Skip to main Content
 • Receiver
 • Payment
 • Review
 • Receipt

Izjava o privatnosti

Ažurirano 11. marta 2019.


Kompanija Western Union, njene podružnice i ekspoziture („Western Union“ ili „mi“ ili „nas“) vode računa o vašoj privatnosti i posvećene su tome da obrade vaše lične podatke u skladu sa fer praksama obrade podataka i važećim zakonima o zaštiti podataka kako bi vam pružile bolju uslugu. Listu lokalnih ekspozitura kompanije Western Union možete da pronađete u odeljku „PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION“.

Ova Izjava o privatnosti opisuje kako kompanija Western Union prikuplja, koristi, štiti i deli vaše lične podatke kada koristite naše Usluge na mreži putem naše veb lokacije, u ekspoziturama i putem mobilne aplikacije, kao i izabrane načine na koji se vaši podaci prikupljaju i koriste. Lični podaci su svi podaci o određenom pojedincu čiji je identitet poznat ili može da se utvrdi.

Kada koristite naše Usluge, stupate u kontakt sa nama, pristupate našim veb lokacijama ili aplikacijama ili prilikom pridruživanja našim programima lojalnosti (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Usluge“), mi prikupljamo vaše lične podatke o vama i možemo da ih koristimo uz druge podatke koje smo prikupili ili generisali tokom interakcije sa vama. Prikupljamo različite vrste ličnih podataka o vama, a u njih mogu da spadaju:

 • Kontakt informacije, na primer, vaše ime i prezime, poštanska adresa, e-adresa, broj telefona, datum rođenja, pol, nacionalnost, profesija, bračno stanje i brojevi identifikacionih dokumenata;
 • Informacije o transakcijama, uključujući prenose novca i plaćanje računa;
 • Poslovne informacije koje nam pomažu pri pružanju Usluga, na primer, članstvo u našim programima lojalnosti, način korišćenja Usluga, informacije o banci i kreditne informacije, kao i dozvole za kontakt ili izbori u vezi sa oglašavanjem;
 • Tehničke informacije u trenutku kada pristupate našoj lokaciji, kao što su host sa kojeg pristupate internetu, IP adresa računara ili ID oglašavanja uređaja, geografska lokacija (ako je omogućena), informacije o uređaju (kao što su svojstva uređaja, postavke, aplikacije, skladišni prostor i informacije o potrošnji), mobilna aplikacija, pregledač i softver operativnog sistema, profili na društvenim mrežama i informacije o mreži, datum i vreme pristupa našim veb lokacijama i adresa lokacije sa koje ste dospeli na našu veb lokaciju. Prikupljamo lične podatke o vašim aktivnostima na mreži, kao što je opisano u odeljku „INTERNET TEHNOLOGIJE.“
 • Informacije o usklađenosti, uključujući sprečavanje prevara, proveru identiteta i proveru postojanja sankcija.

Da biste obavili prenos novca ili koristili druge platne usluge, morate da navedete određene podatke koji su kompaniji Western Union neophodni da bi izvršila prenos novca i ispunila zakonske obaveze u vezi sa prenosom novca. Ako ne navedete određene lične podatke, to može da utiče na našu sposobnost da vam pružimo Usluge. U podatke koje možemo od vas da zahtevamo spadaju vrsta identifikacionog dokumenta koji se koristi pri slanju ili prijemu novca (kada je to zahtevano zakonom), uključujući identifikacioni dokument ili kopiju identifikacionog dokumenta, aktivnost transakcije, podatke o bankovnom računu i informacije o plaćanju.

Western Union prikuplja lične podatke na nekoliko načina:

 • Putem obrazaca za prenos novca i interakcija sa agentima i partnerima kompanije Western Union;
 • Putem obrazaca na mreži, registracija za programe lojalnosti i nagrađivanja ili registracija za takmičenja, kao i drugih Usluga na mreži koje nudimo (nekima od njih mogu da upravljaju treće strane u ime kompanije Western Union);
 • Dok pružamo korisničku podršku ili konsultacije putem e-pošte, obične pošte, pozivnih centara ili ćaskanja uživo;
 • U okviru procesa održavanja i nadogradnje Usluga;
 • U okviru automatizovanih procesa, kao što su protokoli komunikacije, komunikacija e-poštom i kolačići ili slične INTERNET TEHNOLOGIJE;
 • Putem naših mobilnih aplikacija (nekima od njih možda upravljaju treće strane u ime kompanije Western Union);
 • Kada koristite društvene mreže ili druge javne izvore podataka; i
 • Kada izrazite interesovanje za reklame kompanije Western Union na lokacijama trećih strana.

Pored ličnih podataka koje prikupljamo od vas, takođe možemo da prikupimo vaše lične podatke od osobe kojoj šaljete ili od koje primate novac, kao i od naših Agenata, dobavljača usluga, poslovnih partnera, kompanija za proveru identiteta, kompanija za platne usluge i upravljanje rizikom od prevara, organa za sprovođenje zakona i komercijalnih i javnih izvora podataka.

Nastojimo da koristimo odgovarajuće organizacione, tehničke i administrativne zaštitne mehanizme usklađene sa važećim nacionalnim zakonima i propisima za zaštitu ličnih podataka. Takođe se trudimo da ograničimo pristup informacijama tako da budu dostupne samo onim našim zaposlenima, Agentima i predstavnicima koji moraju da te informacije znaju. Uprkos našim naporima, i kao što to već verovatno znate, treće strane mogu da na nezakonit način presretnu ili pristupe prenosima novca koji se odvijaju putem naše kompanije ili mogu da vas zlonamerno upute da im otkrijete lične podatke dok lažno nastupaju u ime kompanije Western Union.

Odmah nam se obratite na način koji je opisan u odeljku „OBRATITE NAM SE“ ako mislite da imate opravdane sumnje da su vaši lični podaci koje čuva Western Union izloženi riziku.

Koristimo internet tehnologije kao što su kolačići, oznake i veb svetionici na našim veb lokacijama, u mobilnim aplikacijama ili kada posetite veb lokaciju treće strane kojoj Western Union pruža Usluge na mreži za različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na razloge navedene u odeljku „KAKO WESTERN UNION KORISTI LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJA“.

Kompanija Western Union korisnicima svojih veb lokacija omogućava da upravljaju kolačićima. Možemo da čitamo ili pišemo kolačiće u skladu sa željenim opcijama korisnika. (Napomena: kolačići koji su poslati pre promene željenih opcija se čuvaju na računaru. Da biste ih uklonili, pogledajte postavke pregledača i po potrebi koristite funkciju pomoći u pregledaču.) Ako vaš pregledač ne podržava JavaScript, samo u postavkama veb pregledača možete da saznate više o kolačićima na našim veb lokacijama, kao i da upravljate njima. Ako onemogućite sve kolačiće u pregledaču, imajte u vidu da ćete time ograničiti funkcionalnosti ove lokacije i možda ćete uticati na mogućnost uspešnog obavljanja transakcije.

Dodatne informacije o tome kako Western Union koristi kolačiće potražite na ovoj lokaciji: https://www.westernunion.com/dk/en/cookie-information.html

Western Union koristi lične podatke koje prikuplja u sledeće svrhe:

 • Kao pomoć pri pružanju Usluga i za omogućavanje personalizovanog doživljaja i pružanje pomoći klijentima pri izvršavanju transakcija i pristupanju informacijama o nalogu.;
 • Za prepoznavanje klijenata i da bismo klijentima omogućili da ostanu prijavljeni na našoj lokaciji bez potrebe da ponovo unose lozinku:
 • Za obavljanje analitike kako bismo razumeli klijente i poboljšali njihov doživljaj;
 • Za utvrđivanje da li ste došli na lokaciju kompanije Western Union preko reklame u baneru ili nekog Partnera;
 • Za obezbeđivanje informacija u skladu sa interesovanjima klijenta na lokacijama i u aplikacijama koje pripadaju trećim stranama;
 • Za podrobnije razumevanje efikasnosti promotivnih kampanja i zainteresovanosti klijenata za promotivne poruke;
 • Za unapređenje bezbednosti, smanjenje finansijskog rizika i borbu sa prevarama u okviru naših Usluga.

 

Kompanija Western Union može da koristi vaše lične podatke na način opisan u ovoj Izjavi po svakom od sledećih pravnih osnova:

 • Koristimo vaše lične podatke kako bismo vam pružili usluge. U te svrhe koristimo vaše lične podatke neophodne za izvršavanje prenosa novca, platnih usluga, upotrebu priprejd kartica ili programa lojalnosti. Ove podatke možemo da koristimo za realizaciju ugovora sa vama ili za preduzimanje koraka za stupanje u ugovorni odnos sa vama u vezi sa bilo kojim navedenim ili bilo kojim drugim proizvodom ili uslugom kompanije Western Union.
 • Koristimo vaše lične podatke u opravdane poslovne svrhe: Ovde spadaju lični podaci koje koristimo za analizu i poboljšanje proizvoda, lokacija, usluga, operacija, održavanje ove lokacije, doživljaja klijenta, kao i za utvrđivanje povraćaja od ulaganja u marketing i nivo zadovoljstva brendom. U te svrhe možemo da koristimo vaše podatke za analize tržišta. Osim toga, možemo da koristimo vaše lične podatke za pružanje korisničkih usluga i da bismo zaštitili bezbednost i integritet naših tehnologija, sistema i usluga.
 • Koristimo vaše lične podatke u pravne svrhe i svrhe osiguranja usklađenosti poslovanja: To obuhvata korišćenje ličnih podataka potrebnih za održavanje usklađenosti sa pravnim i regulatornim obavezama u vezi sa propisima protiv pranja novca i protiv finansiranja terorističkih organizacija, otkrivanjem, prevencijom i krivičnim gonjenjem u slučaju prevare i krađe, kao i za sprečavanje nezakonitog ili nedozvoljenog korišćenja naših usluga ili drugih nezakonitih ili nedozvoljenih aktivnosti. To obuhvata ustanovljivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava i zahteva kompanije Western Union i drugih, kao i praćenje i prijavljivanje odstupanja od usklađenosti. Osim toga, to može da obuhvata korišćenje vaših ličnih podataka u svrhe provere i potvrde vašeg identiteta, kao i saradnju sa trećim stranama u te svrhe.
 • Možemo da obradimo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, kao što navodi ova Izjava: To obuhvata saglasnost za prijem marketinških materijala, kada se to zahteva prema važećem zakonu. Ako tražimo vaš pristanak, obavestićemo vas o svrsi u koju će vaši podaci biti obrađeni.
 • Obavestićemo vas kada morate da nam pružite svoje podatke kako bismo pružili tražene usluge ili kada je to zahtevano zakonom. U određenim slučajevima, na primer, prilikom prenosa novca, možda nećemo moći da vam pružimo usluge ukoliko ne navedete određene lične podatke.

 

Takođe, ukoliko pristanete na to, kompanija Western Union će vas obaveštavati o ponudama, promocijama i novostima u vezi sa našim proizvodima i Uslugama. Tu spadaju ponude koje mogu da se šalju e-poštom, telefonom, običnom poštom, SMS porukama, preko društvenih mreža i drugih kanala za komunikaciju ili digitalnih kanala.

Možete u bilo kom trenutku da povučete saglasnost za prijem marketinškog materijala. Ako više ne želite da primate naš marketinški materijal, možete da povučete saglasnost tako što ćete slediti uputstva u poslatom marketinškom materijalu ili tako što ćete nam se obratiti na način opisan u odeljku „OBRATITE NAM SE“ .

Imajte u vidu da i kad povučete saglasnost za prijem naših marketinških materijala, i dalje možemo da vam šaljemo važna obaveštenja u vezi sa uslugama, administracijom ili transakcijama.

Usluge ili proizvodi kompanije Western Union nisu namenjeni deci mlađoj od 13 godina. Kompanija Western Union nema nameru da prikuplja niti održava podatke iz ekspozitura, veb lokacija ili mobilnih aplikacija o osobama mlađim od 13 godina.

Sa veb lokacije kompanije Western Union može da se pristupi veb lokacijama trećih strana i obrnuto, sa veb lokacija trećih strana može da se pristupi veb lokaciji kompanije Western Union. Kompanija Western Union nije proverila, ne upravlja i nije odgovorna za sadržaj ili prakse privatnosti na tim veb lokacijama koje su dostupne sa naše veb lokacije ili sa kojih je dostupna naša veb lokacija. Kompanija Western Union ne preuzima odgovornost ni za jednu od ovih lokacija, njihov sadržaj ili njihove smernice o privatnosti. Kompanija Western Union ne podržava veb lokacije trećih strana niti garantuje za informacije, softver ili druge proizvode ili materijala na njima niti za rezultate koje možete da dobijete pomoću njih.

U bilo koje svrhe navedene u ovoj Izjavi, kompanija Western Union može da otkrije sledećim organizacijama ili trećim stranama potrebne lične podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime i prezime, kontakt informacije, nacionalni identifikacioni broj, ID broj klijenta, adresu, šablone transakcija i informacije o bankovnom računu:

 • Kompanije i filijale u sastavu grupe Western Union, uključujući i one navedene u odeljku „PRAVNA LICA U SASTAVU KOMPANIJE WESTERN UNION“;
 • Lokalna ovlašćena pravna lica koja vrše novčane transakcije, uključujući i ona navedena u odeljku: „LOKALNA OVLAŠĆENA PRAVNA LICA KOJA NISU U SASTAVU KOMPANIJE“;
 • Naši Agenti ili poslovni partneri koji omogućavaju transakcije sa prenosom novca ili određene zahtevane usluge;
 • Dobavljači usluga, dobavljači usluge obrade plaćanja, partneri za bankarstvo i dobavljači usluga obrade podataka koji su angažovani za pružanje poslovnih i korisničkih usluga;
 • Korisničke usluge koje se zasnivaju na pristanku klijenta kada je to primenljivo, uključujući sprovođenje aktivnosti marketinga, oglašavanja, ispitivanja zadovoljstva klijenta i analize tržišta u naše ime;
 • Dobavljači usluga i dobavljači usluge obrade podataka koji nam pomažu da proverimo tačnost informacija koje nam dostavljate, potvrdimo vaš identitet i upravljamo rizicima u vezi sa bezbednošću, prevarom i identitetom.
 • Treće strane koje ste ovlastili da pristupe vašem nalogu i/ili informacijama o vašem nalogu kako bismo vam pružili Usluge, na primer, dobavljači usluga pružanja informacija o nalogu i dobavljači usluga iniciranja isplata.

Možemo da prenesemo lične podatke kojima raspolažemo u sklopu prodaje ili prenosa celokupnog ili delimičnog poslovanja. Takođe, možemo da otkrijemo vaše lične podatke na globalnom nivou, na način kojim se to zahteva ili dozvoljava važećim zakonima i propisima, regulatornim i finansijskim telima, organima za sprovođenje zakona, sudovima, vladama ili agencijama vlade, a u svrhe ispunjavanja zahteva usklađenosti poslovanja ili zakonskih zahteva ili kako bi se ostvarila ili odbranila prava kompanije Western Union ili drugih.

Prenosimo vaše podatke trećim stranama van zemlje u kojoj su prikupljeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na SAD, na način dozvoljen ili zahtevan važećim zakonima i od strane regulatornih tela, organa za sprovođenje zakona ili agencija vlade. Osim toga, kada šaljete novac u neku drugu zemlju ili ga primate iz nje, moraćemo da podelimo određeni deo vaših ličnih podataka sa tom zemljom na način zahtevan ili dozvoljen zakonom. Prenosimo određene lične podatke našim centrima podataka u SAD ili regionu na način zahtevan lokalnim zakonom i obrađujemo ih kako bismo ispunili zakonske obaveze i obaveze u vezi sa usklađenošću poslovanja, a koji važe za naše Usluge. Takođe, određene lične podatke koje prikupljamo na osnovu vaših izbora u vezi sa oglašavanjem čuvamo u našem data centru u SAD. Kada koristite Usluge kompanije Western Union, prihvatate takav prenos podataka van vaše zemlje prebivališta.

Lični podaci koji se prenose van teritorije EEA u zemlje za koje Evropska komisija nije utvrdila da poseduju adekvatne zaštitne mehanizme biće zaštićeni odgovarajućim ugovornim odredbama ili drugim mehanizmima koje odobrava EU i u skladu sa zakonom. Primerak ovih mera možete da dobijete na stranici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/rules-international-transfers-personal-data_en

Vaše lične podatke ćemo zadržati u skladu sa zakonskim periodima sadržanim u propisima koji važe za finansijske transakcije, uključujući one protiv pranja novca, finansiranja terorističkih organizacija, kao i drugi zakoni koji važe za nas. U suprotnom, zadržaćemo vaše lične podatke samo ukoliko je to neophodno za određene svrhe u koje su prikupljeni ili da bismo rešili neki vaš upit. Obično zadržavamo vaše podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe u koju su prikupljeni, sem ako imamo zakonsku obavezu da ih zadržimo tokom dužeg vremenskog perioda ili ako se to zadržavanje preporučuje radi zakonskog položaja kompanije Western Union (na primer, u vezi sa važećim zastarama, pravnim postupcima ili regulatornim istragama).

Imate pravo da znate da li obrađujemo vaše lične podatke i da nam zatražite besplatnu kopiju svojih podataka. Imate pravo da nam zatražite strukturisanu i mašinski čitljivu kopiju određenih podataka koje ste nam pružili. Možemo da vam naplatimo odgovarajuću naknadu za dostavljanje ovih informacija ili da ne ispunimo taj zahtev, ako je neosnovan ili preteran. Imate pravo da nam zatražite da prestanemo da vam šaljemo marketinške materijale. Imate pravo da nam zatražite da korigujemo podatke o vama koji su nepotpuni, netačni ili zastareli. Imate pravo da nam zatražite da izbrišemo određene podatke o vama, da ograničimo određene načine upotrebe podataka o vama i da se protivite određenim načinima upotrebe vaših podataka. U opsegu u kojem obrađujemo lične podatke prema vašoj saglasnosti, možete da povučete saglasnost ukoliko to dozvoljava važeći zakon. Registrovani korisnici takođe mogu da posete lokaciju westernunion.com i da urede postavke profila. Takođe, možete da podnesete žalbu odgovarajućem regulatornom ili nadležnom telu za zaštitu podataka u vezi sa tim kako obrađujemo vaše lične podatke. Kada dobijemo zahtev, možemo da vam zatražimo dodatne informacije da bismo potvrdili vaš identitet. U pojedinim situacijama možemo da odbijemo vaš zahtev ili da u određenoj meri ograničimo vaša prava, u skladu sa opsegom važećeg zakona. Da biste ostvarili svoja prava, posetite naš Portal za slanje zahteva namenjen subjektima podataka ili se obratite kompaniji Western Union putem odeljka „OBRATITE NAM SE“. Nastojaćemo da odgovorimo na vaš zahtev u roku od 30 dana, ali imamo pravo da produžimo ovaj rok u određenim okolnostima. Ispunićemo vaš zahtev u meri koju propisuje važeći zakon.

Ako imate pitanje ili žalbu o tome kako upravljamo vašim ličnim podacima, pošaljite nam svoj upit pismenim putem. Ispitaćemo vaš upit i u najvećem broju slučajeva odgovoriti pismenim putem u roku od 30 dana od prijema upita. Takođe, putem e-adrese wuprivacy@westernunion.commožete da se obratite nama ili našem službeniku za zaštitu podataka.

Da biste nam se obratili putem besplatnog ili lokalnog broja telefona, sledite ovu vezu do stranice za kontakt sa korisničkom službom kompanije WU: https://wucare.westernunion.com/s/customer-care-home

Kompanija Western Union zadržava pravo da izmeni ovu Izjavu o privatnosti. Ažurirane Izjave o privatnosti ćemo objavljivati na ovoj Veb lokaciji kada primenimo izmene i dopune. Podstičemo vas da pregledate ovu Izjavu o privatnosti da biste stekli uvid u najnoviju verziju.

Klijenti iz SAD, uključujući one u Vermontu, Kaliforniji, Severnoj Dakoti, Teksasu i Nevadi, treba da slede ovu vezu ka Obaveštenju o privatnosti kompanije Western Union.

 

Pravno lice

Kontakt informacije/adresa

Western Union Financial Services (Australia) PTY. LTD.

Level 7

400 George Street

Sydney, NSW 2000 Australia

Western Union International Bank GmbH (Austria)*

Schubertring 11, A-1010 Vienna, Austria

Western Union Retail Services Belgium

Place Louise 6, 1060 Saint-Gilles, Belgium, Belgium

Western Union Financial Services (Canada), Inc.

925 Marine Dr

North Vancouver, V7P 1S2 Canada

Western Union Network (Canada) Company

Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS, Canada B3J 3N2

Western Union Payment Services GB Limited

200 Hammersmith Road, London, United Kingdom, W6 7DL

Western Union Payment Services Ireland Ltd (Ireland)**

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ireland

Western Union International Limited (Ireland)

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ireland

Western Union Network (Ireland) Limited

Unit 9

Richview Business Park

Clonskeagh, Dublin, 14 Ireland

Western Union Japan KK

Metro City Kamiyacho 7f, 1-5, Toranomon 5-Chome, Minato-Ku Tokyo, Japan

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd

16th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia

Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México

Western Union MT East (Russia)

16A Bldg, Leningradskoe shosse

125171, Moscow, Russia

Western Union Financial Services, Inc. (SAD)

7001 E Belleview Avenue, Denver, CO

Western Union International Services, LLC

100 Summit Ave Montvale, NJ 07645

*Kontrolori podataka za Usluge kao što je opisano u ovoj Izjavi u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, na Kipru, u Češkoj, Danskoj, Estoniji, na Farskim Ostrvima, u Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, na Grenlandu, u Mađarskoj, na Islandu, u Irskoj, Italiji, Letoniji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, na Malti, u Holandiji, Norveškoj, Poljskoj, Portugaliji, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu

**Kontrolori podataka za usluge u ekspoziturama u Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, na Kipru, u Češkoj, Danskoj, Estoniji, na Farskim Ostrvima, u Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, na Grenlandu, u Mađarskoj, na Islandu, u Irskoj, Italiji, Letoniji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, na Malti, u Holandiji, Norveškoj, Poljskoj, Portugaliji, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu

 

 

Zemlja

Pravno lice

Kontakt informacije/adresa

Bahrein

NEC B.S.C partner

http://www.nec-bh.com/

 

Kostarika

Airpak Fidelity Corp partner

Airpak Fidelity Corp

Paseo Colon, Torre Mercedes Piso 7, San Jose

Costa Rica

Telefon: (506) 4800-1703

Ekvador

Transferunion S.A. partner

https://www.redactiva.com/redactiva/contactanos

E-adresa: comentarios@activaecuador.com

Gvatemala

Airpak Fidelity Corp partner

Airpak Fidelity Corp:

16 Calle 0-53 Zona 10, Edif. Torre Internacional Nivel 15, Guatemala

Telefon: 502-2410-1051

Jamajka

GraceKennedy Remittance Services partner

GraceKennedy Remittance Services Ltd.

2-6 Trafford Place

Kingston 5

Jamaica

Telefon: (876) 926-2454

E-adresa: wuonline@gkco.com

Kuvajt

Aman Exchange Company W.L.L.

http://www.amankuwait.com/AmanWebsite/index.html

E-adresa: info@amankuwait.com

Malezija

Western Union Payments (Malaysia) Sdn Bhd (WUPM)

Telefon: 800-81-3399

E-adresa: malaysia.customer@westernunion.com

Katar

Alfardan Exchange LLC

Telefon: 800 3950

E-adresa: wu.support@alfardanexchange.com.qa

Ukrajina

PrivatBank, JSC CB PrivatBank (Ukraine)

E-adresa: hotline@privatbank.ua

Ujedinjeni Arapski Emirati

Al Fardan Exchange LLC

E-adresa: wu.support@alfardanexchange.com