Transfer fee from Japan to Nepal

日本語

Gửi tiền về Việt Nam và nhận giảm giá tới 69% phí chuyển khoản

Thời gian khuyến mãi: từ 01/08/2018 đến 30/04/2019

Phí chuyển tiền từ Nhật Bản đến Việt Nam2

Số tiền chuyển

Phí chuyển tiền2

Phí chuyển tiền khuyến mãi2

Khuyến mãi

¥1 - 10,000

¥990

¥700

29%

¥10,001 - 50,000

¥1,500

¥1,350

10%

¥50,001 - 100,000

¥2,000

¥1,500

25%

¥100,001 - 250,000

¥3,000

¥1,500

50%

¥250,001 - 500,000

¥5,000

¥1,990

60%

¥500,001 -1,000,000

¥6,500

¥1,990

69%


Đại ký chuyển tiền tại Nhật Bản


Đối tác dịch vụ tại Nhật Bản


Đại lý nhận tiền tại Việt Nam

 

 

 

 

Hãy bắt đầu bằng việc tìm điểm giao dịch gần nhất! Tìm điểm giao dịch


1 Việc chi trả tiền có thể bị chậm trễ hoặc không thực hiện được tùy thuộc vào điều kiện giao dịch, bao gồm số tiền gửi, nước nhận, sự sẵn có của đồng tiền thanh toán, các quy định về pháp luật và ngoại hối, những hành động bắt buộc đối với người nhận, những yêu cầu về nhận dạng, thời gian hoạt động của các đại lý, sự khác nhau về múi giờ, hoặc lựa chọn những dịch vụ chuyển tiền chậm. Những hạn chế khác có thể được áp dụng. Xem thêm trên phiếu chuyển tiền để biết thêm chi tiết.

2 Chương trình diễn ra từ 1/8/2018 đến 30/4/2019. Tỉ lệ chiết khấu được tính toán dựa trên phí chuyển tiền. Western Union thu phí chuyển đổi ngoại tệ. Khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, hãy so sánh cẩn thận cả phí chuyển tiền và tỉ giá. Phí chuyển tiền và tỉ giá có thể khác nhau tùy theo từng sản phẩm, kênh chuyển tiền, và khu vực chuyển tiền dựa vào một vài yếu tố. Phí và tỉ giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.

© 2018 Western Union Holdings, Inc. đã đăng ký bản quyền.