Privaatsusavaldus

Andmekontrollerid

Andmekontroller

Western Union International Bank GmbH

Jõustumiskuupäev: November 2016

See privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas Western Union kogub ja kasutab teie isiklikku teavet, mida me hangime, kui külastate või kasutate meie veebisaiti Euroopa Majanduspiirkonnas.

MEIE KOGUTAV TEAVE

Western Union kogub teie kohta isiklikku teavet mitmest allikast, sealhulgas, kuid mitte ainult neist, mis on loetletud allpool. Annate oma nõusoleku nende andmete töötlemiseks privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel ja viisidel, sealhulgas teie isiklike andmete edastamiseks väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, sealhulgas, kuid mitte ainult Ameerika Ühendriikidesse..

 • Kogume teie kohta isiklikku teavet, kui: a) palute meil või mõnel meie sidusettevõttel, Western Unioni agendil (edaspidi „sidusettevõtted”) saata või võtta vastu raha, soovite registreeruda mõnele meie muule tootele või teenusele või neid kasutada; b) esitate isiklikke andmeid taotlustes või muudel blankettidel meile või meie sidusettevõtetele; või c) esitate muul viisil isiklikke andmeid meile, meie sidusettevõtetele või teistele.
 • Kogume ja genereerime isiklikku teavet teie ja teie tehingute kohta meiega või meie sidusettevõtetega.
 • Kogume isiklikku teavet teie kohta mitmesugustest muude osapoolte allikatest, näiteks meie äriklientidelt, valitsusasutustelt ning tarbija- ja krediiditeabeagentuuridelt, samuti muudelt avaliku teabe edastajatelt, et aidata meil pakkuda teile nõutud tooteid või teenuseid või aidata meil ettevõtet juhtida.
 • Kogume isiklikku teavet, kui see on seadusega ette nähtud ja osana vastavuskontrolli programmidest, eelkõige nendest, mis on seotud rahapesu, kuritegevuse ja pettuse ennetamisega.
 • Kogume isiklikku teavet domeeni ja hosti kohta, millest te Internetti pääsete, teie arvuti IP-aadressi, teie kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi tarkvara kohta, kuupäeva ja kellaaja kohta, mil te meie veebisaidi avate, ning selle saidi Interneti-aadressi, millelt te meie veebisaidile liikusite.
 • Kui kasutate meie teenuseid, võime koguda ja säilitada teie panga ja pangakaardi üksikasju ning muid maksmisega seotud üksikasju tulevaste tehingute ja teenuste juures kasutamiseks.
 • Kogume isiklikku teavet teie võrgutegevuse kohta, nagu kirjeldatud allolevas lõigus „KÜPSISED JA INTERNETITEHNOLOOGIA.


Meie kogutav isiklik teave hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult nime, aadressi ja telefoninumbrit, teavet tehingute saatmise või vastuvõtmise korral tuvastamiseks kasutatud vormi kohta (kui on seadusega nõutud), sealhulgas tuvastust ja tuvastusdokumendi koopiat, tehingutegevusi, pangakontot ja makseteavet, teavet meilt tellitud toodete ja teenuste ja nende kasutamise kohta ja teie arvuti IP-aadressi ning muid andmeid võrgutegevuse kohta.

TEABE KASUTAMINE

Kasutame klientide kohta kogutud isiklikku teavet järgmistel eesmärkidel.

 • Teave aitab meil teile pakkuda ja teieni toimetada mis tahes tooteid ja teenuseid (sh rahaülekandeid, kliendiprogramme ja muid tooteid ja teenuseid) ning neid teenuseid hallata, täiustada ja arendada.
 • Teave võimaldab meil saata teile reklaamiteateid teie valikul Western Unioni või muude osapoolte toodete ja teenuste, kliendiprogrammide või muude värskenduste kohta ning teid nendega kursis hoida.
 • Teave aitab meil kontrollida teie saadetud teavet tehingute jõustamiseks ja administreerimiseks, hallata kliendisuhteid, kinnitada ja  tagada teie sobivust mis tahes taotletavate teenuste või toodete kasutamiseks ning säilitada täpset dokumentatsiooni.
 • Teave võimaldab meil täita seadusjärgseid ja õiguslikke kohustusi, sh rahapesu tõkestamist ja muu kuritegeliku või võimaliku kuritegeliku tegevuse ennetamist.
 • Kui esitate taotluse Western Unioni agendiks saamiseks, kasutame teie esitatavat isiklikku teavet taotluse läbivaatamiseks ja teie agendiks sobivuse kontrollimiseks.
 • Teave aitab meil tagada, et teil oleks meie veebisaiti võimalikult mugav kasutada, sealhulgas säilitada teie eelistusi, paroole ja muud teavet ning jälgida tegevust meie veebisaidil, hinnata paremini meie reklaamikampaaniate tõhusust, teha kindlaks, kas tulite meie veebisaidile ribareklaami või sidusveebisaidi kaudu, edastada teie huvidele vastavat teavet muudel veebisaitidel ja teha kindlaks, kas reageerisite meie reklaamsõnumitele.
 • Isiklik teave aitab ka parandada selle saidi funktsioneerimist, kliendikogemust ja meie ettevõtte tööd.
Kui Te annate oma isikliku telefoninumbri, oma koduse aadressi, e-postiaadressi ja/või mobiiltelefoni numbri, nõustute selgesõnaliselt, et Western Union võib aeg-ajalt saata Teile telefoni, posti, e-posti või SMS/MMS teel ning konkreetsete ja isikustatud teadaannetega (nt sotsiaalmeedia ja teiste digitaalkanalite kaudu) Western Unioni pakkumisi, teenuseid ja kampaaniateenuseid. Olete teadlik ja nõustute, et teenuste eest tasumise kohustus lasub ainult Teil, kui teenuseosutaja nõuab teenuse eest tasumist. Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada.

KÜPSISED JA INTERNETITEHNOLOOGIA

Kasutame Interneti-tehnoloogiaid, nagu küpsiseid ja veebimajakaid, mitmel otstarbel, sealhulgas, kuid mitte ainult allpool nimetatuil.

 • Need aitavad meil pakkuda teile teenuseid.
 • Need võimaldavad teil muuta veebilehti oma külastuse ajal ilma parooli uuesti sisestamata.
 • Need aitavad ajutiselt jälgida tegevust meie veebisaidil.
 • Need võimaldavad kindlaks teha, kas tulite meie saidile ribareklaami või sidusveebisaidi kaudu.
 • Need annavad meile teavet selle kohta, millised on teie huvid teistel veebisaitidel.
 • Need võimaldavad tuvastada, millal te veebisaiti külastate, isikupärastada veebisaidi sisu teie jaoks ning aidata teil teha tehinguid ja pääseda juurde kontoteabele.

Western Union on rakendanud kasutajate jaoks võimaluse hallata küpsiseid meie veebisaitidel. Loeme või kirjutame küpsiseid ainult teie eelistuse taseme põhjal (märkus: küpsiseid, mis määrati enne, kui oma eelistuse taset muutsite, säilitatakse teie arvutis ja nende eemaldamiseks vaadake oma brauserisätteid). Kui teie brauser ei toeta JavaScripti, leiate meie saitidel kasutatavad küpsised ja saate neid hallata oma veebibrauseri sätetes. Pidage meeles, et kui keelate brauseris kõik küpsised, piirab see saidi funktsioone ja võib mõjutada tehingute lõpuleviimise võimalikkust.

Klõpsake siia, et oma küpsiseid hallata

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Western Union küpsiseid kasutab, klõpsake siia

MEIE AVALDATAV TEAVE

Võime avaldada isiklikku teavet järgmistele osapooltele ja allolevates olukordades.

 • Western Unioni grupi ettevõtetele, sealhulgas, kuid mitte ainult ettevõtetele Western Union International Limited, Western Union Financial Services, Inc. ja Western Union Payment Services UK Limited.
 • Ettevõtetele, mis toetavad meie ettevõtte tegutsemist või aitavad seda täiustada või mis aitavad meil teile tooteid ja teenuseid edastada.
 • Selleks, et täita juriidilisi, regulatiivseid, turvalisus- ja töötlemisnõudeid, meile, meie sidusettevõtetele või teenusepakkujatele kehtivaid valitsuse ja välisriikide valitsuste nõudeid, sealhulgas, kuid mitte ainult rahapesuvastaseid seadusi.
 • Organisatsioonidele, mis aitavad meil töödelda tehinguid, hallata klienditeavet ning vältida võlgu, pettust, vargusi või kadusid.
 • Seadusega lubatud või nõutud olukordades.

Western Union ja meie sidusettevõtted kogu maailmas võivad avaldada teie isiklikku teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult nime, kliendi ID-numbrit, aadressi, tehingute ajalugu ja pangakontot puudutavat teavet ilma reservatsioonideta, i) kui seda nõutakse siseriiklike või välisriigi õigusaktide või kohtuprotsessiga või ii) kui see on vajalik õiguskaitseasutustele või muudele valitsusametnikele (sh käesolevas riigis, Ameerika Ühendriikides või mujal maailmas) kuritegude, sh rahapesu ja sellega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks, ja teabe saajad võivad isiklikku teavet omakorda edastada nendel ja muudel seotud eesmärkidel.

KONFIDENTSIAALSUS JA TURVALISUS

Püüame kasutada füüsilisi, tehnilisi ja protseduurilisi kaitseabinõusid, mis on kooskõlas kehtivate riiklike seaduste ja määrustega, teie isikliku teabe kaitsmiseks. Püüame ka piirata teabele juurdepääsu oma töötajatele, agentidele ja agentidele, kellele see on vajalik. Vaatamata meie püüetele, ja nagu te arvatavasti teate, võivad muud osapooled ebaseaduslikult sekkuda meile saadetud ülekannetesse või neile juurde pääseda või teid vääralt juhendada isiklikku teavet neile avaldama, esinedes Western Unionina.

ISIKLIK VALIK

Kui olete andnud meile nõusoleku oma teavet kasutada, talletada või avaldada, on teil õigus nõusolek igal ajal tühistada, kasutades allolevaid kontaktandmeid. Kui tühistate nõusoleku, lõpetame selle teabe kasutamise, välja arvatud juhul, kui selle jätkamist nõuab seadus.

Western Union säilitab teie valikut ja tehinguajalugu meie dokumendisäilituseeskirjade alusel. Kui te ei tee säilitamisperioodi jooksul teist tehingut, eemaldatakse nii teie isiklik teave kui ka valik.

TEABE TÄPSUS

Võite küsida (võttes meiega ühendust allpool sätestatud viisil) üksikasju meie hoitava isikliku teabe kohta ja paluda meil parandada või kustutada vale või aegunud isiklik teave. Jätame endale õiguse esitatud nõudeid sõltumatult kontrollida. Teie privaatsuse kaitsmiseks astume ka mõistlikke samme teie isiku tuvastamiseks, enne kui teeme parandusi. Kui seadus lubab, jätame endale õiguse määrata teie taotlusega seotud teabeedastuse eest tasu.

VÄLISED VEEBISAIDID

Western Unioni veebisait võib olla seotud muude osapoolte veebisaitidega. Western Union ei vastuta meie veebisaidiga seotud veebisaitide sisu või privaatsustavade eest.

MUUDATUSED

Western Union jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. Paranduste korral postitatakse värskendatud privaatsusavaldus sellele veebisaidile. Soovitame teil tungivalt see privaatsusavaldus saidi külastamisel läbi lugeda, et oleksite ajakohaseima avaldusega kursis. Võite oma valikuid igal ajal muuta.

KONTAKTANDMED

Küsimuste või päringute korral võtke meiega ühendust järgmistel kontaktandmetel: võtke meiega ühendust.