305696458-Sulit-Padala-Pricing-landing-page-banner

Sulit Padala sa Western Union

Simula sa ₱1 fee, pwede kang magpadala sa buong bansa mula sa aming 8,500+ locations*

Find a nearby location


Sa Metro Manila at North Luzon

Ipapadalang pera (PHP)

Transfer fee (PHP)

1.00 – 100.00

1

101.00 – 300.00

3

301.00 – 500.00

5

501.00 – 1,000.00

15

1,001.00 – 2,000.00

25

2,001.00 – 3,000.00

45

3,001.00 – 5,000.00

85

5,001.00 – 7,000.00

115

7,001.00 – 10,000.00

125Sa South Luzon, Visayas, at Mindanao

Ipapadalang pera (PHP)

Transfer fee (PHP)

1.00 – 100.00

1

101.00 – 300.00

3

301.00 – 500.00

8

501.00 – 700.00

10

701.00 – 900.00

12

901.00 – 1,000.00

15

1,001.00 – 1,500.00

20

1,501.00 – 2,000.00

30

2,001.00 – 2,500.00

40

2,501.00 – 3,000.00

50

3,001.00 – 3,500.00

60

3,501.00 – 4,000.00

70

4,001.00 – 5,000.00

90

5,001.00 – 7,000.00

115

7,001.00 – 9,500.00

125

9,501.00 – 10,000.00

140Paano magpadala ng pera mula sa agent location

 

Kumpletuhin ang Send Form at ibigay ito sa aming agent, kasama ang isang balidong ID.

 

Ibigay ang perang ipapadala at bayaran ang iyong transfer fee.

 

Kunin ang iyong resibo at tandaan ang iyong Money Transfer Control Number (MTCN).

 

Ibahagi ang MTCN sa iyong receiver lamang para matanggap nila ang pera.


Sa loob ng ilang minuto**, pwede na nilang makuha ang pera sa alinman sa aming agent locations.

Find a nearby location


May tanong ba kayo?

Handa ka naming tulungan. Maari tayong mag-usap sa telepono o sa email.


 

*Network data valid as of September 30, 2018.

**Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory and foreign exchange issues, required receiver action(s), identification requirements, agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. See Terms and Conditions for details.

© 2019 Western Union Holdings, Inc. All rights reserved.