Jak doložit totožnost

Je možné poslat až 1 000 EUR během 12 měsíců, než vás požádáme o ověření vaší totožnosti. Pokud plánujete pravidelně posílat peníze prostřednictvím webu wu.com, budeme potřebovat ověřit vaši totožnost.

Funguje to následovně:

Krok 1: Zvolte možnost „Chci peníze posílat pravidelně“ na kontrolní stránce peněžního převodu. Obdržíte od nás dopis.

Krok 2: Postupujte podle pokynů v dopise a vyplňte formulář potvrzení.

Krok 3: Okopírujte nebo naskenujte obě strany vašeho dokladu totožnosti s fotografií. Ujistěte se, že je viditelná fotografie, podpis, datum narození a datum vypršení platnosti. Pro obyvatele České republiky jsou povoleny následující doklady: cestovní pas, občanský průkaz EU/EEA, řidičský průkaz ČR nebo povolení k pobytu v ČR.

Krok 4: Podepište formulář potvrzení a opatřete jej datem. Váš podpis se musí shodovat s podpisem na dokladu totožnosti s fotografií.

Krok 5: Všechny dokumenty zašlete společnosti Western Union.

Poštou:

Western Union
Schubertring 11
1010 Vienna
Austria

E-mailem:

Uložte skeny ve formátu PDF nebo JPG a odešlete je e-mailem s přílohami na adresu id@westernunion.com.

Krok 6: Přihlaste se ke svému profilu a zkontrolujte stav ověření vaší totožnosti. Ověření může trvat několik dní. Po dokončení vám zašleme e-mail. Mezitím můžete posílat peníze na nejbližší pobočce zástupce.

*Zašlete nám KOPII dokladu totožnosti, nikoli originál. Originál uchovávejte na bezpečném místě.