© 2001–2018 Western Union Holdings, Inc.

 

Všechna práva vyhrazena.

Název WESTERN UNION, logo a související ochranné známky a servisní značky jsou majetkem společnosti The Western Union Company a jsou registrovány nebo používány v USA a řadě dalších zahraničních zemí. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy odkazované na této webové stránce jsou majetkem příslušných vlastníků.

JAKÉKOLI POUŽITÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE OCHRANNÝCH ZNÁMEK NEBO LOG SPOLEČNOSTI WESTERNUNION OBSAŽENÝCH NA TÉTO STRÁNCE BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI WESTERNUNION JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.