Σημειώσεις για την υπηρεσία «Χρήματα μέσα σε λίγα λεπτά»

Περιορισμοί

Η μεταφορά χρημάτων ενδέχεται να καθυστερήσει ή οι υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες εξαιτίας ορισμένων συνθηκών για τη συναλλαγή, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ποσό αποστολής, τη χώρα προορισμού, τη διαθεσιμότητα νομίσματος, διαδικαστικά ζητήματα, τις απαιτήσεις ταυτοποίησης, τις ώρες λειτουργίας του τοπικού καταστήματος, τυχόν διαφορές στις ζώνες ώρας ή τις επιλεγμένες δυνατότητες σε περίπτωση καθυστέρησης.

Δείτε τη φόρμα αποστολής ή τους Όρους και Προϋποθέσεις στο διαδίκτυο για λεπτομέρειες.

Διαθεσιμότητα υπηρεσίας