Western Unioni kaudu pangakontole ülekande tegemise teenus | Western Union

Piirangud

Otse panka edastamise teenuse kättesaadavus oleneb valitud tingimustest, sh määratud summast, sihtkohariigist, valuuta kättesaadavusest, eeskirjadega seotud probleemidest, isikutuvastuse nõuetest ja asukoha töötundidest; ning otse panka ülekannete tegemisel ka panga koostööst ja töötundidest, sh kohalikest pühadest ja panga puhkepäevadest ning rahaliste vahendite kättesaadavust puudutavatest panga reeglitest (kokku „piirangud”). Otse panka tehtavad ülekanded suunatakse üldiselt kvalifitseeruvatele pangakontodele sihtkoha pankades ühe kuni viie pangapäeva jooksul pärast raha saatmist, vastavalt piirangutele.

Tehingud: i) mis ületavad teatud summasid; ii) teatud sihtkohtadesse; iii) mis viitavad teatud eeskirjadega seotud probleemidele; või iv) on saadetud viivitusega meetoditel, võivad võtta kauem aega ning neile võivad rakenduda europiirangud või lisapiirangud. Vt üksikasju kohalduvast vormist või veebiteenuse tingimustest.

Kontrollige saadaolevaid sihtkohariike.