Υπηρεσία αποστολής χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της Western Union | Western Union

Περιορισμοί

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας «Απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό» εξαρτάται από συγκεκριμένες συνθήκες όπως το ποσό αποστολής, η χώρα προορισμού, η διαθεσιμότητα του νομίσματος, κανονιστικά ζητήματα, απαιτήσεις ταυτοποίησης και οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος. Η μεταφορά χρημάτων απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό εξαρτάται από παράγοντες όπως η συμμετοχή της τράπεζας και οι ώρες λειτουργίας της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και των εθνικών αργιών, των τραπεζικών κανονισμών που αφορούν τη διαθεσιμότητα των χρημάτων (συλλογικά, οι «Περιορισμοί»). Οι μεταφορές απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό κατά κανόνα πιστώνονται σε λογαριασμούς που πληρούν τα κριτήρια μέσα σε μία με πέντε ημέρες από την αποστολή των χρημάτων, ανάλογα με τους περιορισμούς.

Συναλλαγές: (i) που ξεπερνούν ορισμένα ποσά, (ii) προς συγκεκριμένους προορισμούς, (iii) οι οποίες αντίκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες ή (iv) αποστέλλονται με δυνατότητα καθυστερημένη παράδοσης, ενδέχεται να καθυστερήσουν, να υπόκεινται σε όρια σχετικά με το Ευρώ ή σε επιπρόσθετους περιορισμούς. Ανατρέξτε στη σχετική φόρμα ή στους Όρους και Προϋποθέσεις στο διαδίκτυο για λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις διαθέσιμες χώρες προορισμού.