Magpadala ng pera gamit ang WU.com at ang WU App

COVID-19 By Dave Plank Mar 18, 2020

Kung hindi magagawang magpadala sa lokasyon ng agent o ayaw mo, may paraan para makatulong ang Western Union. Ang sumusunod na mga serbisyo ay magagamit 24×7, online sa WU.com at sa pamamagitan ng mobile app.

  • Simulan ang pagpapadala ng pera
  • Tingnan ang presyo at halaga ng palitan
  • Subaybayan ang status ng pagpapadala mo ng pera
  • Tingnan ang status mo sa My WU® kung ikaw ay miyembro at magagamit ito sa inyong bansang tinitirhan

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Western Union COVID-19 Resource Center.