中文   日本語   English

CHUYỂN TIỀN TRỰC TIẾP

Với nhiều điểm giao dịchĐại lý tại khắp Nhật Bản, việc chuyển tiền trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể trực tiếp nộp tiền mặt để chuyển tiền tại các điểm giao dịchĐại lýWestern Union® ở khắp Nhật Bản.Tiền sẽ được chi trả tại hơn 500.000 điểm giao dịchWestern Union tại hơn 200 quốc gia và vùnglãnh thổ*2 trên khắp thế giới. Bạn có thể chuyển số tiền lên đến 1 triệu yên tại 1 điểmgiao dịch. Nhân viên Đại lýnhiệttình và am hiểu sẽ giúp bạn chuyển tiền dễ dàngvà người nhận có thể nhận tiền chỉ trongvài phút *1

  ĐIỀN PHIẾU CHUYỂN TIỀN

Điền Phiếu Chuyển Tiền và xuất trình cho nhân viên Đại lý Western Union® các giấy tờ chứng minh được yêu cầu*3 .

  TRẢ PHÍ CHUYỂN TIỀN

Trao cho Đại lý Western Union® số tiền muốn chuyển và các phí*4 cần thiết.

  NHẬN BIÊN NHẬN

Bạn sẽ nhận được bản sao Phiếu chuyển tiền và bảng in chi tiết giao dịch. Trong bản sao có Mã Số Chuyển Tiền (MTCN). Bạn có thể dùng MTCN này để kiểm tra trực tuyến về tình trạng món tiền.

  THÔNG BÁO NGƯỜI NHẬN VÀ KIỂM TRA TÌNH TRẠNG MÓN TIỀN

Giữ lại Biên nhận và thông báo Mã Số Chuyển Tiền (MTCN) cho người nhận.

Kiểm tra tình trạng món tiền ngay bây giờ

1. Việc chi trả có thể bị trì hoãn hoặc không thực hiện được dịch vụ tùy thuộc vào những điều kiện giao dịch nhất định bao gồm số tiền chuyển, quốc gia nhận tiền, loại tiền tệ sẵn có, qui định và những trở ngại về ngoại hối, yêu cầu hành động của người nhận, giấy tờ tùy thân cần thiết theo quy định, giờ làm việc của đại lý Western Union® , việc lệch múi giờ, hay lựa chọn trì hoãn dịch vụ. Những điều khoản hạn chế khác có thể được áp dụng. Xem “Phiếu Chuyển Tiền” để biết thêm thông tin.
2. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Một số quốc gia không cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài; khách hàng chỉ có thể nhận tiền.
3. Để biết thêm chi tiết về các yêu cầu và giấy tờ chứng minh tại Nhật Bản, vui lòng tham khảo mục Nhận dạng khách hàng tại phần ‘Hạn chế & Lưu ý”.
4. Western Union còn hưởng lợi khi quy đổi tiền gửi sang ngoại tệ khác. Khi chọn dịch vụ chuyển tiền, phải so sánh cẩn thận cả phí chuyển tiền và tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ. Phí và tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu, kênh chuyển tiền và điểm giao dịch. Phí và tỷ giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Một số loại thuế có thể được áp dụng (nếu có).

Western Union® International Money Transfer Fees*5

 

★Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Nam Triều Tiên, Xri Lan-ka, Thái Lan, Trung Quốc, My-an-ma, Pa-kix-tan, Băngla-đét, Phi-líp-pin, Bra-xin, Việt Nam và Peru, Nepal。 Các điều khoản và điều kiện ở những quốc gia này có thể thay đổi.

* Điều kiện và điều khoản của các quốc gia liệt kê phía trên có thể thay đổi.

* Western Union còn hưởng lợi khi quy đổi tiền gửi sang ngoại tệ khác. Khi chọn dịch vụ chuyển tiền, phải so sánh cẩn thận cả phí chuyển tiền và tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ. Phí và tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu, kênh chuyển tiền và điểm giao dịch. Phí và tỷ giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Một số loại thuế có thể được áp dụng (nếu có).

* Số tiền chuyển tối đa cho 01 giao dịch là 1 triệu yên.