Често задавани въпроси

Защо трябва да предоставя информация за самоличността си?

Какво ще трябва да направя?

Кои клиенти трябва да предоставят информация за самоличността си?

Ще бъде ли информацията ми в безопасност?

Как Western Union ще използва личната ми информация? 

Какви документи мога да използвам за удостоверяване на самоличността си?

Какво ще се случи, ако не разполагам с документите, когато Western Union ги поиска?

Ако съм предоставил/а лични документи за онлайн превод, трябва ли да го правя отново, когато прехвърлям пари лично?

Помолиха ме да се явя на допълнително интервю. Защо?

Може ли преводът ми все пак да бъде отхвърлен? Какво мога да направя?

Какво ще се случи, ако откажа да споделя информацията си?

Къде мога да науча повече за това законово изискване?

Какво да направя, ако имам въпроси, чиито отговори не са посочени тук?

 


 

Защо трябва да предоставя информация за самоличността си?

Всички финансови институции, включително Western Union, са длъжни да събират допълнителна информация за самоличността на клиентите си, за да ги опознаят по-добре. Когато знаем кой изпраща парите и кой ги получава, можем да предотвратим използването им за незаконни дейности.

Начало

 

Какво ще трябва да направя?

В зависимост от типа на транзакцията и местоположението си може да се наложи да извършите всички или някои от следните действия:

 • – Да предоставите личен документ със снимка и адреса си.
 • – Да отговорите на въпросите на представителя.
 • – Да ни изпратите копие на личен документ със снимка и/или доказателство за адрес.
 • – Да се явите на интервю по телефона. 

Начало

 

Кои клиенти трябва да предоставят информация за самоличността си?

Western Union създаде технология, която ще даде възможност на системите ни да показват на представителите каква информация да изискват. Тези правила са основани на световни и местни разпоредби – те може да включват правила за обобщено разглеждане, ограничения за отделни транзакции, правила за транзакции през високорискови коридори и за политически значими клиенти.

Повече информация можете да намерите в Декларацията ни за поверителност, която е налице в общите условия във формуляра/разписката за паричния ви превод или на уебсайта ни.

Начало


Ще бъде ли информацията ми в безопасност?

Western Union се отнася много сериозно към защитата на клиентските данни. Информацията ви ще се съхранява в надеждните ни бази от данни и ще се използва само както е разрешено от закона за защита на данните. Освен това ползваме шифроване и други технологии, за да гарантираме сигурността на информацията, която събираме от вас. 

Начало

 

Как Western Union ще използва личната ми информация?

В общите ни условия за парични преводи е описано как Western Union използва личните ви данни. Можете да видите тази информация във формуляра или разписката, която получавате и подписвате при изпращане или получаване на пари. Подробности са налице и в декларацията ни за поверителност онлайн. Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас посредством раздела за лична информация в общите условия или чрез секцията Свържете се с нас.

Начало


Какви документи мога да използвам за удостоверяване на самоличността си?

С цел удостоверяване на самоличността ви Western Union изисква поне един личен документ със снимка и едно доказателство за адрес.

Начало

 

 • Лични документи със снимка:
  • {{item.docIdName.name}}
   • {{subItem.docIdName.name}} - {{subItem.desc}}
 • Документи, доказващи адрес:
  • {{item.docIdName.name}}
   • {{subItem.docIdName.name}} - {{subItem.desc}}


Забележка:

– Доказващите адреса документи трябва да са издадени през последните 3 месеца и изпратени до вас на домашния ви адрес. 

– Писмото от местен орган на властта може да е оригинал или печатно копие от интернет.

Начало

 

Какво ще се случи, ако не разполагам с документите, когато Western Union ги поиска?

Можете да изпратите документите онлайн или да ги отнесете до пункт на Western Union. Трябва да използвате пълното си име във вида, в който е изписано върху документа.

Когато извършвате паричен превод, предоставете и мобилния си номер, в случай че искате да получавате SMS известия относно изисквана от нас допълнителна информация и относно възможността си да работите с нас.

Начало

 

Ако съм предоставил/а лични документи за онлайн превод, трябва ли да го правя отново, когато прехвърлям пари лично?

Да. Изискванията са различни за онлайн транзакциите и тези, които се извършват лично.

Начало

 

Помолиха ме да се явя на допълнително интервю. Защо?

В зависимост от местоположението и типа на услугата може да е необходимо да съберем допълнителна информация. Western Union спазва всички регулативни стандарти.

Начало

 

Може ли преводът ми все пак да бъде отхвърлен? Какво мога да направя?

Понякога отхвърляме парични преводи. В такъв случай и в зависимост от това, дали транзакцията е стигнала до целевия бенефициент, сумата на превода може да ви бъде възстановена в представителен пункт на Western Union.

Начало

 

Какво ще се случи, ако откажа да споделя информацията си?

Western Union трябва да спазва регулативните стандарти и вътрешните правила. Ако не предоставите допълнителна информация, няма да можете да изпращате, нито да получавате пари.

Начало


Къде мога да науча повече за това законово изискване?

Българският закон за мерките срещу изпирането на пари можете да намерите онлайн. 

Начало

 

Какво да направя, ако имам въпроси, чиито отговори не са посочени тук?

За повече информация относно тази процедура, моля, свържете се с нас на телефон 008001114998.

Начало

 

© 2017 Western Union Holdings, Inc. Всички права запазени.

Декларация за поверителност