Ochrana spotřebitelů

Časté dotazy

Coby uživatele služby Western Union Money TransferSM si ceníme vašeho podniku a jsme pyšní na to, že doručujeme finanční prostředky pro určeného příjemce, a to rychle, pohodlně a spolehlivě. Na světě jsou však lidé, kteří budou zkoušet používat různé systémy pro příjem plateb ve spojení s podvodným prodejem nebo žádostmi.

Ujistěte se, že víte, komu peníze posíláte. Pokud kupujete zboží nebo služby a platíte prostřednictvím sítě Western Union, je vaší povinností ověřit pověst a legitimnost prodejce. Společnost Western Union nenese odpovědnost za nepřijetí nebo kvalitu zboží nebo služeb.

Ukončete hovor, pokud vám volající říká, jak reagovat na otázky kladené společností Western Union.

Za bezpečnost nese odpovědnost každý sám. Zůstaňte v obraze. Mějte přehled o trendech v podvodech na spotřebitele.

Pamatujte, že pokud se něco zdá příliš dobré, než aby to byla pravda, pak se pravděpodobně jedná o podvod.

 

Existují časté scénáře podvodů na spotřebitele, o kterých je třeba vědět?

Obdržel/a jsem podezřelý e-mail údajně od společnosti Western Union. Co mám dělat?

Může funkce Testovací otázka zabezpečit moje finanční prostředky nebo zpozdit platbu transakce?

Nabízí společnost Western Union svěřeneckou službu nebo jiný typ ochrany kupujících?

Mohu používat služby Western Union k placení v online aukcích?

Co mohu dělat, pokud mám podezření na podvod nebo pokud se stanu obětí podvodu?

Jak společnost Western Union chrání mé informace?

Jak mohu zobrazit SSL certifikáty webu pro ověření totožnosti webové stránky?

 

Existují časté scénáře podvodů na spotřebitele, o kterých je třeba vědět?

Buďte obezřetní, pokud jste vyzýváni k zaplacení poplatku před získáním půjčky.

Dávejte pozor na zástupce sázkových, výherních nebo loterijních kanceláří, kteří od vás požadují, abyste jim převedli peníze, abyste měli nárok na cenu, kterou jste vyhráli. Existuje řada společností, které provozují podvodné soutěže a které vás vyzývají k převodu peněz, ale nic vám za to nedají.

Dávejte pozor na nevyžádané dopisy nebo e-maily od nigerijských nebo jiných zahraničních vládních činitelů, kteří požadují pomoc s převodem nadbytečných finančních prostředků ze zahraniční na váš bankovní účet.

Dávejte pozor na telefonické hovory od policie, ve kterých vám bude sděleno, že někdo, koho znáte, se stal účastníkem nehody nebo byl zatčen a potřebuje peníze.

Dávejte pozor na nevyžádané dopisy nebo e-maily nabízející nereálnou cenu za drahé nebo unikátní zboží.

Ujistěte se, že víte, komu peníze posíláte. Pokud kupujete zboží nebo služby a platíte prostřednictvím sítě Western Union, je vaší povinností ověřit pověst a legitimnost prodejce. Společnost Western Union nenese odpovědnost za nepřijetí nebo kvalitu zboží nebo služeb.

^ Zpět nahoru

 

Obdržel/a jsem podezřelý e-mail údajně od společnosti Western Union. Co mám dělat?

Pokud obdržíte e-mail od společnosti, která se představí jako Western Union, a nejste si jisti, že byl odeslán z adresy westernunion.com nebo westernunion.ie, neklikejte na žádné odkazy v e-mailu. Může se jednat o „phishingový“ pokus o podvodné získání důvěrných informací od vás. Místo toho okamžitě kontaktujte místní úřady.

Společnost Western Union vám nikdy nepošle e-mail, ve kterém by vás žádala o vaše ID uživatele, heslo nebo údaje o kreditní kartě.

^ Zpět nahoru

 

Může funkce Testovací otázka zabezpečit moje finanční prostředky nebo zpozdit platbu transakce?

Funkce „Testovací otázka“ ve službě Western Union Money TransferSM je určena pro nouzové situace, kdy příjemce nemá správný doklad totožnosti (např. mu byla odcizena peněženka a doklady). Nikdy by neměla být používána jako prostředek dalšího zabezpečení k načasování nebo odložení platby transakce. Na mnoha pobočkách společnost Western Union vyplatí příjemce vždy, když se prokáže platným dokladem totožnosti, i když příjemce nezná odpověď na testovací otázku.

^ Zpět nahoru

 

Nabízí společnost Western Union svěřeneckou službu nebo jiný typ ochrany kupujících?

Společnost Western Union nenabízí svěřeneckou službu ani jiný typ zásad „ochrany nákupu“. Společnost Western Union se zabývá převodem finančních prostředků od odesilatele k příjemci. Varujeme a doporučujeme lidem, kteří naše služby využívají, aby peníze neposílali lidem, které neznají. Je povinností odesilatele znát stranu, které jsou finanční prostředky zasílány. Použití fiktivního jména nebo změna jména příjemce po odeslání peněžního převodu není garantovaným způsobem zajištění finančních prostředků. Pokud příjemce předloží správný doklad totožnosti se stejným jménem, jaké je uvedeno na peněžním převodu, platba bude provedena.

Dávejte pozor na služby „vyzvednutí“ nebo „odložení“ třetích stran, pokud se nejedná o ověřené licencované svěřenecké služby. Společnost Western Union není svěřenecká služba, neměla by být jako taková používána a v současnosti není přidružena k žádné svěřenecké službě.

^ Zpět nahoru

 

Mohu používat služby Western Union k placení v online aukcích?

Pro online aukce si dobře prostudujte hodnocení prodejce a dávejte pozor na varovné znaky podvodného aukčního prodeje. Většina online aukčních webů poskytuje bezpečnostní pokyny nebo časté dotazy, které vám mohou pomoci rozpoznat potenciálně podvodný prodej. Dávejte pozor, zda prodejce používá běžnou e-mailovou adresu, nebo zda trvá na přijímání pouze jedné platební metody. Jakoukoli podezřelou aktivitu nahlaste a podejte stížnost na nedodání zboží u aukčního webu, prostřednictvím kterého jste zboží zakoupili.

Pamatujte, že společnost Western Union nikdy neručí za jednání kupujícího ani prodejce v aukci.

^ Zpět nahoru

 

Co mohu dělat, pokud mám podezření na podvod nebo pokud se stanu obětí podvodu?

Obraťte se na vládní úřad pro ochranu spotřebitelů, pokud si nejste jisti nebo pokud máte podezření ohledně zákonnosti telefonické, poštovní nebo e-mailové nabídky.

Pokud máte dojem, že jste se stali obětí podvodu, můžete se obrátit na místní policii nebo nás kontaktujte na adrese spoof@westernunion.com.

^ Zpět nahoru

 

Jak společnost Western Union chrání mé informace?

Společnost Western Union uplatňuje řadu technik, včetně technologie SSL, pro uchování osobních údajů v bezpečí.

Kromě toho vám mohou následující tipy pomoci chránit vaše heslo:

  • Vytvořte si heslo, které nebude možné snadno uhodnout. Nepoužívejte části vašeho jména, datum narození ani žádná slova, která si lze snadno odvodit.
  • Použijte kombinaci písmen a číslic a také velkých a malých písmen.
  • Používejte různá hesla pro různé účty, abyste snížili riziko, pokud dojde k prolomení jednoho z hesel.
  • Heslo si nezapisujte, protože by vám mohlo být odcizeno.

Svá hesla můžete dále chránit tak, že budete udržovat antivirový software aktuální a že budete spouštět také antispywarové programy. Tyto programy vás pomáhají chránit před viry nebo jiným malwarem, který by mohl ohrozit vaši totožnost, i když počítač zdánlivě funguje správně.

Pokud používáte systém Microsoft Windows, ujistěte se, že jsou povoleny aktualizace systému Windows, aby byl váš operační systém neustále chráněn. Další informace o aktualizacích systému Microsoft Windows najdete na adrese http://www.microsoft.com.

Obzvláště obezřetní buďte při zadávání hesla v počítači, který vám nepatří. Viry, spyware nebo nastavení prohlížeče lze použít k napadení vašeho účtu prostřednictvím zaznamenání vašeho uživatelského jména a hesla.

^ Zpět nahoru

 

Jak mohu zobrazit SSL certifikáty webu pro ověření totožnosti webové stránky?

V prohlížeči Microsoft Internet Explorer lze zobrazit bezpečnostní certifikáty (SSL) následovně:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoli zabezpečenou stránku webu (jakákoli stránka začínající na „HTTPS://“ se symbolem malého zámku v pravém dolním rohu).
  2. V nabídce klikněte na položku „Vlastnosti“.
  3. Kliknutím na tlačítko „Certifikáty“ zobrazíte certifikát(y) SSL tohoto webu.

V prohlížeči Mozilla Firefox lze zobrazit bezpečnostní certifikáty (SSL) následovně:

  1. Na jakékoli zabezpečené stránce webu (jakákoli stránka začínající na „HTTPS://“ se symbolem malého zámku v pravém dolním rohu) přejděte do nabídky „Nástroje“ v horní části okna prohlížeče a vyberte možnost „Informace o stránce“.
  2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte kartu „Zabezpečení“.
  3. Na kartě Zabezpečení se po kliknutí na tlačítko „Zobrazit“ zobrazí bezpečnostní certifikáty.

^ Zpět nahoru

 

Pokud máte otázky, které zde nejsou zodpovězeny, kontaktujte nás e-mailem na adrese czech.customer@westernunion.com.