntualment la transacció sol·licitada;

d. l'Emissor de la targeta no autoritza que faci ús de la targeta bancària per pagar la transacció i les nostres taxes corresponents.

No acceptem cap responsabilitat per danys i prejudicis derivats d'un impagament o d'una demora en el pagament d'una transferència monetària a un receptor en base a la nostra responsabilitat en virtut del paràgraf 8 o pel fet de no haver realitzat una transacció mitjançant el Servei en Línia de Western Union per qualsevol d'aquests motius.

3.5. Podem negar-nos a prestar-li el Servei en Línia de Western Union total o parcialment si prestar aquest servei implica vulnerar alguna política de Western Union (incloent les polítiques dirigides a prevenir el frau, el blanqueig de diners o el finançament terrorista) o qualsevol altra llei aplicable, ordre judicial o requeriment de qualsevol autoritat reguladora o governamental, organisme o entitat que tingui competència jurisdiccional sobre nosaltres, o si per qualsevol altre motiu considerem aquesta acció necessària per protegir els nostres interessos. No obstant això, si ens neguem a prestar-li el Servei en Línia de Western Union (total o parcialment) per qualsevol d'aquests motius, l’hi comunicarem a vostè sempre que sigui factible i, sempre que no hi hagi algun motiu legal que ens impedeixi fer-ho, li explicarem els motius.

3.6. Podem suspendre total o parcialment el funcionament de la Web de Western Union o el Servei en Línia de Western Union per circumstàncies fora del nostre control que ens obliguen a prendre aquesta decisió (actes fora del nostre control). En cas que nosaltres, un proveïdor de serveis o qualsevol altre tercer interrompi per qualsevol motiu els serveis proveïts a través de la Web de Western Union o del Servei en Línia de Western Union, ens comprometem a fer tot el que sigui raonablement possible per minimitzar la duració d'aquesta interrupció.

3.7. Per regla general ens comunicarem amb vostè a través d'Internet i per correu electrònic, sense prejudici al seu dret a comunicar-se amb nosaltres per qualsevol altre mitjà si les circumstàncies així ho requerissin (veure clàusula 1.2 esmentada a dalt).

4. LA VOSTRA RESPONSABILITAT CAP A NOSALTRES

4.1. Vostè declara que pagarà les nostres taxes per cada transferència que realitzi utilitzant el Servei en Línia de Western Union (veure article 2.8 esmentat a dalt).

4.2. Vostè haurà de pagar l'import principal d'una transferència monetària i els nostres càrrecs mitjançant una targeta bancària o des de el seu compte bancari. Cada cop que vostè utilitzi el Servei en Línia de Western Union, accepta que estem autoritzats a carregar a l'entitat emissora de la seva targeta o compte bancari l'import principal de qualsevol transferència monetària i els càrrecs que apliquem a la transacció corresponent abans de dur a terme la transferència o la transacció. Comunicarem quin import carregarem a l'Emissor de la vostra targeta o compte corrent abans que vostè doni la seva autorització definitiva a la transacció.

4.3. Vostè dóna el seu consentiment i accepta que

a. la informació proporcionada és veritable, precisa, actualitzada i completa;

b. ha de compartir les dades de la transacció solament amb el Receptor (quantitat de diners, el seu nom, el seu país d’origen, nom del receptor i MTCN). Vostè està obligat a garantir que cap tercera persona té accés a aquesta informació. Li recomanem realitzar transferències solament a persones que conegui personalment;

c. no utilitzar el Servei en Línia de Western Union per a finalitats il.lícites;

d. no utilitzar el Servei en Línia de Western Union per a finalitats prohibides;

e. no iniciar cap transferència monetària ni qualsevol altra transacció a través del Servei en Línia de Western Union que vulneri aquestes Condicions o qualsevol altra restricció o requisit d'ús especificat a la Web de Western Union;

f. és responsable de la seguretat de la seva contrasenya i nom d’usuari de conformitat amb la clàusula 6 a baix referida.

4.4. En el cas de pèrdua, robatori, ús indegut o no autoritzat de dades de la transacció (veure disposició 4.3.b esmentada a dalt) en el que vostè consideri que hem realitzat una transacció que no ha autoritzat o que hem incomplit o realitzat de forma incorrecta, pot trucar-nos al +322 639 7098 o 900 633 633 per informar-nos immediatament i procedirem a iniciar la corresponent recerca dels fets.

4.5. Vostè reconeix i accepta que podem facilitar informació sobre vostè i sobre els serveis que li prestem quan escaigui a les autoritats reguladores o governamentals, organismes o entitats en els casos següents:

a. Quan estiguem obligats a fer-ho per llei.

b. O si determinem que revelar aquesta informació pot ajudar a combatre el frau, delictes de blanqueig de diners o altres activitats delictives.

5. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Si troba algun error o té algun problema amb la Web de Western Union o el Servei en Línia de Western Union contacti’ns per correu electrònic o per telèfon (per la informació de contacte veure disposició 1.2) o escrigui’ns a:

Western Union Spain

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Lithuania LT-08247.

6. CONTRASENYA I SEGURETAT.

Abans de realitzar la primera transacció monetària vostè ha de donar-nos una contrasenya, uncorreu electrònic vàlid i el seu nom d’usuari. Només vostè pot utilizar la contrasenya i el nom d’ usuari. Vostè és el responsable de mantenir en secret la seva contrasenya i el seu nom d’usuari i es responsabilitza plenament de totes les transaccions que es realitzin amb la seva contrasenyai nom d’ususari. ¡NO COMPARTEIXI LA SEVA CONTRASENYA AMB NINGÚ NI L’ESCRIGUI EN CAP LLOC!. Vostè accepta notificar-nos immediatament qualsevol ús il·legítim de la seva contrasenya o del seu nom d’usuari o qualsevol altra vulneració de la seguretat al telèfon +43 800 29 6544. Una vegada ens hagi informat de l’ús il·legítim de la seva contrasenya i nom d’usuari prendrem mesures immediatament per evitar l’ús posterior d’aquesta informació. Li mantindrem oportunament informat de qualsevol mesura que s’apliqui, tret que per motius legals no puguem fer-ho. Sense perjudici de prendre aquestes mesures, no ens responsabilitzem de cap pèrdua o dany derivat de l'incompliment per la seva part de les obligacions estipulades en aquest paràgraf. És possible que tingui dret a que l'entitat emissora de la seva targeta li reemborsi o retorni determinats imports en cas que s'hagi fet un ús fraudulent de la seva targeta bancària o compte corrent.

7. DIVULGACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERES PERSONES

7.1. Western Union utilitza i fa ús de la seva informació personal de conformitat amb la nostra Declaració de Privadesa i per la present vostè dona el seu consentiment. Fer clic aquí per la Declaració de Privadesa. Estem autoritzats per modificar la nostra Declaració de Privadesa en qualsevol moment.

7.2. Aquesta declaració constitueix una renúncia expressa al secret bancari en virtut de l’article 38 de la Llei d’ Operacions Bancàries d’Àustria. Aquest consentiment pot ser revocat a qualsevol moment per escrit a través de carta dirigida a la direcció de WIUB que apareix en el paràgraf 1.1 o per correu electrònic a la adreça electrònica que apareix en el paràgraf 1.2.

7.3. Ens reservem el dret de verificar les dades que vostè ens faciliti. Western Union obté avaluacions crediticies sobre la base dels processos d’estadístiques matemàtiques de Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Viena o d’altres proveïdors de serveis encarregats per nosaltres per verificar la informació del nostres clients, excepte informació crediticia. Vostè pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

8. RESPONSABILITAT

A. Transaccions no autoritzades

8.1. Podem ser responsables cap a vostè si realitzem una transacció sense la seva autorització. Partint de la base que vostè no és responsable de les transaccions que es realitzin sense la seva autorització, de conformitat amb els paràgrafs 8.2 i 8.3, nosaltres li reemborsarem la quantitat de la transacció ràpidament, com a més tard al final del dia hàbil següent de rebre la seva notificació o de tenir coneixement de la transacció no autoritzada. En aquests casos nosaltres no tindrem dret a reclamar-li el reemborsament de les nostres despeses. En el cas que hi hagi indicis raonables que vostè ha comès una activitat il.lícita la nostra obligació de reemborsar-li se suspèn, quedant pendent una recerca, la qual es realitzarà al més aviat possible.

8.2. Vostè podria ser responsable pel pagament d’una quantitat màxima de fins a 50 Euros per pèrdues com a:

a. resultat d’una transacció no autoritzada per l’ús de dades perdudes, robades o desaparegudes (veure paràgraf 4.3b); o

b. resultat del ús indegut d’aquestes dades.

8.3. En virtud del paràgraf 8.2, no ensfem responsables en el cas que no hagi estat possible per a vostè detectar la pèrdua, el robatori o l’ús indegut d’aquestes dades. També en el cas que la pèrdua d’aquestes dades hagi estat causada per un treballador, agent indirecte actuant en nom de Western Union o d’ alguna de les nostres filials o d’un altre proveïdor extern nomenat per nosaltres.

8.4. La seva responsabilitat generada per transaccions no autoritzades no es limitarà a un màxim de 50 Euros de conformitat amb el paràgraf 8.2, si vostè va actuar amb intenció fraudulenta o va contribuir a l’ús indegut de les dades en la transacció d’una forma intencionada o a través d’una conducta negligent i greu. En aquests casos, vostè serà responsable de totes les pèrdues originades per la transacció no autoritzada. En concret en el cas de conducta negligent i greu, inclou però no està limitat a aquells casos en els que no ens va informar, de forma immediata, sobre la pèrdua de les dades o si no va mantenir aquestes dades en un lloc segur o va revelar-les a terceres persones.

8.5. Tret que vostè actuï amb intenció fraudulenta, no serà responsable en els següents casos:

a. per pèrdues resultants d’un ús no autoritzat de dades en una transacció ocorregude després de la recepció de la nostra notificació de conformitat amb el paràgraf 4.4; o

b. en el cas que nosaltres no vam poder garantir que els nostres punts de contacte estiguessin a la seva disposició, per fer possible la notificació de conformitat amb el paràgraf 4.4.

B. Transaccions realitzades incorrectament o no realitzades

8.6. Podem ser responsables cap a vostè si no realitzem o realitzem incorrectament una transacció que vostè ens hagi autoritzat a no ser que sigui per culpa seva. La culpa inclou, entre altres casos, les raons determinades en la secció 4.3 a dalt esmentada. Això significa que en el cas que no es realitzi una transacció o la realitzem incorrectament, li reemborsarem la quantitat de la transacció (en la mesura que la transacció no s'ha realitzat o s'ha realitzat incorrectament). En aquests casos vostè pot reclamar el reemborsament de totes les taxes i interessos en la mesura que hagin sigut cobrats o estiguin relacionats amb la realització incorrecta o no realització de la transacció.

8.7. En el cas que s'hagin cobrat les taxes per una transacció no realitzada o realitzada incorrectament per la nostra culpa o per un agent intermediari i les taxes s'hagin deduït de la quantitat que s'havia de rebre del Receptor, transferirem al Receptor immediatament les quantitats deduïdes.

8.8. Qualsevol altra responsabilitat cap a vostè queda exclosa sota el paràgraf 8.6 si:

a. podem demostrar que la quantitat de la transacció va ser rebuda en el moment adequat pel proveïdor del servei de pagament del receptor; o

b. en el cas previst en el paràgraf 8.6. a, es considera que una transacció ha sigut realitzada correctament si es pot demostrar que la transacció s'ha realitzat de conformitat amb la informació proporcionada per vostè. Si vostè ens ha proporcionat una informació incorrecta per poder realitzar la transacció, ens pot sol·licitar la nostra assistència per recupear els diners . En aquest cas no podem garantir l'èxit dels nostres esforços i ens guardem el dret de cobrar-li una taxa per cobrir les nostres despeses raonables pel treball realitzat.

C. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

8.9. Qualsevol altra responsabilitat que li deguem a vostè sota el paràgraf 8.1 i 8.6 queda exclosa si en el transcurs de 13 mesos després de la data de la realització de la transacció, vostè no ens informa que s'ha produït una transacció no autoritzada o realitzada de forma incorrecta.

8.10. Tampoc tindrem cap tipus de responsabilitat sota el paràgraf 8, si els motius pels quals no vam poder realitzar la transacció o la vam realitzar incorrectament va ser per fets fora del nostre control o de les nostres obligacions legals.

8.11. No serem responsables cap a vostè, si la transacció no autoritzada o realitzada incorrectament va ser realitzada per una tercera persona o entre terceres persones que vostè hagi autoritzat abans de que nosasltre rebéssim el seu pagament per realitzar la transferència o un altre transacció. En aquest cas, hauria de contactar el més aviat possible a aquesta tercera persona i informar-li de les circumstàncies de la transacció realitzada sense autorització o de forma incorrecta.

8.12. No assumim responsabilitat pels danys ocasionats per fets inusuals i imprevisibles respecte dels quals Western Union no té control sobre les seves conseqüències i, tot i exercir diligència deguda, Western Union no podria haver evitat (per exemple fets fora del nostre control, fallada en les línies de comunicació, disturbis civils, guerra o d'altres fets com accións sindicals o tancaments patronals sobre els quals no tenim control). Això és aplicable també en els casos que Western Union està obligat per ordres comunitàries, nacionals, judicials o administratives que diguin el contrari.

8.13. No eludim o limitem la nostra responsabilitat enfront de vostè en el cas que de fer-ho incorreguéssim en una il·legalitat. Això inclou responsabilitat per causa de mort o dany personal ocasionat per una negligència nostra; per falsedat fraudulenta; o per incompliment dels seus drets legals on s'incorreria en una il·legalitat el fet d'eludir o limitar aquests drets en relació amb el Servei en Línia de Western Union.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La Web de Western Union i el Servei en Línia de Western Union, el seu contingut i la propietat intel·lectual relacionada i continguda en ells (incloent-hi però sense limitar-se a, drets d'autor, patents, drets de bases de dades, marques comercials i marques de serveis) són propietat de Western Union, de les nostres filials o de tercers. Tots els drets de la Web de Western Union i del Servei en Línia de Western Union, segueixen sent de la nostra propietat o propietat d'aquests tercers. La Web de Western Union i el Servei en Línia de Western Union només es pot fer servir per a les finalitats permeses per aquestes Condicions o especificades a la Web. Únicament esteu autoritzats a visualitzar i guardar una còpia de les pàgines de la Web en línia de Western Union per al vostre ús personal. No podeu duplicar, publicar o modificar la Web de Western Union, el Servei en Línia de Western Union o parts d’ elles, o crear obres derivades d’ elles, participar en la seva transferència o venda, publicar-les en Internet o usar-les per a qualsevol altre ús públic o comercial sense autorització expressa per escrit per part nostra. No podeu: (a) fer servir cap robot, aranya, scrapero qualsevol altre dispositiu per accedir a la Web de Western Union o al Servei en Línia de Western Union; i/o (b) eliminar o modificar drets d'autor, marques comercials o altres avisos de propietat registrada que apareix en la Web de Western Union (o pàgines impreses de la Web). El nom de Western Union i altres noms i marques de propietat dels productes i/o serveis de Western Union als quals es fa referència a la Web de Western Union són les nostres marques exclusives o les marques exclusives de tercers. Altres noms de productes, serveis i empreses que apareguin a la Web poden ser marques comercials dels seus respectius propietaris.

10. ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

La Web de Western Union pot contenir enllaços i referències a altres webs i recursos d'Internet («llocs enllaçats»). Els enllaços a un lloc enllaçat no constitueixen cap aprovació per part nostra dels recursos o continguts de tercers ni tampoc cap vinculació amb aquests. Els enllaços no impliquen que tinguem cap tipus d'associació o vinculació amb terceres parts, ni que estiguem autoritzats legalment a fer servir cap marca comercial, nom comercial, logotip o símbol de drets d'autor que hi apareguin o als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços, o que ells llocs enllaçats estiguin autoritzats per utilitzar cap marca o nom comercial, logotip o símbol de drets d'autor de Western Union. Per a qualsevol possible problema que vostè pugui tenir amb un lloc enllaçat, s’ha de dirigir directament a l'administrador d'aquest lloc. Nosaltres no representem ni garantim la precisió o la fiabilitat de cap consell, opinió, declaració o altra informació que aparegui o es distribueixi a través d'un lloc enllaçat i neguem expressament tota responsabilitat. Vostè accepta que si confia en qualsevol opinió, consell o informació que aparegui o estigui disponible de qualsevol altre forma a través d'algun lloc enllaçat, ho fa exclusivament sota la seva responsabilitat.

11. DRET A CANCEL.LAR O RESCINDIR UNA TRANSFERÈNCIA MONETÀRIA

11.1. ostè té el dret de cancel·lar una transferència monetària a través de la Web de Western Union en un termini de 14 dies. Aquesta cancel·lació ha de declarar-se expressament i per escrit, a través de correu electrònic o postal. No obstant això, el dret de cancel·lació no és aplicable si ja hem abonat al Rceptor la quantitat monetària abans de rebre la seva notificació de cancel·lació. Si vostè exercita el dret de cancel·lació abans de l'abonament de la quantitat monetària al Receptor, li reemborsarem la quantitat transferida sense cobrar-li taxes.

11.2. Vostè pot cancel·lar una ordre de transferència monetària per escrit, correu electrònic o postal, en el cas que encara no hàgim abonat al Receptor la quantitat monetària i abans de rebre la seva notificació de cancel·lació. En aquest cas li abonarem la quantitat monetària transferida d'acord amb el tipus de canvi de Western Union vàlid en el moment de l'abonament, almenys el valor nominal de la quantitat transferida en la mesura que la quantitat no s’hagui abonat al receptor a 45 dies. En aquest cas les taxes de la transferència no es reemborsaran. Si no hem possat els fons a diposició del Receptor en tres dies hàbils li reemborsarem, en el cas que la seva notificació de cancel·lació estigui justificada, la quantitat monetària transferida mes totes les taxes pagades (subjecte a restriccions legals i estatutàries).

12. ACORD ÍNTEGRE

Aquestes Condicions, juntament amb la resta de qüestions contractuals a les quals es fa referència en aquestes Condicions, constitueixen el contracte i acord íntegre entre vostè i nosaltres i substitueixen i deixen sense efecte tots els contractes o acords anteriors que puguin existir entre nosaltres.

13. CLÀUSULA DE DIVISIBILITAT

En cas que una o diverses disposicions d'aquestes Condicions siguin considerades nul·les, il·legals o inaplicables, les disposicions restants continuen sent vàlides i aplicables.

14. QUEIXES, DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

14.1. En el cas que no estigui satisfet amb els nostres serveis sota aquestes Condicions, pot presentar una queixa, per escrit en la informació de contacte publicada en https://www.westernunion.com. Intentarem respondre la seva queixa el més aviat possible i li enviarem una carta dintre dels 15 dies hàbils des de la seva recepció. En casos excepcionals, li enviarem una resposta provisional dintre dels 15 dies hàbils especificant quan rebrà la nostra resposta definitiva que no serà més tard dels 35 dies hàbils des de la recepció de la queixa inicial. Si no rep la nostra resposta final o no està satisfetamb la nostra resposta final, pot dirigir-se directament el Comitè de Conciliació de la indústria bancària austríaca [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft], Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Viena. També té la possibilitat d'exercitar els seus drets davant els tribunals competents de jurisdicció general i, alternativament, pot utilitzar una resolució de disputes en línia [Online Dispute Resolution] ("ODR"). El ODR ofereix una solució a les disputes fora dels tribunals en relació a transaccions en línia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.2. Aquestes Condicions estan sotmesa al dret austríac, amb l'excepció de les normes de conflicte de lleis. El lloc de compliment es Viena. Si vostè és resident a Espanya, es pot beneficiar de les disposicions obligatòries de la Llei de protecció del consumidor espanyola.

14.3. Els tribunals de la ciutat de Viena tindran la jurisdicció per decidir sobre els acords conclosos amb els consumidors segons la secció 1 de la Llei de protecció del consumidor austríaca [KSchG]. Si vostè és un consumidor pot plantejar procediments judicials sobre queixes o disputes (incloent-hi queixes o disputes no contractuals) resultants o relacionades amb aquestes Condicions davant els tribunals del seu lloc de residència habitual o davant els tribunals d'Austria. Si vostè és un consumidor nosaltres també podem plantejar procediments judicials contra voste davant els tribunals del seu lloc de residència habitual, del seu domicili o del seu lloc de treball.

 

^ Tornar a dalt