182427633-DMT-Sulit-Padala-Permanent-Pricing-Landing-Page-900x240-final-EN-PH

Magpadala ng pera sa Pilipinas sa tulong ng Western Union

Naging mas abot-kaya sa lahat ang pagpapadala ng pera, saan man ito kinakailangan sa bansa. Ngayon, pwede mo nang mabigyan ng suporta ang iyong mga kamag-anak o kaibigan mula sa sulit na sulit na ₱5 transfer fee1.

Find your nearest agent location
Sulit na transfer fees para sa ‘Pinas

Sa aming napakasulit na transfer fees1, madaling magpadala ng pera sa loob ng bansa, saan man at kailanman ito kinakailangan.

Ipinadalang pera (PHP)

Transfer fee(PHP)

1.00 – 500.00

5

501.00 – 1,000.00

15

1,001.00 – 2,000.00

25

2,001.00 – 3,000.00

45

3,001.00 – 5,000.00

85

5,001.00 – 7,000.00

115

7,001.00 – 10,000.00

125


At kung ikaw ay nasa Visayas o Mindanao, at nais mong magpadala ng pera sa loob rin ng Visayas o Mindanao, pwede mong mapakinabangan ang aming mas mababang transfer fees1.
Magpadala ng pera sa isang agent location

   Sa loob ng isang Western Union agent location, kumpletuhin ang "Send Form."

   Ibigay sa agent ang iyong nakumpletong "Send Form," pati na rin ang pera na nais mong ipadala, ang transfer fee1, at isang balidong ID.

   Kunin ang iyong resibo at Money Transfer Control Number (MTCN).

   Ipaalam sa iyong receiver ang iyong pangalan, ang halaga ng ipinadalang pera, at ang MTCN.


Ilang minuto2 lamang, pwede nang makuha ng iyong receiver ang ipinadalang pera sa kahit saang Western Union agent location sa Pilipinas.

Pwede mo rin malaman kung natanggap na ng iyong receiver ang ipinadalang pera dito.

Find a nearby agent location
Tumanggap ng pera sa isang agent location

   Tanungin ang iyong sender kung ano ang kanyang Money Transfer Control Number (MTCN).

   Kumpletuhin ang "Receive Form" sa loob ng isang Western Union agent location.

   Ibigay sa agent ang iyong nakumpletong "Receive Form," pati na rin ang isang balidong ID.

   Kunin ang iyong pera at ang resibo.

Find an agent location near you

1Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional Restrictions may apply. See Send form for details.

2Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional Restrictions may apply. See Send form for details.

© 2017 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All Rights Reserved.